Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Schrijfwijzer voor Moderne Talen: Info elders

En al die praktische zaken? Zie de bibliotheekwebsite!

Deze LibGuides gaan vooral over hoe te zoeken en hoe goed om te gaan met wetenschappelijke informatie. Ga voor alle praktische informatie naar onze pagina's met praktische informatie en bibliotheeklocaties.

En volg de bibliotheek op Facebook en Twitter:  Facebook UBU Twitter UBU

Geraadpleegde literatuur: Academische samenvatting

Geraadpleegde literatuur: Essay

Geraadpleegde literatuur: Onderzoeksopzet

Geraadpleegde literatuur: Onderzoeksverslag

  • Babby, E. (2001), The Practice of Social Research. Belmont: Wadsworth/Thomson Learning.
  • Buuren, H. van, Hummel, H., Berkhout, J. & Slootmaker, A. (2003), Onderzoek de Basis. Groningen: Noordhoff Uitgevers.
  • Oost, H. & Markenhof, A. (2002), Een Onderzoek Rapporteren. Baarn: HBUitgevers.
  • Rijksuniversiteit Groningen, Academisch Schrijfcentrum (2010), Onderzoeksverslag. Geraadpleegd op 22 april 2010.

Geraadpleegde literatuur: ERK-niveau's