Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Evidence Based Practice (EBP) in de praktijk: Internationale bronnen

Introductie internationale bronnen

Op de onderliggende pagina van deze tab worden suggesties aangereikt om de welbekende internationale bronnen te doorzoeken. Voor zowel Wikipedia als Google Scholar zijn daarnaast ook speciale LibGuides gemaakt.