Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Citeren: Vancouver stijl

Introductie Vancouver citeren

De Vancouver citatiestijl is een verwijssysteem dat wordt voorgeschreven voor publicaties binnen Farmacie en Geneeskunde. 

Hulpgidsen en websites

De onderstaande websites bevatten unieke voorbeelden (bijv. verwijzen naar plaatjes, tweets, blogposts).

De hieronder genoemde gezaghebbende publicaties bevatten veel informatie over op Vancouver gebaseerde citatiestijlen in (bio)medische tijdschriften:

Vancouver: afbeeldingen

Voor afbeeldingen, illustraties, diagrammen, tabellen of foto's geldt dat je in je tekst direct eronder kort vermeldt waar je het vandaan hebt.

In je literatuurlijst vermeld je vervolgens de gehele referentie. De stijl die je hanteert, hangt af van het type bron dat je raadpleegt!

Komt je plaatje uit een gedrukt boek, zie dan voor de correcte manier van verwijzen de box: "boek"; komt het van een website, kijk dan bij de box: "website", enzovoorts.

Voorbeeld: Stel je neemt een grafiek over uit een boek van Monné en Jansen. Als je correct te werk gaat, noteer je niet alleen wat de grafiek voorstelt, maar ook een korte verwijzing.

Voorbeeld 1 in de tekst:
'Grafiek die weergeeft wat het verloop van de gemiddelde dagtemperatuur is in Maastricht van 1900-2000 (Monné and Jansen, 2013: p.22)'.

In je literatuurlijst komt vervolgens de volledige verwijzing:

Voorbeeld 1 volledige referentie:
Monné, M, Jansen T. Climate control in the Netherlands. 3rd ed. Noorbeek: Limburg Press; 2013.

Gaat het om een plaatje van internet dan kan het er bijvoorbeeld als volgt uitzien:

Voorbeeld 2 volledige referentie:
McCourtie SD, World Bank. SDM-LK-179 [Internet]. 2009 Apr 13 [cited 2009 Jun 14]. Available from: http://www.flickr.com/photos/worldbank/3487488094

NB: Controleer bij publicatie van een plaatje altijd zorgvuldig of er geen copyright op zit!

Meer informatie over auteursrecht vind je bij het Auteursrechtinformatiepunt van de Universiteit Utrecht.

Vancouver literatuurlijst: artikel uit een (online) wetenschappelijk tijdschrift

Achternaam voorletter. Titel artikel: Ondertitel. Tijdschriftafkorting. Jaar Maand Dag; jaargang (tijdschriftaflevering): pagina('s).

Voorbeelden:
​Greenhalgh T. Publishing your medical research paper: What they don't teach you at medical school. BMJ. 1999 Feb 27; 318(7183): 610.

Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med. 2002 Jul 25;347(4):284-7.

Soms zijn er meerdere auteurs; ook is de uitgebreide informatie bij volume(issue) is niet altijd aanwezig of zijn er meer pagina's. Daarom nog een paar voorbeelden:

Voorbeelden:
Jagosh J, Macaulay AC, Pluye P, Salsberg J, Bush PL, Henderson J, et al. Uncovering the benefits of participatory research: Implications of a realist review for health research and practice. Milbank Q. 2012 June;90(2):311-46.

Forooghian F, Yeh S, Faia LJ, Nussenblatt RB. Uveitic foveal atrophy: clinical features and associations. Arch Ophthalmol. 2009 Feb;127(2):179-86. PubMed PMID: 19204236.

NB1: Alleen de eerste zes auteurs worden genoemd; de rest wordt samengevat met:  'et al.'

NB2:  Als er een DOI (Digital Object Identfier) of een PubMed ID aanwezig is, kun je die toevoegen als een laatste element.

Meer informatie en voorbeelden.

Vancouver literatuurlijst: boeken

Auteur, voorletter(s) [zonder puntjes]. Titel boek. Editie. Plaats van uitgave: uitgever; jaar van uitgave.

Voorbeeld:
Wolf K, Allen R, Saavedra AP.  Fitzpatrick's color atlas and synopsis of clinical dermatology. 7th ed. New York: McGraw-Hill; 2013.​

Bij boeken kan het voorkomen dat er geen auteurs zijn, maar dat een organisatie de uitgevende instantie is. Bijvoorbeeld: American Veterinary Medical Association. Dit zet je dan op de plaats van de auteur(s).

Ook kan het voorkomen dat er helemaal geen auteur is. Bijvoorbeeld: The Oxford concise medical dictionary. In dat geval laat je de auteurs weg.

NB1: Van eerste drukken wordt geen editie vermeld. 

NB2: Bij e-books: Zet na de titel het woord [Internet]. Zet na het publicatiejaar [Geraadpleegd op: jaar maand dag]. gevolgd door Available from: ....(URL).

Vancouver literatuurlijst: Samengesteld boek (bundel artikelen)

Achternaam voorletter(s). Titel artikel. In: Achternaam voorletter(s), editors. Titel bundel. Plaats van uitgave: uitgever; jaar van uitgave. paginanummers.

Voorbeeld:
​Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2012. p.93-113.

NB1: Van eerste drukken wordt geen editie vermeld. 

NB2: Bij e-books: Zet na de titel het woord [Internet]. Zet na de paginanummers aanhet eind  [Geraadpleegd op: jaar maand dag]. gevolgd door Available from: ....(URL).

Vancouver literatuurlijst: website

Uitgevende instantie. Titel. [Internet]. Available from: URL. [Accessed Datum van raadpleging].

Voorbeeld 1:
European Space Agency. ESA: Missions, Earth Observation: ENVISAT. [Internet]. Available from: http://envisat.esa.int/. [Accessed 3rd July 2008].

Voorbeeld 2:
Nederlands Huisartsen Genootschap. Samenvattingskaart Anemie, in herziening 2003. [Internet]. Available from: http://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/anemie. [Accessed 11th September 2013].

 

NB. Zorg dat de links die je opneemt wel werkende links zijn! Het beste kun je een langdurig geldende of permanente hyperlink gebruiken, bijvoorbeeld de DOI (digital object identifier).
Gebruik nooit hyperlinks uit zoekacties. Die gaan vaak gepaard met een (zoek)sessie code. Als de zoeksessie voorbij is werkt de hyperlink niet meer.​

Vancouver literatuurlijst: blogposts

Achternaam Voorletter. Titel van blogpost. Titel weblog. [Online]. Available from: URL [Accessed datum van raadpleging].

Voorbeeld:
Goldacre B. Trivial Disputes. Bad Science. Weblog. [Online]. Available from: http://www.badscience.net/2008/02/trivial-disputes-2/ [Accessed 19th June 2008].

Kenmerken Vancouver citatiestijl

Speciale kenmerken van de Vancouver stijl:

  • De Vancouver citatiestijl is een numerieke stijl van verwijzen: de referenties worden doorlopend genummerd in volgorde van verschijnen in de tekst.
  • De literatuurlijst wordt in oplopende nummering gepresenteerd.
  • De Vancouver stijl maakt geen gebruik van de volledige naam van het tijdschrift, maar gebruikt afkortingen:

"New England Journal of Medicine" wordt bijvoorbeeld afgekort als: "N Engl J Med".

Men hanteert de afkortingen zoals die ook in de grote database PubMed worden gebruikt:

  • Kijk in de lijst die door PubMed wordt gebruikt.
  • Typ de volledige titel van het tijdschrift en plaats dit tussen dubbele aanhalingstekens.
  • Maak vervolgens de keuze voor het juiste tijdschrift.
  • Een andere handige ingang is de ISI abbreviations list.

Vancouver: verwijzen in de tekst

De Vancouver citatiestijl is een numerieke stijl van verwijzen.

  • De nummers worden achter de tekst tussen (vierkante) haakjes, of in superscript geplaatst (zie voorbeeld hieronder).

Vancouver literatuurlijst: X (tweets)

Tweets zijn zo kort dat het mogelijk is ze in het geheel -tussen dubbele aanhalingstekens- in de literatuurlijst op te nemen. Sluit af met  'Tweet' .  

Voorbeeld:
UCL Libraries "Take care on ice as 19th Century Newspapers reported loss of many lives after it broke in Regent's Park on 15 Jan.1867". 15 Jan 2013, 3:19pm. Tweet.

NB: De datum en tijd van een bericht op X (Twitter) weerspiegelen de tijdzone van de lezer.