Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Evidence Based Practice (EBP) in de praktijk: Zoekresultaat verkleinen

'Level of Evidence'

Hoe het bewijs in wetenschappelijke onderzoeken wordt gewaardeerd is afhankelijk van het soort onderzoek. Systematische reviews (mits goed opgezet en uitgevoerd) hebben doorgaans de hoogste bewijskracht.

  1. Systematisch review
  2. RCT: Randomized Controlled Trial
  3. Gecontroleerde klinische trial
  4. Observationeel onderzoek: o.a. cohort studies
  5. Beschrijvend onderzoek: o.a. case series, case studies
  6. Mening van deskundige

Bij het zoeken naar literatuur kun je je zoekresultaten inperken op het soort onderzoek - dit kan helpen je zoekresultaat te verkleinen en specifieker te maken.

Filters - het beperken van het aantal zoekresultaten

Als je ondanks het gebruik van goede zoektermen toch te veel treffers krijgt, kun je via filters je zoekactie verder inperken. Hiervoor voer je eerst een zoekactie uit. In de resultatenlijst zie je vervolgens in de linkerzijbalk een aantal filters die je aan kunt klikken.

Screenshot available filters

Je kunt nu bijvoorbeeld instellen dat PubMed alleen zoekt binnen bepaalde soorten publicaties, of binnen een bepaalde tijdsperiode. Via de optie ‘Choose additional filters‘ zijn nog meer filters beschikbaar, bv. voor leeftijdsgroep (‘Ages‘) en bepaalde groepen tijdschriften (‘Journal categories‘). Om deze toe te voegen aan de lijst die links van de gevonden artikelen staat, vink je de gewenste filters aan en klik je op 'Show'. Ze staan nu in de lijst; om ze daadwerkelijk te gebruiken moet je ze nog een keer aanklikken!

Als je de optie ‘Journal categories‘ aanklikt kun je je zoekactie bv. beperken tot artikelen in verpleegkundige tijdschriften ('Nursing Journals').

Wees voorzichtig met het gebruik van deze filters: je krijgt al snel een te sterke inperking van je zoekresultaten. Bovendien verlies je in veel gevallen de recente, nog niet geïndexeerde artikelen. Dit komt doordat de meeste filters (behalve die voor taal en publicatiedatum, en bv. het filter voor systematic reviews) gebaseerd zijn op MeSH-termen.

Let op: Eenmaal ingestelde filters blijven gelden voor alle volgende zoekacties, totdat je ze verwijdert (met 'Clear all' zijn de gebruikte filters verwijderd).

Screenshot of 'activated filters'

Clinical Queries

Een heel andere manier van zoeken is het gebruik van vooraf ingestelde zoekfilters. In het beginscherm van PubMed vind je deze door onder ‘PubMed Tools’ te klikken op 'Clinical Queries':

 

 

In het scherm dat nu verschijnt kun je een zoekactie uitvoeren. Je krijgt pas na het invoeren van een term de 3 verschillende soorten filters te zien: 'Clinical Study Categories', 'Systematic Reviews' en 'Medical Genetics'. In deze tutorial richten we ons op de eerste twee.

 

PubMed_Clinical Queries

 

Je kunt zoektermen invoeren in de zoekbalk, maar je kunt ook het nummer van een eerder uitgevoerde zoekactie gebruiken, bijv. #3. Dit kan handig zijn als je al een ingewikkelde zoekactie hebt opgebouwd.

 

Bij ‘Clinical Study Categories’ kun je aangeven naar welk type onderzoek je wilt zoeken (etiology, diagnosis, therapy, prognosis, of clinical prediction guides). Ook kun je aangeven of je zoekactie ‘broad‘ moet zijn (sensitief: veel referenties, waarvan veel niet-relevant) of ‘narrow‘ (specifiek: minder, maar meer relevante artikelen; sommige relevante artikelen kunnen gemist worden). Als je onderaan de kolom op ' Filter' klikt,  zie je hoe de gebruikte filters eruit zien.

 

Binnen ‘Clinical Queries’ kun je ook gebruik maken van een filter voor ‘Systematic Reviews’. In de praktijk blijken de begrippen ‘review’ en ‘systematic review’ vaak verwarring te veroorzaken Daarom worden ze hieronder kort uitgelegd:

 

- Review: een overzichtsartikel (niet per se evidence-based)
- Systematic Review : overzichtsartikel  (van primaire onderzoeksartikelen) waarbij gebruik wordt gemaakt van expliciete en reproduceerbare methoden.
- Systematic Reviews (in PubMed): dát deel van de 28 miljoen treffers in PubMed dat voldoet aan het door NLM opgestelde zoekfilter.

 

Let op: Het zoeken met filters is een snelle manier om je zoekresultaten in te perken. Als je gebruik maakt van deze zoekmogelijkheid beperk je je echter tot het denkwerk van anderen. Het is maar de vraag of de gebruikte filters optimaal zijn voor jouw specifieke zoekvraag.