Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Citeren: Algemeen

Citeren inleiding

Bij het schrijven van een scriptie of paper maak je bijna altijd gebruik van werk van anderen. Het is belangrijk correct te verwijzen naar de bronnen die je aanhaalt. Hoe en waarom je dat doet vind je in deze LibGuide.

Tips citeren

Als je gaat citeren, ervaar je direct gemak van de volgende tips:

 1. Of je nu wel of niet een formele set van citeerregels (citatiestijl) hanteert, uitgangspunt is altijd
  • Volledigheid: noteer in je bibliografie alle informatie die nodig is om de bron (in de versie/editie zoals jij deze hebt gebruikt) te vinden
  • Eenduidigheid & consistentie: noteer dezelfde soorten bronnen op consequente wijze.
 2. Houd je aan de citatiestijl aanbevolen door je opleiding of docent.
 3. Maak als je veel gaat citeren gebruik van een literatuurmanagementtool zoals RefWorks, Endnote, Zotero, Papers of Mendeley; dat bespaart tijd.

Wat is citeren?

Citeren is het letterlijk overnemen van een tekst (of een afbeelding) uit een publicatie.
Wanneer je tekst uit een bron letterlijk overneemt spreek je van een citaat.

Voorwaarden citeren

Citeren is toegestaan, mits aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • De bron is op de juiste manier vermeld;
 • Het citaat is letterlijk (ongewijzigd) overgenomen;
 • Het begin en einde van het citaat is duidelijk aangegeven (bijv. met aanhalingstekens of inspringing).
 • Het citaat is relevant voor je betoog en het mag slechts een klein onderdeel uitmaken van het werk. Het mag niet alleen ter verfraaiing van je werk dienen.

Waarvoor gebruik je citaten?

Een citaat gebruik je om een punt te verduidelijken, of als je de oorspronkelijke formulering van een ander wilt analyseren.

Waar moet ik op letten bij citeren?

Je mag een citaat niet gebruiken als vervanging van je eigen tekst. Je verslag mag dus nooit bestaan uit aan elkaar geplakte citaten. Dat is plagiaat, ook als je wél naar de bron verwijst!

Let er bij citeren op dat je het citaat niet uit de originele context haalt. Als het citaat bijvoorbeeld ironisch bedoeld is, moet dat duidelijk blijken als je citeert. Je moet dus altijd citeren in overeenstemming met de bedoeling van de oorspronkelijke auteur.

Hoeveel mag ik citeren?

Hoeveel je precies mag citeren is afhankelijk van het doel waarmee je citeert en van de lengte van de brontekst. Het is moeilijk om daar duidelijke regels voor te geven. Soms is één regel voldoende, een andere keer heb je een hele alinea nodig. Als vuistregel kun je aanhouden dat voor elke regel die je citeert je zelf twee regels probeert te schrijven waarin je het citaat bespreekt.

Waarom is correct citeren van belang?

Correct citeren vergroot de leesbaarheid en controleerbaarheid van publicaties. Door je bronnen correct en volledig te vermelden maak je duidelijk welke informatie je van andere auteurs hebt overgenomen en waar de lezer de oorspronkelijke informatie kan vinden. Zo kan hij/zij controleren of je de informatie juist hebt weergegeven. Correct citeren draagt bij aan de transparantie van wetenschappelijke communicatie en het voorkomen van plagiaat. Ook maak je de lezer duidelijk hoe jouw publicatie zich verhoudt tot andere publicaties op hetzelfde terrein en wijs je op publicaties die interessant zouden kunnen zijn.

Parafraseren

Parafraseren is het in eigen woorden weergeven van de ideeën van anderen. Hierbij probeer je de strekking van een passage uit de oorspronkelijke tekst te behouden zonder die tekst letterlijk te kopiëren (zoals bij citeren). Dit kun je bijvoorbeeld doen als de oorspronkelijke passage erg lang of ingewikkeld is. Parafraseren is toegestaan, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De bron is op de juiste manier vermeld (ook als het een internetbron is);
 • Er duidelijk aangegeven is wat jouw eigen ideeën zijn en wat je van een ander hebt overgenomen.

Bij parafraseren is het belangrijk dat je de ideeën van de ander echt in je eigen woorden omschrijft. Alleen een paar woorden veranderen, of de zinsvolgorde omgooien, is niet voldoende. Dat wordt als plagiaat beschouwd. Je kunt de tekst van de ander dan beter letterlijk citeren en je eigen ideeën daarop laten volgen.

Verdieping

Hoe moet je verwijzen?

Bij citeren en parafraseren moet je altijd je bronnen vermelden. Hoe je de gebruikte literatuur in de tekst, eventuele voet- of eindnoten en de literatuurlijst noteert hangt af van de citatiestijl die je kiest of moet (zie Citatiestijlen per vakgebied en opleiding) gebruiken. 

Bekende citatiestijlen zijn:

Citatiestijlen: 2 basistypen

Citatiestijlen kunnen onderverdeeld worden in twee basistypen:

 1. Auteur/datum stijl ofwel 'teksthaken stijl': de verwijzingen naar de bron worden in de lopende tekst geheel of afgekort geplaatst tussen haakjes (D.P. Bergsma et al., 2011). Voorbeelden van deze citatiestijl zijn APA en MLA.
 2. Numerieke verwijzingen stijl: opeenvolgende cijfers in de lopende tekst verwijzen naar voet- of eindnoten, of een literatuurlijst waarin de bron wordt vermeld en/of toelichting wordt gegeven [1]. Bijvoorbeeld de Nature of de Vancouver Referencing Styles. 

1. Sacks O, Schulman M. Steroid Dementia: an overlooked diagnosis? Neurology. 2005; 64(4): 707-709.

Sommige citatiestijlen kennen beide varianten, zoals de Chicago/Turabian stijl.