Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Citeren: MLA stijl

Introductie Amerikaanse Modern Language Association (MLA-stijl)

De citatiestijl van de Amerikaanse Modern Language Association (MLA-stijl) wordt veel gebruikt binnen de Geesteswetenschappen, zoals in de Taalkunde en Literatuurwetenschap.

MLA stijl in de praktijk

Op de website van Modern Language Association is een gids te vinden om te oefenen met citeren in de MLA-stijl.

De Purdue OWL MLA hulpgids kan je helpen bij het gebruiken van de Modern Language Association (MLA) citatiestijl. 

Voorbeelden van verwijzingen in MLA stijl

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van verwijzingen in MLA stijl.

Raadpleeg voor een volledig overzicht de stijlgids op de website van de Modern Language Association.

MLA literatuurlijst: boeken

Boek met één auteur

AchternaamvoornaamTitel: Ondertitel. Uitgeverjaar van uitgave. 
Voorbeeld:
Jameson, Fredric. The Cultural Turn: Selected Writings on Postmodernism 1983-1998. Verso,1998. 

Let erop op dat je de achternaam van de auteur eerst zet. Dat is handig, want in de eigenlijke tekst van je essay verwijs je naar een bron door de achternaam en het paginanummer van een auteur op te nemen. Wanneer de lezer vervolgens naar je bibliografie gaat kan zij/hij snel de bron terugvinden via de achternaam.

Boek met meerdere auteurs

Achternaamvoornaam, and voornaam  achternaamTitel: Ondertitel. Uitgever, jaar van uitgave.
Voorbeeld:
Hardt, Michael, and Antonio Negri. Empire. Harvard University Press, 2000. 

Houd dezelfde volgorde van auteurs aan als in het boek. Merk op dat alleen de naam van de eerste auteur begint met de achternaam. Wanneer er meer dan twee auteurs zijn, vermeld dan alleen de eerste auteur, gevolgd door “et al.”. De andere auteurs hoef je dan niet meer te vermelden (“et alii” betekent "en anderen”).

MLA literatuurlijst: samengesteld boek (bundel artikelen) en hoofdstuk (artikel) uit een boek

De bundel zelf:

Achternaamvoornaam, editor. TitelOndertitelUitgever, jaar van uitgave.
Voorbeeld:
Docherty, Thomas, editor. Postmodernism: A Reader. Columbia University Press, 1993. 

Artikel uit een bundel:

Achternaamvoornaam“Titel van het Artikel.” Titel van het boek: Ondertitel van het boek, edited by voornaam achternaam van de samensteller van het boek. Uitgeverjaar van uitgavepp. begin- en eindpagina van het artikel. 
Voorbeeld:
Gorz, André. “The Conditions of Post-Marxist Man.” Postmodernism: A Reader, edited by Thomas Docherty. Columbia University Press, 1993, pp. 344-354. 

De titel van het artikel wordt dus niet cursief gemaakt, maar tussen aanhalingstekens gezet. De titel van de bundel zelf maak je wel cursief.

MLA literatuurlijst: artikel uit een wetenschappelijk tijdschrift

Papier:

Achternaam, voornaam“Titel van het Artikel.” Naam van het tijdschrift, jaargang, nummer, jaar van uitgavepp. begin- en eindpagina.
Voorbeeld:
Stanford Friedman, Susan. “Definitional Excursions: The Meanings of Modern/Modernity/Modernism.” Modernism / Modernity, vol8, no. 3, 2001, pp. 493-513.

Online:

Achternaamvoornaam“Titel van het Artikel.” Naam Tijdschrift, jaargang, nummerjaar van uitgave, pp. paginanummers als ze er zijnURL, DOI of permalinkDatum waarop de website laatst bezocht werd door jou.
Voorbeeld:
Shaviro, Steven. “Post-Cinematic Affect: On Grace Jones, Boarding Gate, and Southland Tales.” Film-Philosophy, vol. 14, no. 1, 2010, pp. 1-102, www.film-philosophy.com/index.php/f-p/article/viewArticle/220. Accessed 2 August 2010.

MLA literatuurlijst: artikel uit een (gedrukte) krant of weekblad

Achternaamvoornaam“Titel van het Artikel.” Titel van de krant of het magazinedag, maand, jaar, begin- en eindpagina.
Voorbeeld:
Pole, Steven. “Big Fish, Little Fish.” New Statesman, 5 March 2007, pp. 57-58. 

MLA literatuurlijst: pagina van een website of online krant

Achternaamvoornaam. “Titel van de Pagina.” Titel van de Website, datum waarop de webpagina gepubliceerd werd (indien beschikbaar), URL, DOI of permalinkDatum waarop de website laatst werd bezocht door jou. 
Voorbeeld:
Blooijs, Joost de. “Tiqqun. Een weerwoord.” nY Web, 5 mei 2010, www.ny-web.be/showtime/tiqqun-een-weerwoord.html. Accessed 2 August 2010.

Wanneer je een pagina van een website of een online krant citeert, begin dan met de auteur, als deze bekend is. Als de auteur niet bekend is, begin je met de titel. Vervolgens de naam van website of online krant.

MLA literatuurlijst: blog post

Achternaam, voornaam of bijnaam van de blogger. “Titel van de post.” Naam van de Website, datum van publicatieURL, DOI of permalinkDatum waarop de website laatst werd bezocht door jou. 
Voorbeeld:
Dean, Jodi. “Complexity (not worth the effort).” I Cite, 7 July 2010, jdeanicite.typepad.com/i_cite/2010/07/complexity-not-worth-the-effort.html. Accessed 2 August 2010.

Kenmerken MLA citatiestijl

Kenmerken van de MLA-citatiestijl zijn:

  • het is een auteur/datum stijl, ook wel teksthakenstijl genoemd
  • de verwijzingen naar de bron worden in de lopende tekst geheel of afgekort geplaatst tussen haakjes
  • de geciteerde bronnen worden in een lijst aan het einde van de publicatie weergegeven

MLA: Verwijzen in de tekst

  • vermeld de achternaam van de auteur gevolgd door het paginanummer van het citaat tussen haakjes. Voorbeeld:  "Here's a direct quote" (Smith 8).
  • als er geen auteur bekend is vermeld dan het eerste woord (of de eerste woorden) van de titel (in de oorspronkelijke stijl van de titel). Voorbeeld: This is a paraphrase ("Trouble" 22).
  • als de auteur al in de zin genoemd wordt hoef je alleen het paginanummer te noemen (tussen haakjes). Voorbeeld: In his Autobiography, Benjamin Franklin states that he prepared a list of thirteen virtues (135-3)