Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Schrijfwijzer voor Moderne Talen: Introductie

Wat is de Schrijfwijzer?

schoonheid van het schrijven

Deze schrijfwijzer bestaat uit een algemene introductie op het schrijfproces en instructiemateriaal (plus feedbackformulieren) voor vier typen schrijfproducten die voorbereiden op het BA-eindwerkstuk, namelijk:

  • Academische samenvatting
  • Essay
  • Onderzoeksopzet
  • Onderzoeksverslag

Voor wie is deze Schrijfwijzer?

Deze schrijfwijzer is geschreven voor Bachelorstudenten van het Departement Talen, Literatuur en Communicatie. Het oefenen met de vier genoemde tekstsoorten stelt de student in staat om op gerichte wijze toe te werken naar het gewenste BA eindniveau, ook met het oog op doorstroom naar een (R)MA. Deze uiteenlopende tekstsoorten komen in verschillende cursussen van de opleidingen DMT terug.

Academisch schrijven

Er bestaat geen eenduidige definitie van wetenschappelijk schrijven. Verschillende academische disciplines gebruiken verschillende genres, en elk vakgebied hanteert zijn eigen regels en eisen. Wel geldt dat voor alle wetenschappelijke teksten dat argumentatie, inhoudelijk niveau en een heldere structuur van belang zijn.

Cartoon over schrijven

Hoe gebruik je de Schrijfwijzer?

De schrijfwijzer kan op verschillende manieren gebruikt worden:

  • Studenten kunnen de schrijfwijzer raadplegen voor toelichting op een schrijfopdracht. De instructie in deze handleiding is echter algemeen en vervangt nooit de instructies van de docent in specifieke cursussen. Voor studenten is het dus belangrijk om eerst goed de instructie te lezen in de cursushandleiding van de betreffende cursus en daarna de schrijfwijzer als leidraad te nemen.
  • Studenten kunnen de beoordelingslijst bij de schrijfopdracht gebruiken als checklist tijdens het werken aan een specifieke tekstsoort.
  • Voor docenten biedt de schrijfwijzer een hulpmiddel om instructies bij een schrijfopdracht in te zetten in zijn of haar cursus.
  • De schrijfwijzer helpt bij het geven van consistente instructies, feedback en beoordelingen in verschillende cursussen met verschillende docenten.

Vademecum Literatuurwetenschap

Het Vademecum Literatuurwetenschap biedt informatie voor studenten Literatuurwetenschappen, aanvullend op de Schrijfwijzer. Daarbij worden ook een aantal producten toegelicht die niet in de Schrijfwijzer aan bod komen.

Auteurs

De schrijfwijzer is tot stand gekomen dankzij bijdragen van Ineke van den Berg, Luuk Dijkstra, Rick de Graaff, Ewout van der Knaap, Els Rose, Elma Zijderveld (Department Talen, Literatuur en Communicatie in samenwerking met het Centrum voor Onderwijs en Leren). (November 2011).

ERK-niveau's

Logo Europees Referentiekader Talen

Om de schrijf- of taalvaardigheid van iemand op een eenduidige manier in te schatten en te beoordelen, zijn de feedbackformulieren van de ERK-niveaus een handig hulpmiddel. Wil je meer weten over dit Europees Referentiekader talen, over de verschillende ERK-niveaus en de hiervoor ontwikkelde feedbackformulieren, ga dan naar de tab 'ERK Beoordeling'.