Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Schrijfwijzer voor Moderne Talen: Info elders

Verwante UBU LibGuides

En al die praktische zaken? Zie de bibliotheekwebsite!

Deze LibGuides gaan vooral over hoe te zoeken en hoe goed om te gaan met wetenschappelijke informatie. Ga voor alle praktische informatie naar onze pagina's met praktische informatie en bibliotheeklocaties.

En volg de bibliotheek op Facebook en Twitter:  Facebook UBU Twitter UBU

Geraadpleegde literatuur: Academische samenvatting

 • Blom, L. e.a. (2009), Leerlijn Schriftelijke Communicatie. Utrecht: Faculteit Farmaceutische Wetenschappen Universiteit Utrecht.
 • Hogen, van R. (1997), Praktische Cursus Samenvatten. Groningen: Wolters-Noordhoff.
 • Müller, E. (2005), Het Schrijven van een Probleemstelling volgens de Schijf van Vijf. Geraadpleegd op 1 juni 2016 (English version)
 • Oost, H. (2002), Een Onderzoek Rapporteren. Baarn: HB Uitgevers.

Geraadpleegde literatuur: Essay

 • Rijksuniversiteit Groningen, Academisch Schrijfcentrum (2010), Essay. Geraadpleegd op 1 juni 2016.
 • Berkhout, B., Hagen P., Leeuwen, A. van & A. Truijens (1988), Het Journalistieke Verhaal: Interview, Research, Reportage, Reisverhaal, Achtergrond, Opinie, Recensie. Groningen: Wolters-Noordhoff.
 • Stiller, Louis (2007), Essays Schrijven: Van Columns tot Persoonlijke Essays. Amsterdam: Uitgeverij Augustus.

Geraadpleegde literatuur: Onderzoeksopzet

 • Babby, E. (2001), The Practice of Social Research. Belmont: Wadsworth/Thomson Learning.
 • Buuren, H. van, Hummel, H., Berkhout, J. & Slootmaker, A. (2003), Onderzoek de Basis. Groningen: Noordhoff Uitgevers.
 • Müller, E. (2005), Het Schrijven van een Probleemstelling volgens de Schijf van Vijf. Geraadpleegd op 12 juli 2010.
 • Oost, H. & Markenhof, A. (2002), Een Onderzoek Voorbereiden. Baarn: HBUitgevers.
 • Oost, H. & Markenhof, A. (2002), Een Onderzoek Rapporteren. Baarn: HBUitgevers.
 • Rijksuniversiteit Groningen, Academisch Schrijfcentrum (2010), Onderzoeksverslag. Geraadpleegd op 22 april 2010.

Geraadpleegde literatuur: Onderzoeksverslag

 • Babby, E. (2001), The Practice of Social Research. Belmont: Wadsworth/Thomson Learning.
 • Buuren, H. van, Hummel, H., Berkhout, J. & Slootmaker, A. (2003), Onderzoek de Basis. Groningen: Noordhoff Uitgevers.
 • Oost, H. & Markenhof, A. (2002), Een Onderzoek Rapporteren. Baarn: HBUitgevers.
 • Rijksuniversiteit Groningen, Academisch Schrijfcentrum (2010), Onderzoeksverslag. Geraadpleegd op 22 april 2010.

Geraadpleegde literatuur: ERK-niveau's