Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Schrijfwijzer voor Moderne Talen: ERK-niveau B2

ERK beoordelingsformulier voor schriftelijke opdrachten op B2-niveau

Kan heldere, gedetailleerde teksten schrijven over uiteenlopende onderwerpen die verband houden met zijn of haar interessegebied, waarin informatie en argumenten uit verschillende bronnen worden bijeengevoegd en beoordeeld. Kan onderscheid maken tussen formeel en informeel taalgebruik.

ERK beoordelingsformulier B2