Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Citeren: Meer weten

Online Informatievaardighedentraining Compass

De Universiteitsbibliotheek Utrecht biedt de online informatievaardighedentraining Compass aan.

Deze training bestaat uit vier modules van circa 30 minuten die samen één geheel vormen, maar die je ook onafhankelijk van elkaar kunt doornemen:

 1. Zoeken naar en toegang krijgen tot informatie
 2. Opzetten van je zoekactie
 3. Evalueren van je bronnen
 4. Bronnen opslaan en gebruiken

Als je meer wilt weten over het opslaan en gebruiken van je bronnen, of meer wilt oefenen, ga dan naar www.uu.nl/compass.

Citaties zoeken

Soms wil je van een bepaalde publicatie weten of het geciteerd is in meer recente literatuur. Of je wilt als onderzoeker weten hoe vaak anderen gebruik gemaakt hebben van jouw artikel of boek.
In de speciale citatie-indexen Web of Science en Scopus kun je makkelijk zoeken op citaties. Ook in Google Scholar kun je eenvoudig doorklikken naar citerende publicaties.

Citatie stijlen

Meer informatie

Handige tools en websites

 • Surf heeft een set Vuistregels gepubliceerd over auteursrechten, waaronder een Vuistregel voor plagiaat, Vuistregels voor het gebruik van video en afbeeldingen en voor het gebruik van data. Er zijn ook aparte Vuistregels met informatie voor auteurs van scripties en proefschriften. Daarnaast vind je hier ook informatie over de APA richtlijnen
 • De website van Scribbr geeft veel informatie over citeren en refereren en biedt (tegen betaling) een plagiaatcheck aan
 • Trinity College in Hartford biedt een handige tool: Cite Source. Je kunt hier zoeken in vakgebieden en citatiestijlen in combinatie met het soort bron dat je wilt citeren. De gids geeft aan wat je moet vermelden en in welke volgorde. Er zijn online meer van dergelijke generators beschikbaar, zie bijvoorbeeld de LaTrobe University Referencing Tool. Let wel op dat deze tools van een betrouwbare bron komen en je moet je referenties altijd nog zelf controleren

Speel de Plagiaat Game!

De plagiaat game Goblin Threat van Lycoming College voert je op speelse wijze door de dilemma's rond citeren.

Spraakverwarring

 • Citeren in de strikte betekenis van het woord (in het Engels quoting), betekent het letterlijk overnemen van een passage uit het werk van iemand anders in je eigen werk. Een citaat (quote) is daarbij een stukje (letterlijk) geciteerde tekst
 • In meer brede zin wordt het woord citeren (het Engelse citing) ook gebruikt voor het (in welke vorm dan ook) verwijzen naar het werk van andere (wetenschappelijke) auteurs (bijv. 'deze wetenschapper wordt veel geciteerd' of 'dit is het best geciteerde artikel uit dit tijdschrift')
 • De aanduidingen een bron vermelden, verwijzen, refereren en citeren (in het Engels referencing of referring to sources) worden vaak door elkaar gebruikt en gaan over de praktijk van het vermelden van/verwijzen naar/refereren aan een gebruikte bron
 • In sommige vakgebieden wordt gesproken van annoteren: het door middel van voet- of eindnoten (en literatuurlijst) verwijzen naar je gebruikte bronnen
 • Een citatie, ook wel referentie of (bron-/literatuur)verwijzing genoemd (in het Engels een citation, zie ook in-text citation), is een bronvermelding in een wetenschappelijke tekst. Zie ook citatie-index of citatiedatabase, een database waarin citaties worden opgeslagen en je kunt zoeken naar citerende artikelen
 • Het woord referentie (in het Engels reference) in strikte zin verwijst dan weer naar de volledige bibliografische beschrijving van de bron (vaak in een literatuurlijst), inclusief auteurs, titel, titel van het tijdschrift of boek waarin het artikel opgenomen is, jaar van publicatie (en evt uitgever van het boek) en specifieke pagina's
 • In het Engels spreekt men ook wel van acknowledging sources en giving credit to authors, met name in het kader van wetenschappelijke integriteit.‚Äč