Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Web of Science: Voor onderzoekers

Verdieping

Introductie Web of Science als citatieindex

Web of Science is een behalve een zoekmachine ook een citatie index. Je kunt alle artikelen opzoeken die in een artikel worden geciteerd of die een bepaalde auteur of werk citeren. Je kunt ook zien hoe vaak  je eigen artikelen geciteerd worden. Een hulpmiddel hierbij is de H-index. Het is mogelijk om geattendeerd te worden wanneer iemand jouw artikel citeert. 

Journal Citation Reports

In Journal Citation Reports staan kwantitatieve gegevens over tijdschriften: aantal artikelen, aantal citaties, impact factors en meer. Elk jaar in juni komen de gegevens over het voorgaande jaar beschikbaar.

De Journal Citation Reports zijn beschikbaar voor de Sciences en Social Sciences. Je vindt een aantal disciplines uit de Humanities onder Social Sciences. In Web of Science vind je in de titelbeschrijving van een tijdschriftartikel een verwijzing naar het journal citation report, indien beschikbaar.

Hoe vaak word ik geciteerd?

Wil je weten door wie of in welk artikel jouw werk wordt geciteerd? 

  • Kies bij 'Basic search' voor 'Cited Reference Search'
  • Kies je naam  via 'Select from Index'. Zo vind je alle voorkomende naamsvarianten.
  • Wil je citaties van één artikel, dan kun je bladeren door een 'cited work index' om afgekorte titels van tijdschriften en andere publicaties te zoeken. Gebruik daarbij de 'abbreviation list' om de afkorting van het tijdschrift te achterhalen.
  • In het volgende scherm heb je nogmaals de optie artikelen te selecteren waarvoor je de citaties wilt zien.
  • Het resultaat is een lijst met publicaties waarin jouw werk wordt geciteerd.
  • Let op: de optie 'citation report' geeft de H-index en andere gegevens voor de publicaties waarin jij geciteerd wordt.

 

Volg wie jou volgt

In Web of Science kun je geattendeerd worden op verwijzingen naar je eigen publicaties. Zoek je eigen artikel op en kies voor undefined. Je ontvangt een email wanneer iemand jouw artikel citeert.

Je h-index opzoeken

Je kunt je H-index vinden via zoeken op auteur en vervolgens via Create Citation Report.

Je H-index wordt als volgt berekend: het is de grootste h waarvoor geldt dat er h publicaties zijn die allemaal minimaal h keer geciteerd worden.

Hiermee geeft de H-index in één getal een indruk van de mate waarin je werk geciteerd wordt én hoeveel je gepubliceerd hebt. H-indexen van beginnende onderzoekers zijn dus altijd laag, zelfs als zij een paar zeer veel geciteerde artikelen hebben geschreven. Je H-index kan nooit dalen, ook al publiceer je niet meer.

Een H-index is relatief. Wat in het ene vakgebied een lage score is, kan in een ander gebied hoog zijn. Een H-index zegt pas iets wanneer je het vergelijkt met die van vakgenoten.

Een H-index wordt bepaald door de inhoud van de zoekmachine. Bij Web of Science is de dekking niet voor elk vakgebied even goed. Voor een vollediger overzicht moet je jouw H-index daarom ook bekijken in bijvoorbeeld  Scopus en met behulp van Google Scholar. H-indexen uit verschillende databases zijn dus niet onderling vergelijkbaar!

Info elders

Meer hulp nodig?

Meer multidisciplinaire zoeksystemen met citatie-informatie