Skip to main content

Citeren: Snel aan de slag

Wat is citeren?

Bij het schrijven van een scriptie of paper maak je bijna altijd gebruik van werk van anderen. Het is belangrijk correct te verwijzen naar de bronnen die je aanhaalt. Hoe en waarom je dat doet vind je in deze LibGuide.

Veel stijlen, twee basistypen

Er zijn wat betreft vorm twee hoofdgroepen van citatiestijlen:

1. Auteur/datum stijl ofwel teksthaken stijl: de verwijzingen naar de bron worden in de lopende tekst geheel of afgekort geplaatst tussen teksthaken (D.P. Bergsma et al., 2011). Voorbeelden van deze citatiestijl zijn APA en MLA.

2. Numerieke verwijzingen stijl: opeenvolgende cijfers in de lopende tekst verwijzen naar voet- of eindnoten waarin de bron wordt vermeld en/of toelichting wordt gegeven [1]. Bijvoorbeeld de Nature of de Vancouver Referencing Styles.

1. Sacks O, Schulman M. Steroid Dementia: an overlooked diagnosis? Neurology. 2005; 64(4): 707-709.

Sommige citatiestijlen kennen beide varianten, zoals de Chicago/Turabian stijl.

Waarom is correct citeren van belang?

Correct citeren vergroot de leesbaarheid en controleerbaarheid van publicaties. Door je bronnen correct en volledig te vermelden maak je duidelijk welke informatie je van andere auteurs hebt overgenomen en waar de lezer de oorspronkelijke informatie kan vinden. Zo kan hij/zij controleren of je de informatie juist hebt weergegeven. Correct citeren draagt bij aan de transparantie van wetenschappelijke communicatie en het voorkomen van plagiaat. Ook maak je de lezer duidelijk hoe jouw publicatie zich verhoudt tot andere publicaties op hetzelfde terrein en wijs je op publicaties die interessant zouden kunnen zijn.

Direct effect met deze drie tips

In veel gevallen heb je direct gemak van deze drie tips:

  1. Of je nu wel of niet een formele set van citeerregels hanteert, uitgangspunt is altijd:
    1. Volledigheid: noteer in je bibliografie alle informatie die je nodig hebt om de bron (in de versie/editie zoals jij deze hebt gebruikt) op te sporen.
    2. Eenduidigheid en consistentie: noteer dezelfde soorten bronnen consequent overal op dezelfde manier.
  2. Houd je aan de citatiestijl aanbevolen door je opleiding of docent.
  3. Maak als je veel gaat citeren gebruik van een literatuurmanagementtool zoals RefWorks RefWorks LibGuide, Endnote, Zotero, Papers of Mendeley; dat bespaart je tijd bij het vastleggen en citeren van bronnen.

Wat zijn citeerregels?

Citeerregels geven aan hoe gebruikte literatuur in de tekst, eventuele voet- of eindnoten en de literatuurlijst moet worden genoteerd. De regels liggen vaak vast in een zogenaamde citatiestijl.

Citeren