Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Evidence Based Practice (EBP) in de praktijk: BSL Vakbibliotheek

BSL Vakbibliotheek

Deze bron bood online toegang tot Nederlandstalige medische en paramedische (hand)boeken en recente jaargangen van tijdschriften uitgegeven door Bohn Stafleu en van Loghum. Sinds 2016 is deze bron opgegaan in de inhoud van het platform van uitgever Springer.

Zoeken naar Nederlandstalig materiaal van uitgever Springer

Op de Website van Springer kun je zoeken naar Nederlandstalig materiaal. Je kunt bijvoorbeeld inperken op boeken en/of  tijdschriften en vervolgens op een woord of woordcombinaties of verder inperken op een tijdsperiode.