Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Schrijfwijzer voor Moderne Talen: Het schrijfproces

Het schrijfproces

Schrijven is meer dan alleen maar tekst produceren. Om een goed stuk op papier te krijgen, moet je ook allerlei andere taken uitvoeren:

  • informatie selecteren en ordenen,
  • structuur aanbrengen in de tekst,
  • en zinnen formuleren met aandacht voor stijl, spelling en interpunctie.

SchrijfprocesSchrijven is dus een complexe activiteit die bestaat uit vele deeltaken. Veel schrijvers proberen tijdens het schrijven meerdere deeltaken tegelijk uit te voeren. Ideeën worden tegelijkertijd bedacht, geordend, onder woorden gebracht, herzien en bijgeschaafd. Ook krijgen verschillende aspecten van de tekst tegelijkertijd aandacht: inhoud en tekstlijn, hoofdlijn en bijzin, spelling en stijl. Plannen, schrijven en reviseren lopen dan door elkaar heen. Deze aanpak leidt nog wel eens tot schrijfblokkades: je krijgt moeite om met schrijven te beginnen of hiermee door te gaan. Dit is vaak een teken dat je teveel tegelijk probeert te doen.

De fasen van het ideale schrijfproces

Tabel: Fasen van het schrijfproces

Om te voorkomen dat je vast komt te zitten door schrijfblokkades, kun je het schrijfproces het beste opdelen in deeltaken. Volg hierbij het stappenplan op de volgende pagina. Je kunt dit stappenplan toepassen op grote en kleine tekstfragmenten. Je hoeft dus niet de volledige tekst in één keer te plannen, te schrijven of te reviseren. In de praktijk zul je vaak met kleinere tekstgedeelten werken. Dat is prima, zolang je voor ieder tekstonderdeel maar alle stappen doorloopt. Door iedere stap bewust en doelgericht te maken, krijg je meer grip op je eigen schrijfproces. Hierdoor zal het schrijven niet alleen makkelijker, maar ook ook leuker worden!

Drie fasen van het schrijfproces

Drie fasen van het schrijfproces