Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Google Scholar: Snel aan de slag

Wat is Google Scholar?

Google Scholar

Google Scholar is een grote gratis multidisciplinaire zoekmachine voor wetenschappelijke artikelen (en in mindere mate boeken). Belangrijke kenmerken zijn de full text doorzoekbaarheid van artikelen en dat de zoekmachine vrijwel geheel automatisch gevuld wordt.

Sterke punten

In vergelijking met andere artikelzoekmachines is Google Scholar sterk in het vinden van:

 • een specifiek artikel waarvan je de titel hebt
 • artikelen uit niet-peer reviewed tijdschriften
 • congresbijdragen (conference proceedings)
 • artikelen waarin je onderwerp slechts zijdelings een rol speelt

Google Scholar: kies de goede versie!

Gebruik Google Scholar met UBUlink. De UBUlink leidt je snel naar de full text. Google Scholar is uiteraard ook opgenomen in onze lijst van zoeksystemen.

NB Zie je toch geen UBUlink bij de artikelen staan? Doe dan:

 1. Ga (terug) naar de homepage van Google Scholar
 2. Klik rechtsboven op settings
 3. Kies voor library links in het linker menu
 4. Zoek op Utrecht
 5. Vink Universiteit Utrecht aan en klik op Save

Wat vind je met Google Scholar?

Het zoekresultaat kan bevatten:

 • verwijzingen naar artikelen
 • verwijzingen naar preprints en working papers
 • verwijzingen naar boeken (selectie uit Google Books)
 • tamelijk kale verwijzingen ('CITATIONS') naar geciteerde artikelen of boeken
 • verwijzingen naar patenten en juridische documenten

Van Google Scholar naar de full text

Om in Google Scholar bij de volledige tekst van een publicatie te komen zijn er verschillende hyperlinks:

Het makkelijkst, boven de beschijving:

 • de titel

Als dat niets oplevert, in de rechterkolom:

 • Fulltext@UBUlink (de lange UBUlink)
 • [PDF] of [DOC] of [HTML] link

Als laatste optie: onder de beschrijving:

 • all versions link en vervolgens een Fulltext@UBUlink in de rechterkolom
 • UBUlink (de korte UBUlink), op de blauwe regel met links onder de link 'more' / 'meer'

Als er een directe [PDF], [DOC] of [HTML] link naar de full text is toont Google Scholar soms in het geheel geen UBU-link.

Puur feitelijk

 • Type inhoud: titelgegevens van artikelen en boeken relevant voor het hoger onderwijs en wetenschap
 • Dekkingsperiode: alle jaren
 • Omvang: 80-160 miljoen
 • Vakgebiedsdekking: alle
 • Standaardzoekmethode: EN
 • Doorzoekt de volledige tekst van artikelen: ja
 • Standaard uitvoervolgorde: relevantie (incl. aantal citaties)
 • Afkorten op woordstam: kan niet
 • Automatisch ook op synonymen zoeken met: ~ (werkt niet meer!)
 • Afkomstig van: Google

Waarom geeft Google Scholar vooral oude artikelen?

Bij veel zoekacties krijg je vooral artikelen die 5-20 jaar oud zijn. Dit komt doordat Google Scholar het aantal keer dat een stuk geciteerd is meeweegt voor het bepalen van de volgorde waarin resultaten getoond worden. Nieuwere artikelen hebben minder tijd gehad om al veel geciteerd te worden. Wil je vooral nieuwere artikelen zien? Filter dan je zoekresultaat op publicatiejaar met de opties in het linkermenu.