Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Web of Science: Verdieping

Algemeen

Zoektermen combineren & afbreken

Als je in een zoekactie meer dan één zoekterm gebruikt, zoeken de meeste zoekmachines naar documenten waar alle genoemde termen in voorkomen. Wil je zoektermen op een andere manier combineren? Dan moet je dat zelf aangeven met zogenaamde operatoren. Deze manier van zoeken wordt ook wel Booleaans zoeken genoemd (naar George Boole). 

De operatoren die je meestal kunt gebruiken zijn:

 • AND: beide termen moeten voorkomen. Voorbeeld: mode AND Nederland.
 • OR: minimaal één van de termen moet voorkomen. Voorbeeld: mode OR trend OR hype
 • NOT: de term mag niet voorkomen. Voorbeeld: mode NOT kleding
 • "...  ...": termen moeten samen en in exact deze volgorde voorkomen. Voorbeeld: "Franse revolutie"
 • * : door een asterisk achter de 'stam' van een woord te plaatsen zoek je op alle mogelijke uitgangen. Voorbeeld: govern* om in één keer te zoeken naar government, governments, governedgovernance, governmental enz.
 • Wild cards: bijvoorbeeld een vraagteken (?) kan gebruikt worden in plaats van een onbekend karakter. Voorbeeld: labo?r geeft resultaten met zowel labor als labour; of : wom?n  geeft resultaten met zowel woman als women. Wees wel alert, wildcards kunnen per zoeksysteem anders zijn of anders werken.

Deze operatoren kun je niet gebruiken in Google.

LET OP! Operatoren en de betekenis van operatoren kunnen verschillen per zoeksysteem.

Zoeken op auteur

 1. Kies bij "Basic search" in het pulldown menu (in de box achter de zoekbox) voor 'Author'.
 2. Gebruik 'Select from index' wanneer de auteur een veel voorkomende naam heeft of om alle naamsvarianten te vinden.
 3. Je kunt ook gebruik maken van de Author Search beta optie. Hier kun je ook zoeken op de Web of Science ResearcherID of ORCID van een auteur.
 4. Kies 'Create citation report' voor het aantal publicaties en citaties van de auteur en de h-index.

Zoeken op onderwerp

 1. Gebruik Engelstalige zoektermen.
 2. Je kunt beperken tot de stam van het woord aangevuld met een *, bijvoorbeeld ethic* voor ethics en ethical. Meer informatie: LibGuide Zoekstrategie.
 3. Beperk zo nodig op publicatiedatum, documenttype, open access of nog een aantal andere opties.
 4. Sorteer je resultaten desgewenst op publicatiedatum, relevantie of aantal citaties.

Zoeken met Cited Reference Search

Naast het zoeken naar artikelen is er een mogelijkheid om te zoeken met citaties. Je kunt met Cited Reference Search zoeken naar een combinatie van auteursnaam, titel van tijdschrift en publicatiedatum. Via de knop "Finish search" zie je de citaties.

Zoeken naar meer literatuur via een artikel

Wanneer je een artikel gevonden hebt, kun je meer literatuur vinden via:

 • ‘Times cited': dit geeft een lijst van recentere publicaties die naar dit artikel verwijzen
 • 'Cited References': dit geeft een lijst van publicaties waarnaar in dit artikel verwezen wordt
 • 'View related records': dit biedt een overzicht van publicaties met (deels) dezelfde literatuurverwijzingen
 • Doorklikken op de auteursnaam voor meer publicaties van deze auteur

Te weinig resultaten, wat nu?

Als je te weinig resultaten krijgt, kun je:

 • Minder specialistische termen gebruiken;
 • Je zoekvraag verbreden door alternatieven voor je zoektermen toe te voegen in een OR-relatie (bijvoorbeeld: segregation OR discrimination);
 • Je zoekvraag verbreden door woordvarianten mee te nemen: ofwel in een OR-relatie (bijvoorbeeld: segregation OR segregated) ofwel door je zoektermen af te breken op de woordstam (trunkeren) als de zoekmachine dat ondersteunt (bijvoorbeeld: segregat*);
 • Je zoekvraag verbreden door een aspect/variabele er uit weg te laten;

Te veel resultaten, wat nu?

Als je teveel resultaten hebt:

 • Pas de sorteervolgorde aan: sorteer op relevantie of aantal citaties per artikel
 • Specifieker zoeken met specifiekere termen of door een extra inhoudelijk aspect aan je zoekvraag toe te voegen
 • Zoeken beperken op 'Citation Index' (alleen in het tabblad Web of Science)
 • Zoekresultaat beperken met de aangegeven Subject Areas, links van het resultaat
 • Zoekresultaat beperken op 'Document type'
 • Zoekresultaat beperken met een van de andere limiteermogelijkheden

Voor onderzoekers

Volgorde van je resultaat

De standaard volgorde waarin de resultaten gepresenteerd worden is op publicatiedatum (recent tot ouder). Via de sorteerbox (rechts) kun je de volgorde aanpassen:

 1. sorteren op times cited, artikelen met de meeste citaties komen bovenaan.
 2. sorteren op relevance: resultaten die het beste passen bij je zoekopdracht komen bovenaan.
 3. sorteren op usage count, recently added (onder de knop More), conference/source title (More) en first author (More).