Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Citeren: Chicago Stijl

Over de Chicago Stijl

The ChicagoStyle kent twee versies van citeren: de Notes and Bibliography style (noten en bibliografie) en de Author-Date style (achternaam en jaar van publicatie). De keuze voor een van de twee hangt samen met het onderwerp en de gebruikte bronnen

De Geesteswetenschappen (waaronder de domeinen literatuur, geschiedenis en de kunsten) geven de voorkeur aan de Notes & Bibliography style. In dit systeem worden bronnen aangehaald in genummerde voetnoten of eindnoten. Elke noot komt overeen met een verhoogd (superscript) nummer in de tekst. Bronnen worden meestal ook vermeld in een afzonderlijke bibliografie.

Het beknopte Author-Date systeem wordt gebruikt bij de natuurwetenschappen en de sociale wetenschappen. In dit systeem worden de bronnen kort weergegeven in de tekst met achternaam van auteur en jaartal tussen haakjes. In de referentielijst worden de volledige bibliografische gegevens vermeld.

Zie ook de volledige Chicago Manual of Style (e-book in collectie van de UB)

AI gegenereerde tekst

Indien je door AI gegenereerde tekst gebruikt in je eigen werk moet je daar melding van maken.  Omdat deze tekst niet reproduceerbaar is door anderen, moet je het beschouwen als een vorm van persoonlijke communicatie die je alleen vermeld in de tekst zelf en niet in een blbliografie of literatuurlijst.

Plaats alle informatie die niet in al de tekst staat, tussen haakjes.

Bijvoorbeeld:
The response to my prompt “Explain how to make pizza dough from common household ingredients"  (ChatGPT, 8 November 2023), found the following recipe:

Noot voor studenten: docenten kunnen extra informatie van je vragen bij het gebruik van chatbots, bijvoorbeeld een uitleg van wat je hebt gedaan en waarom of zelfs je specifieke prompts.

Voor meer informatie en bijvoorbeeld het gebruik van chatbots in de Chicago stijl, zie de Chicago style blog.

Voorbeelden van verwijzingen in Chicago Stijl

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van verwijzingen in Chicago stijl.

Raadplaag voor een volledig overzicht de Chicago Manual of Style (e-book in de collectie van de Universiteitsbibliotheek Utrecht) of de Turabian Manual of Style.

Informeer bij je opleiding welke stijl en welke editie je moet gebruiken.

Tijdschriftartikelen

In de literatuurlijst (op alfabetische volgorde) zet je de paginering van het hele artikel, in de verwijzing in de tekst vermeld je de de pagina('s) van het citaat. Vermeld bij online artikelen ook de url of bij voorkeur (indien aanwezig) de DOI (Digital Object Identifier). Een DOI is een duurzame URL die begint met https://doi.org/.

Tijdschriftartikelen hebben vaak meerdere auteurs. Tot 10 auteurs noem je ze allemaal in de literatuurlijst, in de verwijzing in de tekst vermeld je alleen de eerste auteur gevolgd door et al. (“en anderen”). Bij meer dan 10 auteurs vermeld je alleen de eerste 7 in de literatuurlijst gevolgd door et al.

Author-date stijl

In de literatuurlijst (op alfabetische volgorde):

Keng, Shao-Hsun, Chun-Hung Lin, and Peter F. Orazem. 2017. “Expanding College Access in Taiwan, 1978–2014: Effects on Graduate Quality and Income Inequality.” Journal of Human Capital 11, no. 1 (Spring): 1–34. https://doi.org/10.1086/690235.

LaSalle, Peter. 2017. “Conundrum: A Story about Reading.”New England Review 38 (1): 95–109. Project MUSE.

Verwijzingen in de tekst:
(Keng, Lin, and Orazem 2017, 9–10)
(LaSalle 2017, 95)

Notes & bibliography stijl

Notes:

1. Keng, Shao-Hsun, Chun-Hung Lin, and Peter F. Orazem. 2017. “Expanding College Access in Taiwan, 1978–2014: Effects on Graduate Quality and Income Inequality.” Journal of Human Capital 11, no. 1 (Spring): 1–34. https://doi.org/10.1086/690235.
2. LaSalle, Peter. 2017. “Conundrum: A Story about Reading.”New England Review 38 (1): 95–109. Project MUSE.

Verkorte notes

3. Keng, Lin, and Orazem, “Expanding College Access,” 23.
4. LaSalle, “Conundrum,” 101.

Boeken

Bij online boeken (e-books) vermeld een URL in de literatuurlijst.

Author-date stijl

In de literatuurlijst (op alfabetische volgorde):

Grazer, Brian, and Charles Fishman. 2015. A Curious Mind: The Secret to a Bigger Life. New York: Simon & Schuster.
Kurland, Philip B., and Ralph Lerner, eds. 1987. The Founders’ Constitution. Chicago: University of Chicago Press. http://press-pubs.uchicago.edu/founders/.
Smith, Zadie. 2016. Swing Time. New York: Penguin Press.

Verwijzingen in de tekst:

(Grazer and Fishman 2015, 12)
(Smith 2016, 315–16)
(Kurland and Lerner 1987, chap. 10)

Notes & bibliography stijl

Notes:
1. Zadie Smith, Swing Time (New York: Penguin Press, 2016), 315–16.
2. Brian Grazer and Charles Fishman, A Curious Mind: The Secret to a Bigger Life (New York: Simon & Schuster, 2015), 12.

Shortened notes:
3. Smith, Swing Time, 320.
4. Grazer and Fishman, Curious Mind, 37.

Hoofdstuk in een boek

Author-date stijl

In de literatuurlijst (op alfabetische volgorde) zet je de paginering van het hoofdstuk, in de verwijzing in de tekst vermeld je de de pagina('s) van het citaat.

Thoreau, Henry David. 2016. “Walking.” In The Making of the American Essay, edited by John D’Agata, 167–95. Minneapolis: Graywolf Press.

Verwijzing in de tekst:

(Thoreau 2016, 177–78)

Notes & bibliography stijl

Note:
1. Henry David Thoreau, “Walking,” in The Making of the American Essay, ed. John D’Agata (Minneapolis: Graywolf Press, 2016), 177–78.

Verkorte note:
2. Thoreau, “Walking,” 182.

Andere soorten bronnen

Ga voor nog meer voorbeelden en informatie over o.a. het verwijzen naar proefschriften, interviews, websitemateriaal en social media bronnen naar de Chicago Manual of Style.

Chicago en Turabian vrijwel identiek

De Chicago stijl en deTurabian stijl zijn vrijwel identiek. Het verschil zit hem vooral in de nummering van de noten.
De Turabian style gebruikt superscript 1 voor eind- en voetnootnummers zowel in de tekst als voorafgaand aan iedere noot.
In de Chicago style, wordt het nummer voor de noten in de tekst geplaatst tussen haakjes (1). Bij de eindnoten wordt het cijfer gevolgd door een punt spatie.
Bijvoorbeeld:
1. Chicago
1Turabian

Zie ook de Turabian Manual of Style.

Culturele Antropologie

Culturele Antropologie volgt de American Anthropological Association (AAA) en gebruikt een licht aangepaste versie van  de 17e editie van de Chicago Manual of Style (author-date style). Zie de pagina over de AAA style .