Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

LIBGUIDES: over de bronnen van wetenschap: Home

Tips, achtergronden en training bij zoeken naar en omgaan met wetenschappelijke informatie

Beschikbare LibGuides

 

Omgaan met wetenschappelijke informatie

Evalueren Zoekstrategie

 literatuurbeheer

 

Zoeken naar een bepaald soort informatie

artikelen

Zoekmachines en tools effectiever gebruiken

PuBmed
WorldCat

Handleiding RefWorks legacy

Handleiding Refworks 3

 

Web of Sciece Wikipedia Scopus
Scopus

Zoekadvies per vakgebied

zoekadvies aardwetenschappen zoekadvies Engels Zoeken voor een klinische vraag

aardweten- schappen

schrijfwijzer moderne talen

Geneeskunde: zoeken voor een klinische vraag

Speciale LibGuides voor trainingen (in reguliere cursussen) Universiteit Utrecht

Algemeen

Bètawetenschappen

Diergeneeskunde

Geesteswetenschappen 

Geneeskunde

Geowetenschappen

Recht, economie, bestuur en organisatie

Sociale Wetenschappen