Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Evidence Based Practice (EBP) in de praktijk: Introductie

Voor wie?

Deze Libguide is bedoeld voor de verpleegkundige vervolgopleidingen van UMC Utrecht Academie.

De Universiteitsbibliotheek Utrecht en UMC Utrecht Academie

Studenten en medewerkers van UMC Utrecht Academie kunnen gebruik maken van de diensten van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. 
Om als student gebruik te kunnen maken van een computer in het UMC (o.a. studielandschap, computerleerzalen):

  • Log in met je studenten UMC Utrecht account. Dit is ook het account waarmee je inlogt op Scorion. Je gebruikersnaam is je studentnummer
  • Kies in het keuzescherm voor UMC Utrecht en niet voor Universiteit Utrecht

UBUlink: beschikbaarheid van digitale publicaties

In je zoektocht naar wetenschappelijke literatuur kom je soms de UBUlink tegen. Deze link geeft informatie over de beschikbaarheid van digitale publicaties via de universiteitsbibliotheek. De UBUlink verschijnt soms in de vorm van een gele knop, maar kan ook een tekstlink zijn.

Meer weten over alle vormen van toegang tot digitale publicaties? Ga naar de pagina Online Toegang.

Online toegang via Lean Library

De Lean Library browserextensie biedt je snel en simpel toegang tot een groot aantal digitale wetenschappelijke bronnen, of je nu on campus of off-campus bent.

Elke keer als je een website bezoekt met een publicatie waar de Universiteitsbibliotheek Utrecht een licentie voor heeft, wordt je gevraagd in te loggen (een keer per browsersessie). Daarna heb je direct toegang. Als gevolg van het gebruik van de extensie kom je ook direct in Google Scholar en PubMed met UBUlink.

Kom je uit bij een publicatie die niet beschikbaar lijkt te zijn dan probeert Lean Library een open access versie voor je te vinden.

Je downloadt de extensie eenmalig, geeft aan van welke instelling je bent en je logt vervolgens in met je Solis-id of je UMC-account en wachtwoord.

Meer weten? Ga naar de pagina Online Toegang via Lean Library van de Universiteitsbibliotheek Utrecht.
Meer weten over alle vormen van toegang tot digitale publicaties? Ga naar de pagina Online Toegang.

Wat is Evidence Based Practice

Bij EBP gaat het erom dat klinische beslissingen worden genomen op basis van het best beschikbare bewijs uit wetenschappelijk onderzoek.

Daarnaast zijn kennis en ervaring van de verpleegkundige (hulpverlener) en de waarden en de normen van de individuele patiënt ook belangrijk.

Stappenplan

Systematisch zoeken naar het beste bewijs: stappenplan

Er is een stappenplan hoe systematisch te zoeken naar het beste bewijs in wetenschappelijke onderzoeken (in geavanceerde literatuurbronnen):

  1. Formuleer een goede vraagstelling over het klinisch probleem m.b.v. de PICO-methode.
  2. Splits de vraagstelling in de PICO-onderdelen: Population (Patiëntenpopulatie, probleem of situatie), Intervention (Interventie), Comparison (Vergelijkende interventie) en Outcome (Uitkomst). Voor ieder PICO-onderdeel bepaal je met welke term(en) je gaat zoeken. 
  3. Zoek systematisch naar het beste bewijs in wetenschappelijke onderzoeken in literatuurbronnen. Hierbij zoek je voor ieder onderdeel in je PICO-vraagstelling met de verschillende synoniemen die je bedacht hebt, en waar mogelijk ook met de trefwoorden van de database waarin je zoekt. Ten slotte combineer je deze losse zoekacties tot één zoekactie.
  4. Maak een selectie uit de gevonden artikelen aan de hand van vooraf vastgestelde criteria en beoordeel inhoudelijk de gevonden artikelen.
  5. Als laatste stap verwerk je de gevonden data. Bij EBP neem je aan de hand van de meest relevante literatuur een klinische beslissing.

Zoektermen bedenken

 

EBP - zoektermen bedenken

Kies  de meest voorkomende (vak)specifieke zoektermen en synoniemen voor elk aspect  van je zoekvraag. Denk hierbij waar nodig ook aan spellingsvarianten en enkel- en meervoudsvormen. Maak daarnaast gebruik van de standaard trefwoorden van de zoeksystemen die je gebruikt.

Algemene informatie over het kiezen van de juiste zoektermen vind je in de LibGuide Zoekstrategie UBU LibGuide Zoektermen bedenken.

Opstellen van een zoekstrategie

Zoek voor elk aspect van je zoekvraag naar alle zoektermen, synoniemen en trefwoorden die je verzameld hebt (met de operator OR). Combineer daarna de zoekacties voor de verschillende aspecten (met de AND operator). Zo houd je alleen die artikelen over die over elk aspect van je zoekvraag gaan.

Informatie over het uitvoeren van een zoekstrategie in verschillende zoeksystemen (met name PubMed en de Cochrane Library) vind je in het tabblad 'Train jezelf' van deze LibGuide.

Meer informatie over het opstellen van een zoekstrategie in het algemeen vind je in de LibGuide Zoekstrategie UBU LibGuide Zoekstrategie