Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Zoekstrategie: Algemeen

English translation

Sorry! An English version of this LibGuide is not available (yet), but we will try our best to publish one as soon as possible.

Inleiding zoekstrategie

Een zoekstrategie is een manier om efficient informatie te vinden die je nodig hebt om je onderzoeksvraag te beantwoorden.

Met een zoekstrategie ga je systematisch te werk, waardoor je relevante informatie vindt. Door gericht te zoeken krijg je gericht resultaat terug en  ben je minder tijd kwijt met het lezen van irrelevant materiaal.

Effectieve zoekstrategie

Voor een effectieve zoekstrategie kun je jezelf 4 vragen stellen:

1.    Wat zoek ik?
a. Over welk onderwerp zoek je informatie?
b. In welk type document kun je die informatie vinden?

2.    Waar zoek ik?
Kies de meest geschikte databank/catalogus/website, etc.; dat is afhankelijk van het antwoord op vraag 1a en 1b. De bibliotheek geeft per vakgebied toegang tot zoeksystemen.

3.    Hoe zoek ik?
a. Zoek efficiënt: gebruik relevante zoektermen en benut de functionaliteit van databank/zoekmachine etc.
b. Er zijn verschillende zoekmethodes. De bibliografische (met zoektermen zoeken in wetenschappelijke zoekmachines) en de sneeuwbalmethode (uitgaan van iets wat je al hebt) zijn de belangrijkste. Hoe je deze methodes precies kunt inzetten hangt af van de mogelijkheden die de zoekmachine biedt.

4.    Hoe selecteer/beoordeel ik?
a. Geeft de gevonden informatie antwoord op je onderzoeks(deel)vraag en
b. Is de kwaliteit van deze informatie goed?

Formuleren zoekvraag

Beoordelen van zoekresultaat

Bronnen die je hebt gevonden zul je voor gebruik moeten evalueren op relevantie en wetenschappelijkheid om de betrouwbaarheid van je tekst te verhogen. De verschillende methoden en hulpmiddelen daarvoor vind je in de LibGuide Evaluatie van bronnen