Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Citeren: APA Stijl

Introductie American Psychological Association (APA-stijl)

De citatiestijl van de American Psychological Association (APA-stijl) wordt veel gebruikt binnen de psychologie en sociale wetenschappen, maar ook daarbuiten.

Deze libguidepagina is gebaseerd op de 7e editie van de APA Stijl (sinds 1 oktober 2019). Met de publicatie van de 7e Publication Manual zijn ook de APA style website en de APA style blog vernieuwd.

APA: verwijzen in de tekst

Verwijzingen in de tekst moeten kort aangeven wat de bron is en moeten de lezer in staat stellen de literatuur terug te vinden in de alfabetische literatuurlijst aan het einde van het artikel.

 • Noem je de auteur niet al met name in de tekst, dan worden naam en jaartal, gescheiden door een komma, tussen haakjes vermeld. Voorbeeld: Onderzoek naar de ideale klassegrootte (Glass & Smith, 2011) toont aan, dat..... of: Several studies (Glass, 2009; Smith, 2010) showed that ...
 • Als je de naam van de geciteerde auteur zelf al in de tekst vermeld, is het jaartal van de publicatie tussen haakjes voldoende. Voorbeeld: Glass (2010) vergeleek 34 onderzoeken naar de invloed van....
 • Vermeld je zowel het jaartal als de naam (namen) van de auteur(s) in de tekst dan is dat voldoende om de referentie in de literatuurlijst terug te vinden. Voorbeeld: In 2010 heeft Glass 34 onderzoeken vergeleken naar de invloed op .....
 • Vanaf de 7e editie volstaat bij 3 of meer auteurs de vermelding van 1 auteur gevolgd door et al.: (Janssen et al., 2019). Bij 2 auteurs: (Janssen & de Boer, 2020).
 • Als je naar een specifiek onderdeel van een publicatie verwijst moeten paginanummer(s) of nummer van het hoofdstuk vermeld worden. Voor pagina’s worden de afkortingen ‘p.’ (page) of ‘pp.’ (pages) gebruikt. De aanduiding Hoofdstuk of ‘Chapter’ wordt niet afgekort. Voorbeelden: (Ellemers, 2018, p. 25); (Bakker, 2019, pp. 302-311); (Wu, 2015, Chapter 22)
  NB Bij letterlijke citaten (quotes) de betreffende passage in de lopende tekst tussen "dubbele aanhalingstekens" plaatsen en paginanummer vermelden.

APA: afbeeldingen in de tekst

Onderschrift:

Figuur 1: Piramide van Maslow. Overgenomen van P. Buddenberg, 2017 (https://commons.wikimedia.org/wiki/ File:Piramide_van_Maslow_kleur.png). CC0 2017, P. Buddenberg.

In de tekst:

... In Figuur 1 (Buddenberg, 2017) zien we de behoeftenpiramide van Maslow in zijn oorspronkelijke formulering.

In de referentielijst of voet/eindnoot:

Buddenberg, P. (2017). Piramide van Maslow [Online afbeelding]. Wikimedia. https://commons.wikimedia.org/wiki/ File:Piramide_van_Maslow_kleur.png.

NB: Controleer bij publicatie van een plaatje altijd zorgvuldig of er geen copyright op zit! Zie je het niet staan, ga er dan vanuit dat er sprake is van auteursrechtelijk materiaal.

Meer informatie over auteursrecht vind je bij het Auteursrechtinformatiepunt van de Universiteit Utrecht.

APA: Hoe citeer je AI gegenereerde tekst

Het citeren van een tekst die is gegenereerd door ChatGPT (of andere vormen van AI gegenereerde tekst) kan worden vergeleken met het delen van de uitvoer van een algoritme. Daarbij moet je naar de bron verwijzen, zowel in de tekst als in je literatuurlijst.

In de tekst:

When given a follow-up prompt of “What is a more accurate representation?” the ChatGPT-generated text indicated that “different brain regions work together to support various cognitive processes” and “the functional specialization of different regions can change in response to experience and environmental factors” (OpenAI, 2023; see Appendix A for the full transcript).

In de literatuurlijst:

OpenAI. (2023). ChatGPT (Mar 14 version) [Large language model]. https://chat.openai.com/chat

Bron en meer informatie: https://apastyle.apa.org/blog/how-to-cite-chatgpt

Noot voor studenten:
Docenten kunnen extra informatie van je vragen bij het gebruik van GenAI, bijvoorbeeld een uitleg van wat je hebt gedaan en waarom of zelfs je specifieke prompts. Informeer van tevoren bij je docent of, hoe en waar je dat moet vermelden.

Voorbeeld:
OpenAI. (2023). ChatGPT (April 20 version) [Large language model]. https://chat.openai.com/chat
I used Chat GPT to ...

 

Voorbeelden van verwijzingen in APA stijl

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van verwijzingen in de literatuurlijst in APA stijl.

Raadpleeg voor een volledig overzicht de gedrukte uitgave van de Publication Manual of the American Psychological Association, Seventh Edition. 

APA literatuurlijst: boeken

Achternaameerste letter(s) voornaam(jaar van uitgave). Titel. Ondertitel (editie indien niet de eerste). Uitgever. DOI
NB alleen online boeken hebben een doi
NB Alleen het eerste woord van de titel en het eerste woord van de ondertitel worden met een hoofdletter geschreven.​

Voorbeeld:
Jackson, L. M. (2019). The psychology of prejudice: From attitudes to social action (2nd ed.). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000168-000

 • Boek met één auteur: Author, A. A.

Voorbeeld:
Robben, T. (2018). Argentina betrayed: Memory, mourning, and accountability. University of Pennsylvania Press.

 • Boek met twee auteurs: Author, A. A., & Author, B. B.

Voorbeeld:
Moerbeek, M. & Teerenstra, S. (2016). Power analysis of trials with multilevel data. CRC Press.
Jameson, F. & Holloway, N.L. (1998). The cultural turn. Writings on postmodernism 1983-1988 (3rd ed.). Verso.

 • Boek met meer dan twee auteurs: Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C.

In de literatuurlijst worden maximaal 20 auteurs vermeld voordat de bronvermelding wordt ingekort. De auteursnamen worden gescheiden door een komma en voor de laatste naam een & (tot 20 auteurs). Heb je meer dan 20 auteurs vermeld dan de eerste 19 gevolgd door 3 puntjes en tot slot de laatste auteur.

Voorbeeld:
van Tartwijk, J., Driessen, E., Hoeberigs, B., Kösters, J., Ritzen, M., Stokking, K.M. & van der Vleuten, C. (2003). Werken met een electronisch portfolio. Wolters-Noordhoff.

 • Organisatie als auteur

voorbeeld:
Centraal Bureau voor de Statistiek. (2012). Werkgelegenheidsmonitor. CBS.

De naam van de uitgever:

De naam van de uitgever wordt vermeld (ook bij e-books). Gebruik de vorm die op de titelpagina staat, de plaats van uitgave hoeft niet meer vermeld te worden. Bij meerdere uitgevers worden alle namen genoemd, gescheiden door een puntkomma (;). Als de organisatie gelijk is aan de uitgever komt de naam van de uitgever te vervallen.

Voorbeeld:
American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association: The official guide to APA Style (7th edition).

APA literatuurlijst: bundel en hoofdstuk uit een boek

Bundel of 'multi-author book'

Achternaam, eerste letter(s) voornaam & Achternaam, eerste letter(s) voornaam (eds.). Jaar van uitgave. Titel. Ondertitel. Uitgever. DOI
NB doi alleen bij online publicaties
NB Alleen het eerste woord van de titel en het eerste woord van de ondertitel van de bundel worden met een hoofdletter geschreven.​

Voorbeelden:
Torino, G. C., Rivera, D. P., Capodilupo, C. M., Nadal, K. L., & Sue, D. W. (Eds.). (2019). Microaggression theory: Influence and implications. John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781119466642


Artikel uit de bundel of hoofdstuk uit een boek:

Achternaameerste letter(s) voornaam & Achternaameerste letter(s) voornaamJaar van uitgave. Titel van het artikel. In eerste letter(s) voornaam, Achternaam, & eerste letter(s) voornaam, Achternaam, (Eds.), Titel van de bundel (pp. pagina's). Uitgever.
Voorbeeld:
Branje, S.J.T. & Koot, H.M. (2018). Psychophysiology of aggression. In T. Malti & K. Rubin (Eds.), Handbook of child and adolescent aggression - Emergence, development, and intervention (pp. 84-106). Guilford Publications.

NB Alleen het eerste woord van de titel en het eerste woord van de ondertitel van het hoofdstuk worden met een hoofdletter geschreven.​

APA literatuurlijst: Artikel uit een (online) wetenschappelijk tijdschrift

Achternaam, eerste voorletter(s). (Jaartal). Titel. Tijdschrifttitel, nummer van de jaargang (nummer van tijdschriftaflevering), pagina’s. https://doi.xxx

NB Alleen het eerste woord van de titel en de ondertitel van een artikel worden met een hoofdletter geschreven.​

Als het een online tijdschrift betreft, voeg je na de paginanummers de DOI toe, weergegeven als een url, indien beschikbaar. Anders geef je de url van de website waarop je het tijdschrift gevonden hebt.

Voorbeelden:
Ünlüsoy, A., & de Haan, M. (2020). Expanding the notion of global learning: Turkish-Dutch teens’ networked configurations for learning. Frontline Learning Research, 8(2), 109 - 130. https://doi.org/10.14786/flr.v8i2.423

Finkenauer, C., Visser, M., Schoemaker, K. & de Kruijff, A. (2017). Kenmerken van vechtscheidende gezinnen - Een beschrijvend onderzoek naar ouders en kinderen die verwikkeld zijn in een vechtscheiding. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 56 (10), 444-456.

Wang, Y., Zhou, F., Zhang, D., Zhao, J., Du, R., Hu, Y., Cheng, Z., Gao, L., Jin, Y., Luo, G., Fu, S., Lu, Q., Du, G., Wang, K., Lu, Y., Fan, G., Zhang, Y., Liu, Y., Ruan, S., . . . Fu, S. (2020). Evaluation of the efficacy and safety of intravenous remdesivir in adult patients with severe COVID-19: Study protocol for a phase 3 randomized, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial. Trials, 21(1), 1-11. https://doi.org/10.1186/s13063-020-04352-9

Organisatie als auteur:
voorbeeld: 
The Royal Marsden Hospital Bone-Marrow Transplantation Team (1977). Failure of syngenetic bone-marrow graft without preconditioning in post-hepatitis marrow aplasia. Lancet, 2, 242-244.

NB. In de titel van het tijdschrift waarin het artikel is verschenen worden alle hoofdwoorden met een hoofdletter geschreven

APA literatuurlijst: artikel uit een krant

Achternaameerste voorletter(s). (jaar, maand, dag)Titel krantenartikel. Naam van de krant. pagina's.

Voorbeeld:
Orsman, B., & Vaughan, G. (2005, June 21). Rat blamed for latest Telecom blackout. The New Zealand Herald. p. A3.
(zet p. of pp. (meervoud) voor paginanummers). Als een artikel op meerdere pagina's doorloopt vermeld dan alle pagina's gescheiden door een komma, bijvoorbeeld, pp. 1, 3, 5-7).

Als je het krantenartikel online hebt gevonden, voeg je de url van de website van de krant toe.
Voorbeeld:
Carey, B. (2019, March 22). Can we get better at forgetting? The New York Times. https://www.nytimes.com/2019/03/22/health/memory-forgetting-psychology.html

Als het artikel van een online nieuws site komt die niet bij een krant hoort (bijvoorbeeld de Huffington Post), gebruik dan de schrijfwijze voor een webpagina.
Voorbeeld:
Bologna, C. (2019, October 31). Why some people with anxiety love watching horror movies. HuffPost. https://www.huffpost.com/entry/anxiety-love-watching-horror-movies_l_5d277587e4b02a5a5d57b59e

APA literatuurlijst: pagina van een website

Achternaam, initialen(jaar, maand dag)Titel webpaginaNaam website. url website
Verzamel zo veel mogelijk informatie (NL: Auteur, A. A., & Auteur, B. B. (publicatiedatum). Titel van document. https://Web-adres)

Voorbeeld:
Walker, A. (2019, November 14). Germany avoids recession but growth remains weak. BBC News. https://www.bbc.com/news/business-50419127

Giovanetti, F. (2019, November 16). Why we are so obsessed with personality types. Medium. https://medium.com/the-business-of-wellness/why-we-are-so-obsessed-with-personality-types-577450f9aee9

In de 7e editie worden url's niet langer voorafgegaan door Retrieved from (behalve als een retrieval date / raadpleegdatum nodig is omdat de inhoud van de webpagina niet constant is). 
Voorbeeld:
U.S. Census Bureau. (n.d.). U.S. and world population clock. U.S. Department of Commerce. Retrieved January 9, 2020, from https://www.census.gov/popclock/

APA literatuurlijst: Social media

Facebook post

Achternaam, initialen of Groepsnaam. (jaar, maand dag). Inhoud van de post tot en met de eerste 20 woorden [Type  post]. Site Naam. URL
(geef aan als er plaatjes, video etc in de  post staan, tussen vierkante haken na de omschrijving)

Voorbeeld:
News From Science. (2019, June 21). Are you a fan of astronomy? Enjoy reading about what scientists have discovered in our solar system—and beyond? This [Image attached] [Status update]. Facebook. https://www.facebook.com/ScienceNOW/photos/a.117532185107/10156268057260108/?type=3&theater

X (Twitter)

Achternaam, initialen of Groepsnaam [@username]. (jaar, maand dag). Inhoud van de tweet tot en met de eerste 20 woorden [Tweet]. Site Naam. URL
(geef aan als er plaatjes, video of links naar andere bronnen in de tweet staan, tussen vierkante haken na de omschrijving)

Voorbeeld:
Gates, B. [@BillGates]. (2019, September 7). Today, it’s difficult for researchers to diagnose #Alzheimers patients early enough to intervene. A reliable, easy and accurate diagnostic would [Thumbnail with link attached] [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/BillGates/status/1170305718425137152

Blogpost

Achternaam, initialen. (jaar, maand dag). Titel van de blogpost. Uitgever. URL

Voorbeeld:
Ouellette, J. (2019, November 15). Physicists capture first footage of quantum knots unraveling in superfluid. Ars Technica. https://arstechnica.com/science/2019/11/study-you-can-tie-a-quantum-knot-in-a-superfluid-but-it-will-soon-untie-itself/

APA literatuurlijst: online audio, foto of video

Wanneer je verwijst naar online media zoals audio, foto's of video, dan verwijs je naar de webpagina waar dit terug te vinden is. Met achter de titel vormspecifieke informatie, bijvoorbeeld: [Video], [Graph] of [Photograph].

Achternaamvoorletter(s). [screen name]. (jaar, maand dag)Titel van de video/audio. [Video/audio file]. Website host. https://
Voorbeelden:
Harvard University. (2019, August 28). Soft robotic gripper for jellyfish [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=guRoWTYfxMs

Denali National Park and Preserve. (2013). Lava [Photograph]. Flickr. https://www.flickr.com/photos/denalinps/8639280606/

Mottram, L. (2020, January 8). Hazard reduction burning is not a panacea to bushfire risk: Expert [Radio broadcast]. ABC. https://www.abc.net.au/radio/programs/pm/thinned-forests-can-be-more-prone-to-fire,-expert-says/1185328

APA literatuurlijst: data set, software, apps or code

Data set, software, mobile app of code

Auteur, A. A. (jaar). Naam (Versie nummer) [Data set of Computer software of Mobile app of Source code]. Uitgever. https://

Voorbeelden:

 • O’Donohue, W. (2017). Content analysis of undergraduate psychology textbooks (ICPSR 21600; Version V1) [Data set]. Inter-university Consortium for Political and Social Research. https://doi.org/10.3886/ ICPSR36966.v1
 • Athenahealth (2019). Epocrates (Version 19.10.1) [Mobile app]. https://www.epocrates.com/
 • Psychology Software Tools. (2021). E-Prime (Version 3.0) [Computer software]. Psychology Software Tools. https://pstnet.com/products/e-prime/
 • Jones, J. (2021) CitingRight source code (Version 5.0) [Source code]. https://www.citingright.com

APA literatuurlijst: Voorbeelden van open beschikbare bronnen

Preprint

Voorbeeld:
Hampton, S., Rabagliati, H., Sorace, A., & Fletcher-Watson, S. (2017). Autism and bilingualism: A qualitative interview study of parents’ perspectives and experiences. PsyArXiv. https://doi.org/10.31234/osf.io/76xfs

Open Educational Resource

Voorbeeld: 
Fagan, J. (2019, March 25). Nursing clinical brain. OER Commons. Retrieved January 7, 2020, from https://www.oercommons.org/authoring/53029-nursing-clinical-brain/view

Gepubliceerd proefschrift in een institutioneel repository

Voorbeeld:
Zambrano-Vazquez, L. (2016). The interaction of state and trait worry on response monitoring in those with worry and obsessive-compulsive symptoms [Doctoral dissertation, University of Arizona]. UA Campus Repository. https://repository.arizona.edu/handle/10150/620615

Kenmerken APA citatiestijl

Kenmerken van de APA-citatiestijl zijn:

 • het is een auteur/datum stijl
 • in de lopende tekst wordt veelal naar de bron verwezen met auteur en jaartal tussen haakjes 
 • de aangehaalde bronnen worden in een lijst aan het einde van de publicatie in alfabetische volgorde weergegeven

Hulpgidsen en websites

Ondersteuning bij APA style:

Er bestaat geen officiële Nederlandse versie van de APA stijl, maar er zijn wel een paar vertalingen in omloop:

Hoofdletters

Het gebruik van hoofdletters in titels van bronnen kan verwarrend zijn.

Voor APA geldt:

Als je een titel van een bron vermeld in de lopende tekst, dan begin je elk (belangrijk) woord met een hoofdletter (title case). 

Voorbeeld: In het artikel Vorstin op Vredespad - Wilhelm II en Wilhelmina en het Einde van de Eerste Wereldoorlog, wordt geschreven dat....

In de literatuurlijst gebruik je alleen hoofdletters aan het begin van de titel of ondertitel of bij woorden die anders ook een hoofdletter zouden hebben, zoals namen of afkortingen (sentence case). In tijdschriftnamen daarentegen beginnen alle belangrijke woorden met hoofdletters.

Voorbeeld: de Graaf, B.A. (2018). Vorstin op vredespad - Wilhelm II en Wilhelmina en het einde van de Eerste Wereldoorlog. Tijdschrift voor Geschiedenis, 131(4), 577-604.

Voor meer informatie over title case en sentence case, zie de handleiding van APA 7th edition.

Guidelines voor de verouderde APA 6th edition

Ondersteuning bij de oude 6e editie: