Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Citeren: APA Stijl

Introductie American Psychological Association (APA-stijl)

De citatiestijl van de American Psychological Association (APA-stijl) wordt veel gebruikt binnen de psychologie en sociale wetenschappen, maar ook daarbuiten.

Deze libguidepagina is gebaseerd op de 7e editie van de APA Stijl (sinds 1 oktober 2019). Metde publicatie van de 7e Publication Manual zijn ook de APA style website en de APA style blog vernieuwd.

Hulpgidsen en websites

Ondersteuning bij APA style:

Er bestaat geen officiële Nederlandse versie van de APA stijl, maar er zijn wel een paar vertalingen in omloop:

APA: afbeeldingen

Onderschrift:

Figuur 1: Piramide van Maslow. Overgenomen van P. Buddenberg, 2017 (https://commons.wikimedia.org/wiki/ File:Piramide_van_Maslow_kleur.png). CC0 2017, P. Buddenberg.

In de tekst:

... In Figuur 1 (Buddenberg, 2017) zien we de behoeftenpiramide van Maslow in zijn oorspronkelijke formulering.

In de referentielijst of voet/eindnoot:

Buddenberg, P. (2017). Piramide van Maslow [Online afbeelding] of [Grafiek]. Geraadpleegd 3 oktober, 2017, op https://commons.wikimedia.org/wiki/ File:Piramide_van_Maslow_kleur.png.

In het Engels:
Buddenberg, P. (2017). Maslow's pyramid [Online image] or [Graph]. Retrieved 3 October, 2017, from https://commons.wikimedia.org/wiki/ File: Piramide_van_Maslow_kleur.png.

NB: Controleer bij publicatie van een plaatje altijd zorgvuldig of er geen copyright op zit!

Meer informatie over auteursrecht vind je bij het Auteursrechtinformatiepunt van de Universiteit Utrecht.

Voorbeelden van verwijzingen in APA stijl

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van verwijzingen in APA stijl.

Raadpleeg voor een volledig overzicht de gedrukte uitgave van de Publication Manual of the American Psychological Association, Seventh Edition. 

APA literatuurlijst: boeken

Achternaameerste letter(s) voornaam(jaar van uitgave). Titel. Ondertitel (editie indien niet de eerste)Uitgever. DOI
NB alleen online boeken hebben een doi
NB Alleen het eerste woord van de titel en het eerste woord van de ondertitel worden met een hoofdletter geschreven.​

Voorbeeld:
Jackson, L. M. (2019). The psychology of prejudice: From attitudes to social action (2nd ed.). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000168-000

 • Boek met één auteur: Author, A. A.

Voorbeeld:
Robben, T. (2018). Argentina betrayed: Memory, mourning, and accountability. University of Pennsylvania Press.

 • Boek met twee auteurs: Author, A. A., & Author, B. B.

Voorbeeld:
Moerbeek, M. & Teerenstra, S. (2016). Power analysis of trials with multilevel data. CRC Press.
Jameson, F. & Holloway, N.L. (1998). The cultural turn. Writings on postmodernism 1983-1988 (3rd ed.). Verso.

 • Boek met meer dan twee auteurs: Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C.

In de literatuurlijst worden maximaal 20 auteurs vermeld voordat de bronvermelding wordt ingekort. De auteursnamen worden gescheiden door een komma en voor de laatste naam een & (tot 20 auteurs). Heb je meer dan 20 auteurs vermeld dan de eerste 19 gevolgd door 3 puntjes en tot slot de laatste auteur.

Voorbeeld:
van Tartwijk, J., Driessen, E., Hoeberigs, B., Kösters, J., Ritzen, M., Stokking, K.M. & van der Vleuten, C. (2003). Werken met een electronisch portfolio. Groningen: Wolters-Noordhoff.

De naam van de uitgever:

De naam van de uitgever wordt vermeld (ook bij e-books). Gebruik de vorm die op de titelpagina staat, de plaats van uitgave hoeft niet meer vermeld te worden. Bij meerdere uitgevers worden alle namen genoemd, gescheiden door een puntkomma (;). Als de organisatie gelijk is aan de uitgever komt de naam van de uitgever te vervallen.

Voorbeeld:
American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association: The official guide to APA Style (7th edition).

APA literatuurlijst: bundel en hoofdstuk uit een boek

Bundel of 'multi-author book'

Achternaam, eerste letter(s) voornaam & Achternaam, eerste letter(s) voornaam (eds.). Jaar van uitgave. Titel. Ondertitel. Uitgever. DOI
NB doi alleen bij online publicaties
NB Alleen het eerste woord van de titel en het eerste woord van de ondertitel van de bundel worden met een hoofdletter geschreven.​

Voorbeeld:
Torino, G. C., Rivera, D. P., Capodilupo, C. M., Nadal, K. L., & Sue, D. W. (Eds.). (2019). Microaggression theory: Influence and implications. John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781119466642

Artikel uit de bundel of hoofdstuk uit een boek:

Achternaameerste letter(s) voornaam & Achternaameerste letter(s) voornaamJaar van uitgave. Titel van het artikel. In eerste letter(s) voornaam, Achternaam, & eerste letter(s) voornaam, Achternaam, (Eds.), Titel van de bundel (pp. pagina's). Uitgever.
Voorbeeld:
Kirschner, P.A. & Kester, L. (2016). Towards a research agenda for educational technology research. In N. Rushby & D.W. Surry (Eds.), The Wiley handbook of learning technology (pp. 523-541). John Wiley & Sons, Ltd.

NB Alleen het eerste woord van de titel en het eerste woord van de ondertitel van het hoofdstuk worden met een hoofdletter geschreven.​

APA literatuurlijst: Artikel uit een (online) wetenschappelijk tijdschrift

Achternaameerste voorletter(s)(Jaartal)Titel. Tijdschrifttitel, nummer van de jaargang (nummer van tijdschriftaflevering), pagina’s. https://doi.xxx

NB Alleen het eerste woord van de titel en de ondertitel van een artikel worden met een hoofdletter geschreven.​

Als het een online tijdschrift betreft, voeg je na de paginanummers de DOI toe weergegeven als een url, indien beschikbaar. Anders geef je de url van de website waarop je het tijdschrift gevonden hebt.

Voorbeelden:
Ünlüsoy, A., & de Haan, M. (2020). Expanding the notion of global learning: Turkish-Dutch teens’ networked configurations for learning. Frontline Learning Research8(2), 109 - 130. https://doi.org/10.14786/flr.v8i2.423

Finkenauer, C., Visser, M., Schoemaker, K. & de Kruijff, A. (2017). Kenmerken van vechtscheidende gezinnen - Een beschrijvend onderzoek naar ouders en kinderen die verwikkeld zijn in een vechtscheiding. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 56 (10), 444-456.

Wang, Y., Zhou, F., Zhang, D., Zhao, J., Du, R., Hu, Y., Cheng, Z., Gao, L., Jin, Y., Luo, G., Fu, S., Lu, Q., Du, G., Wang, K., Lu, Y., Fan, G., Zhang, Y., Liu, Y., Ruan, S., . . . Fu, S. (2020). Evaluation of the efficacy and safety of intravenous remdesivir in adult patients with severe COVID-19: study protocol for a phase 3 randomized, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial. Trials, 21(1), 1-11. https://doi.org/10.1186/s13063-020-04352-9

NB In de titel van het tijdschrift waarin het artikel is verschenen worden alle woorden met een hoofdletter geschreven

APA literatuurlijst: artikel uit een krant

Achternaameerste voorletter(s). (jaar, maand, dag)Titel krantenartikel. Naam van de krant. pagina's.
Voorbeeld:
Orsman, B., & Vaughan, G. (2005, June 21). Rat blamed for latest Telecom blackout. The New Zealand Herald. p. A3.

Als je het krantenartikel online hebt gevonden, voeg je de url van de website van de krant toe.
Voorbeeld:
Carey, B. (2019, March 22). Can we get better at forgetting? The New York Times. https://www.nytimes.com/2019/03/22/health/memory-forgetting-psychology.html

Als het artikel van een online nieuws site komt die niet bij een krant hoort (bijvoorbeeld de Huffington Post), gebruik dan de schrijfwijze voor een webpagina.
Voorbeeld:
Bologna, C. (2019, October 31). Why some people with anxiety love watching horror movies. HuffPost. https://www.huffpost.com/entry/anxiety-love-watching-horror-movies_l_5d277587e4b02a5a5d57b59e

APA literatuurlijst: pagina van een website

Auteurvoorletter(s). (jaar -maand-dag)Titel webpaginaNaam website. url website
Verzamel zo veel mogelijk informatie (NL: Auteur, A. A., & Auteur, B. B. (publicatiedatum). Titel van document. https://Web-adres)
Voorbeeld:
Walker, A. (2019, November 14). Germany avoids recession but growth remains weak. BBC News. https://www.bbc.com/news/business-50419127

Giovanetti, F. (2019, November 16). Why we are so obsessed with personality types. Medium. https://medium.com/the-business-of-wellness/why-we-are-so-obsessed-with-personality-types-577450f9aee9

In de 7e editie worden url's niet langer voorafgegaan door Retrieved from (behalve als een retrieval date / raadpleegdatum nodig is omdat de inhoud van de webpagina niet constant is). 
Voorbeeld:
U.S. Census Bureau. (n.d.). U.S. and world population clock. U.S. Department of Commerce. Retrieved January 9, 2020, from https://www.census.gov/popclock/

APA literatuurlijst: audio, foto of video

Wanneer je verwijst naar media zoals audio, foto's of video, dan verwijs je naar de webpagina waar dit terug te vinden is. Met achter de titel vormspecifieke informatie: [Video] of [Photograph].

Achternaamvoorletter(s). [screen name]. (jaar, maand dag)Titel van de video/audio. [Video/audio file]url video/audio
Voorbeelden:
Harvard University. (2019, August 28). Soft robotic gripper for jellyfish [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=guRoWTYfxMs

Denali National Park and Preserve. (2013). Lava [Photograph]. Flickr. https://www.flickr.com/photos/denalinps/8639280606/

Mottram, L. (2020, January 8). Hazard reduction burning is not a panacea to bushfire risk: Expert [Radio broadcast]. ABC. https://www.abc.net.au/radio/programs/pm/thinned-forests-can-be-more-prone-to-fire,-expert-says/1185328

Social media

Facebook post

News From Science. (2019, June 21). Are you a fan of astronomy? Enjoy reading about what scientists have discovered in our solar system—and beyond? This [Image attached] [Status update]. Facebook. https://www.facebook.com/ScienceNOW/photos/a.117532185107/10156268057260108/?type=3&theater

Twitter tweet

Gates, B. [@BillGates]. (2019, September 7). Today, it’s difficult for researchers to diagnose #Alzheimers patients early enough to intervene. A reliable, easy and accurate diagnostic would [Thumbnail with link attached] [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/BillGates/status/1170305718425137152

Blogpost

Ouellette, J. (2019, November 15). Physicists capture first footage of quantum knots unraveling in superfluid. Ars Technica. https://arstechnica.com/science/2019/11/study-you-can-tie-a-quantum-knot-in-a-superfluid-but-it-will-soon-untie-itself/

Kenmerken APA citatiestijl

Kenmerken van de APA-citatiestijl zijn:

 • het is een auteur/datum stijl
 • in de lopende tekst wordt veelal naar de bron verwezen met auteur en jaartal tussen haakjes 
 • de aangehaalde bronnen worden in een lijst aan het einde van de publicatie in alfabetische volgorde weergegeven

APA: verwijzen in de tekst

 • Noem je de auteur niet al met name in de tekst, dan worden naam en jaartal, gescheiden door een komma, tussen haakjes vermeld. Voorbeeld: Onderzoek naar de ideale klassegrootte (Glass & Smith, 2011) toont aan, dat.....
 • Als je de naam van de geciteerde auteur zelf al in de tekst vermeld, is het jaartal van de publicatie tussen haakjes voldoende. Voorbeeld: Glass (2010) vergeleek 34 onderzoeken naar de invloed van....
 • Vermeld je zowel het jaartal als de naam (namen) van de auteur(s) in de tekst dan is dat voldoende om de referentie in de literatuurlijst terug te vinden. Voorbeeld: In 2010 heeft Glass 34 onderzoeken vergeleken naar de invloed op .....
 • Als je naar een specifiek onderdeel van een publicatie verwijst moeten paginanummer(s) of nummer van het hoofdstuk vermeld worden. Voor pagina’s worden de afkortingen ‘p.’ (page) of ‘pp.’ (pages) gebruikt. De aanduiding Hoofdstuk of ‘Chapter’ wordt niet afgekort. Voorbeelden: (Ellemers, 2018, p. 25); (Bakker, 2019, pp. 302-311); (Wu, 2015, Chapter 22)
 • Vanaf de 7e editie volstaat bij 3 of meer auteurs de vermelding van 1 auteur gevolgd door et al.:  (Janssen et al., 2019). Bij 2 auteurs: (Janssen & de Boer, 2020). In de 6e editie moesten er in de tekst (bij meerdere auteurs) nog tot 6 namen worden genoemd.

Guidelines voor de verouderde APA 6th edition

Ondersteuning bij de oude 6e editie:

Hoofdletters

Het gebruik van hoofdletters in titels is soms onduidelijk. Voor APA geldt: in de literatuurlijst gebruik je alleen hoofdletters aan het begin van titel of ondertitel (of bij woorden die anders ook een hoofdletter zouden hebben zoals namen).

Voorbeeld: de Graaf, B.A. (2018). Vorstin op vredespad - Wilhelm II en Wilhelmina en het einde van de Eerste Wereldoorlog. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 131(4), 577-604.

Als je een titel vermeld in de lopende tekst, dan begin je elk woord met een hoofdletter.

Voorbeeld: In het artikel Vorstin Op Vredespad - Wilhelm II En Wilhelmina En Het Einde Van De Eerste Wereldoorlog wordt geschreven dat....

Ook tijdschriftnamen worden altijd met hoofdletters geschreven.

Voor meer informatie over title case en sentence case, zie de handleiding van APA 7th edition.