Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training bronnen zoeken en gebruiken bij cursus GEO1-7003 : 1. Intro

training brongebruik bij cursus GEO1-7003

Intro: 10 minuten

In deze training leer je hoe je systematisch kunt zoeken naar en gebruik maken van bronnen voor wetenschappelijke doeleinden. Meer concreet leer je:

 • Op basis van een gegeven onderwerp een zoekprofiel opstellen
 • Goede zoektermen genereren en gebruik maken van hulpmiddelen daarbij
 • Goede zoekmachines/databases selecteren en gebruiken voor het zoeken van verschillende soorten bronnen:
  • tijdschriftartikelen
  • boek(hoofdstukken)
  • rapporten en serieuze website
  • nieuws en krantenartikelen
  • eventueel: kaarten
 • Gevonden bronnen evalueren op relevantie en wetenschappelijkheid
 • Eventueel RefWorks of Zotero gebruiken om gevonden literatuurgegevens op te slaan en in een paper te citeren   

De training bestaat naast het college Bronnen van Wetenschap (zie ook de dia's van het college in Blackboard) en de online tutorial Compass. Lees voor je begint hiernaast de richtlijnen voor het practicum goed door.

Richtlijnen: hoe werkt dit practicum?

Dit is een individuele training die je in 2 uur kunt doorlopen. Het is verstandig vooraf steeds de inhoudelijke uitleg die op alle pagina's rechts staat door te nemen.

De training bestaat inclusief deze inleiding uit 5 genummerde pagina's/onderdelen. Wat je moet of kunt doen staat soms in de smalle linkerkolom . De informatie in de rechterkolom is vooral het hoe en waarom van de aanpak. Loop de 5 pagina's van links naar rechts af.

Let op: het derde onderdeel, het eigenlijke zoeken, bestaat uit een hoofdpagina en vier onderliggende pagina's voor de verschillende soorten bronnen die van belang zijn.

Noteer de precieze gegeven van gevonden bronnen in een eigen bestand, iin zogenaamd APA-formaat. Dat is een citatiestijl voor de opmaak van literatuurverwijzingen die wordt ondersteund door veel zoekmachines en programma's voor referentiebeheer zoals RefWorks of Zotero

Een belangrijk deel van deze training is dus het systematisch leren zoeken. Vaak terugkerende problemen en de onderdelen van een zoekstrategie zie je hieronder.

Veel succes!

Zoekstrategie: wat, waar, hoe?

Voor een effectieve zoekstrategie kun je jezelf 4 vragen stellen:

1.    Wat zoek ik?
a. Over welk onderwerp zoek je informatie?
b. In welk type document kun je die informatie vinden?
Formuleer dan een goede zoekvraag met de meest geschikte zoektermen.

2.    Waar zoek ik
Kies de geschikste databank/catalogus/website en die keuze is weer afhankelijk van het antwoord op vraag 1a en b. De bibliotheek geeft per vakgebied toegang tot zoeksystemen.

3.    Hoe zoek ik?
a. Zoek efficiënt: gebruik relevante zoektermen in de juiste combinatie en benut de functionaliteit van de databank/zoekmachine;
b. Er zijn verschillende zoekmethodes. De bibliografische/systematische methode (met zoektermen zoeken in wetenschappelijke zoekmachines) en de sneeuwbal/citatiemethode (uitgaan van iets wat je al hebt) zijn de belangrijkste. Hoe je deze methodes precies kunt inzetten, hangt af van de mogelijkheden die het zoeksysteem biedt.

In de LibGuide Zoekstrategie lees je meer over het opzetten van een zoekstrategie.

4.    Hoe selecteer/beoordeel ik?
a. Geeft de gevonden informatie antwoord op je onderzoeks(deel)vraag en
b. Is de kwaliteit van deze informatie goed?
Ga voor antwoorden op deze vragen naar de LibGuide Bronnen evalueren.