Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Web of Science: Verdieping

Algemeen

Zoektermen combineren & afbreken

Als je in een zoekactie meer dan één zoekterm gebruikt, zoeken de meeste zoekmachines naar documenten waar alle genoemde termen in voorkomen. Wil je zoektermen op een andere manier combineren? Dan moet je dat zelf aangeven met zogenaamde operatoren. Deze manier van zoeken wordt ook wel Booleaans zoeken genoemd (naar George Boole). 

De operatoren die je meestal kunt gebruiken zijn:

 • AND: beide termen moeten voorkomen. Voorbeeld: mode AND Nederland.
 • OR: minimaal één van de termen moet voorkomen. Voorbeeld: mode OR trend OR hype
 • NOT: de term mag niet voorkomen. Voorbeeld: mode NOT kleding
 • "...  ...": termen moeten in exact deze volgorde voorkomen. Voorbeeld: "Franse revolutie"
 • * : door een asterisk achter de 'stam' van een woord te plaatsen zoek je op alle mogelijke uitgangen. Voorbeeld: govern* om in één keer te zoeken naar government, governments, governedgovernance, governmental enz.

Deze operatoren kun je niet gebruiken in Google.

LET OP! Operatoren en de betekenis van operatoren kunnen verschillen per zoeksysteem.

Volgorde treffers aanpassen: sorteren op datum of relevantie?

De volgorde van je zoekresultaten kan van belang zijn, omdat je vaak niet verder dan de eerste 10 of 20 treffers kijkt.

Standaard staan de resultaten op publicatiejaar geordend. Met de sorteerbox (rechts) kun je de artikelen bijvoorbeeld ook

 • sorteren op aantal citaties, artikelen waarnaar het vaakst verwezen wordt staan bovenaan.
 • sorteren op relevantie: titels die het beste voldoen aan je zoekvraag, omdat de woorden in de titel voorkomen bijvoorbeeld of als trefwoord, staan bovenaan.


sorteeropties in Web of Science

Zoeken op auteur

 1. zoekmethodenKies bij "Basic search" in het pulldown menu 'Author Search'.
 2. Gebruik 'Select from index' wanneer de auteur een veel voorkomende naam heeft of om alle naamsvarianten te vinden.
 3. Kies 'Create citation report' voor het aantal publicaties en citaties van de auteur en de h-index.

Zoeken op onderwerp

 1. Gebruik Engelstalige zoektermen.
 2. Je kunt beperken tot de stam van het woord aangevuld met een *, bijvoorbeeld ethic* voor ethics en ethical. Meer informatie: LibGuide Zoekstrategie.
 3. Beperk zo nodig op periode ('Timespan').
 4. Sorteer je resultaten desgewenst op relevantie of aantal citaties.

Zoeken met Cited Reference Search

Naast het zoeken naar artikelen is er een mogelijkheid om te zoeken met citaties. Je kunt met Cited Reference Search zoeken naar een combinatie van auteursnaam, titel van tijdschrift en publicatiedatum. Via de knop "Finish search" zie je de citaties.

Zoeken naar meer literatuur via een artikel

Wanneer je een artikel gevonden hebt, kun je meer literatuur vinden via:

 • ‘Times cited': dit geeft een lijst van recentere publicaties die naar dit artikel verwijzen
 • 'Cited References': dit geeft een lijst van publicaties waarnaar in dit artikel verwezen wordt
 • 'View related records':  dit geeft een overzicht van publicaties met (deels) dezelfde literatuurverwijzingen
 • Doorklikken op de auteursnaam voor meer publicaties van deze auteur

Te weinig resultaten, wat nu?

Als je te weinig resultaten krijgt, kun je:

 • Minder specialistische termen gebruiken;
 • Je zoekvraag verbreden door alternatieven voor je zoektermen toe te voegen in een OR-relatie (bijvoorbeeld: segregation OR discrimination);
 • Je zoekvraag verbreden door woordvarianten mee te nemen: ofwel in een OR-relatie (bijvoorbeeld: segregation OR segregated) ofwel door je zoektermen af te breken op de woordstam (trunkeren) als de zoekmachine dat ondersteunt (bijvoorbeeld: segregat*);
 • Je zoekvraag verbreden door een aspect/variabele er uit weg te laten;

Te veel resultaten, wat nu?

Als je teveel resultaten hebt:

 • Pas de sorteervolgorde aan: sorteer op relevantie of aantal citaties per artikel
 • Specifieker zoeken met specifiekere termen of door een extra inhoudelijk aspect aan je zoekvraag toe te voegen
 • Zoeken beperken op 'Citation Index' (alleen in het tabblad Web of Science)
 • Zoekresultaat beperken met de aangegeven Subject Areas, links van het resultaat
 • Zoekresultaat beperken op 'Document type'
 • Zoekresultaat beperken met een van de andere limiteermogelijkheden

Voor onderzoekers

Scopus versus Web of Science. De verschillen.

Scopus versus WoS

In de markt voor multidisciplinaire citatiedatabases zijn Web of Science en Scopus de twee grote spelers. Web of Science bestaat al lang (sinds 1961) en heeft een gevestigde reputatie. Scopus is jonger (2004) maar is intussen ook wereldwijd bekend als 'de andere professionele citatiedatabase'. Beide zoeksystemen zijn steeds meer op elkaar gaan lijken, maar toch zijn er ook nog heel grote verschillen.

Pluspunten Scopus

 • Bredere dekking: meer tijdschriften opgenomen (>21.000 tegen 12.000 in WoS)
 • Betere dekking tijdschriften Azië, Zuid-, Midden- en Oost-Europa
 • Ook >450.000 documenten van vóór 1900 opgenomen
 • Bevat ook gegevens van boeken en hoofdstukken uit boeken met complete citatie-informatie
 • Groter aandeel records bevat ook abstracts (bij WoS alleen abstracts vanaf 1991/92 voor (Social) Sciences en vanaf 2000 voor Humanities)
 • Betere ondersteuning voor zoeken op auteur
 • Beschikbaarheid van veel third party apps met bijzondere functionaliteit
 • Meer genereuze downloadlimiet (20.000 records)
 • Betere dekking in de vakgebieden techniek, geowetenschappen en sociale wetenschappen

Pluspunten WoS

 • Diepere dekking door opname van alle inhoud van een tijdschrift: ook editorials, inleidingen bij special issues, obituaries, letters to the editor, book reviews, etc.
 • Ook gegevens over citaties in artikelen van vóór 1996 (Scopus werkt aan opname van die citaties 1970-1996)
 • Opname book reviews groot pluspunt voor Arts & Humanities
 • Koppeling met Journal Citation Reports

omvang Scopus-WoS 1900-2012

 

Ook Google Scholar en Microsoft Academic Search zijn multidisciplinaire wetenschappelijke zoeksystemen met citatiegegevens, maar de functies voor citatieanalyse zijn bij die twee zoeksystemen veel beperkter dan bij WoS en Scopus en de betrouwbaarheid wordt iets lager ingeschat.