Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Evidence Based Practice (EBP) in de praktijk: Zoekresultaat verkleinen

Filter - opties

filter opties in PubMed

'Level of Evidence'

Hoe het bewijs in wetenschappelijke onderzoeken wordt gewaardeerd is afhankelijk van het soort onderzoek. Systematische reviews (mits goed opgezet en uitgevoerd) hebben doorgaans de hoogste bewijskracht.

  1. Systematisch review
  2. RCT: Randomized Controlled Trial
  3. Gecontroleerde klinische trial
  4. Observationeel onderzoek: o.a. cohort studies
  5. Beschrijvend onderzoek: o.a. case series, case studies
  6. Mening van deskundige

Bij het zoeken naar literatuur kun je je zoekresultaten inperken op het soort onderzoek - dit kan helpen je zoekresultaat te verkleinen en specifieker te maken.

Filters - het beperken van het aantal zoekresultaten

Als je ondanks het gebruik van goede zoektermen toch te veel treffers krijgt, kun je via filters je zoekactie verder inperken. Hiervoor voer je eerst een zoekactie uit. In de resultatenlijst zie je vervolgens in de linker-zijbalk een aantal filters die je aan kunt klikken (zie de box hiernaast).

Je kunt nu bijvoorbeeld instellen dat PubMed alleen zoekt binnen bepaalde soorten publicaties, of binnen een bepaalde tijdsperiode. Via de optie ‘Additional filters‘ zijn nog meer filters beschikbaar, bv. voor leeftijdsgroep (‘Ages‘) en bepaalde groepen tijdschriften (‘Journal categories‘). Om deze toe te voegen aan de lijst die links van de gevonden artikelen staat, vink je de gewenste filters aan en klik je op 'Show'. Ze staan nu in de lijst; om ze daadwerkelijk te gebruiken moet je ze nog een keer aanklikken!

Als je de optie ‘Journal categories‘ aanklikt kun je je zoekactie bv. beperken tot artikelen in verpleegkundige tijdschriften ('Nursing Journals').

Wees voorzichtig met het gebruik van deze filters: je krijgt al snel een te sterke inperking van je zoekresultaten. Bovendien verlies je in veel gevallen de recente, nog niet geïndexeerde artikelen. Dit komt doordat de meeste filters (behalve die voor taal en publicatiedatum, en bv. het filter voor systematic reviews) gebaseerd zijn op MeSH-termen.

Let op: Eenmaal ingestelde filters blijven gelden voor alle volgende zoekacties, totdat je ze verwijdert (met 'Clear all' zijn de gebruikte filters verwijderd).

Voorbeeld:

Geactiveerde filters

Clinical Queries

Een heel andere manier van zoeken is het gebruik van vooraf ingestelde zoekfilters. In het beginscherm van PubMed vind je deze door onder ‘Find’ te klikken op 'Clinical Queries': Je moet je gehele search plakken in de Clinical Queries.

Je krijgt na het invoeren van een search 2 verschillende soorten filters te zien: 'COVID-19' en 'Clinical Studies' In deze tutorial richten we ons alleen op de tweede.

Bij ‘Clinical Studies’ kun je aangeven naar welk type onderzoek je wilt zoeken (bijv. etiology, diagnosis, therapy, prognosis of clinical prediction guides). Ook kun je aangeven of je zoekactie ‘broad‘ moet zijn (sensitief: veel referenties, waarvan veel niet-relevant) of ‘narrow‘ (specifiek: minder, maar meer relevante artikelen; sommige relevante artikelen kunnen gemist worden). Als je onderaan de kolom op 'Filter information' klikt, zie je hoe de gebruikte filters eruit zien.

Let op: Het zoeken met filters is een snelle manier om je zoekresultaten in te perken. Als je gebruik maakt van deze zoekmogelijkheid beperk je je echter tot het denkwerk van anderen. Wees kritisch of de gebruikte filters optimaal zijn voor jouw specifieke zoekvraag.