Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Web of Science: Algemeen

Wat is Web of Science

Web of Science is een multidisciplinaire zoekmachine voor artikelen. Het is ook een citatie-index, waardoor je ziet hoe vaak en door wie een artikel is geciteerd.

Gebruik de UBUlink-klein om toegang te krijgen tot de full text van een publicatie.

In deze LibGuide vind je informatie en handige tips over de zoekmachine Web of Science.

Waar vind je Web of Science?

Je vindt Web of Science bij de zoeksystemen van de Universiteitsbibliotheek. 
De database is toegankelijk voor studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht en het UMCU via Solis id of UMCU login.

Web of Science training resources

Naar tutorials Web of Science

Wat vind je in Web of Science?

 • Artikelen  en reviews voor Sciences en Social Sciences: vanaf 1900. Voor Arts & Humanities vanaf 1975
 • Book reviews. Hierdoor extra interessant voor Arts & Humanities
 • Conference Proceedings voor alle vakgebieden: 1990-heden
 • Alle inhoud van een tijdschrift: editorials, introducties to special issues, obituaries, letters to the editor etc.
 • Citaties van artikelen
 • Citatiescore van auteurs en citatiegegevens van de publicaties van auteurs
 • Vind hier de meest recente cijfers

Document search

Web of Science search box

 • Selecteer een database 

  Je kunt het Editions dropdownmenu (zie box Web of Science Core Collection) gebruiken als je bijvoorbeeld alleen de (Social) Science Citation Index of de Arts & Humanities Citation Index wilt doorzoeken

 • Kies een veld om in te zoeken. De standaardoptie is All Fields, daarmee zoek je in alle velden. Je kunt zoekvelden combineren of juist voor 1 specifiek zoekveld kiezen

 • Indien gewenst kun je met de optie Add date range ook beperken op publicatiedatum of datum van indexeren in de Web of Science

Tips:

 1. Type je zoekwoorden in de zoekbalk en gebruik de optie 'Topic' om te zoeken op titel, samenvatting en trefwoorden
 2. Gebruik Engelstalige zoektermen (indien andere talen niet gewenst zjjn)
 3. Je kunt je zoekactie beperken op onder andere publicatiedatum, documenttype of open access artikelen (zie de beschikbare opties in de kolom links van de resultatenlijst)
 4. Sorteer je resultaten desgewenst op publicatiedatum, relevantie of aantal citaties (zie het dropdownmenu naast Relevance in de grijze balk boven de resultatenlijst)

Zoeken naar literatuur via een artikel dat je al kent

In Web of Science kun je een artikel gebruiken als startpunt om naar andere bronnen te zoeken:

 • ‘Citations': geeft een lijst van recente publicaties die refereren aan dit artikel (citatiezoeken)
 • 'References': biedt een lijst publicaties waarnaar verwezen wordt in het artikel (referentiezoeken)
 • 'Related records': geeft een overzicht van publicaties die dezelfde literatuurreferenties delen
 • Je kunt op de naam van een auteur klikken om andere artikelen van deze auteur te vinden

example of article including links to citations, references and related articles

Waarvoor gebruik je Web of Science?

 • Vinden van wetenschappelijke artikelen, congresverslagen en reviews
 • Vinden van en verder zoeken met citaties
 • Zien hoe vaak en door wie publicaties geciteerd worden
 • Berekenen van een citatie score (H-index) van een auteur

Verdieping

Web of Science Core Collection

De Web of Science Core Collection bevat de volgende citatie indexen:

Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) --1900-present
Social Sciences Citation Index (SSCI) --1900-present
Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) --1975-present
Emerging Sources Citation Index (ESCI) --2015-present

Daarnaast kun je ook via het dropdown menu naast Web of Science Core Collection de citaties uit de databases van KCI-Korean Journal Database (1980-present), MEDLINE® (1950-present), en SciELO Citation Index (2002-present) doorzoeken.

Als je op zoek bent naar een specifiek tijdschrift ga dan naar de Web of Science Master Journal list. Als je wilt weten welke tijdschriften er in de vier collecties staan klik dan op de blauwe knop 'Search journals', kies voor 'Web of Science Coverage' en selecteer een collectie.

UBUlink: beschikbaarheid van digitale publicaties

In je zoektocht naar wetenschappelijke literatuur kom je soms de UBUlink tegen. Deze link geeft informatie over de beschikbaarheid van digitale publicaties via de universiteitsbibliotheek. De UBUlink verschijnt soms in de vorm van een gele knop, maar kan ook een tekstlink zijn.

Meer weten over alle vormen van toegang tot digitale publicaties? Ga naar de pagina Online Toegang.