Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Evidence Based Practice (EBP) in de praktijk: PubMed

Zoeken in PubMed

 

PubMed is een grote, internationaal gebruikte zoekmachine van de database Medline. Er zitten verwijzingen in naar ruim 34 miljoen artikelen.

Op deze pagina krijg je een eerste introductie in het zoeken in PubMed. Werk deze instructie door, en bekijk daarna ook de informatie over:

Heb je al iets meer ervaring met zoeken in medische databases, neem dan onze trainingsLibGuide PubMed door. Hierin staat o.a. hoe je in PubMed gericht kunt zoeken met trefwoorden (MeSH termen).

Waar zijn de bronnen te vinden

Alle bronnen zijn te vinden op de website van de Universiteitsbibliotheek: www.uu.nl/bibliotheek > Literatuur zoeken  > Zoeksystemen > Alle zoeksystemen alfabetisch. Ga naar PubMed.

Je zoekvraag uitwerken in PubMed

 1. Begin met een duidelijke zoekvraag, opgesplist in verschillende onderdelen volgens de PICO-methode.
   
 2. Maak een tabel waarbij je voor ieder onderdeel in je vraagstelling de zoektermen kunt invullen waarmee je gaat zoeken.  Noteer hier gaandeweg ook de synoniemen waarmee je wilt zoeken.
   
 3. Om de termen voor de verschillende PICO-onderdelen te vertalen naar het Engels, raadpleeg bv. Wikipedia of een (online) woordenboek. Via de Universiteitsbibliotheek kun je bv. de Van Dale woordenboeken online raadplegen.
   
 4. Bij het zoeken naar EBP-literatuur is het belangrijk dat je voor iedere term die je hebt ingevuld onder een PICO-onderdeel zoekt met:de belangrijkste synoniemen. Maak hiervoor gebruik van je eigen kennis en ervaring, al bekende artikelen, informatie op internet, tekstboeken etc.

Een zoekactie starten

Ga eerst naar 'advanced'. Zoek -indien aanwezig- het bijpassende trefwoord (MeSH term) op.

Per onderdeel van je zoekvraag verzamel je de termen zoals in het voorbeeld. Voeg toe met de booleaanse operator 'OR'. Zie de box hieronder voor uitleg daarover. Het sterretje aan het einde van een woord heet trunceren; het staat voor alle mogelijke letters en in dit geval de letter s voor het meervoud.

 

Hetzelfde doe je voor andere onderdelen van je vraag. Tenslotte: (Alle verzamelde termen van je domein) AND (Alle verzamelde termen van de interventie) AND eventueel nog een onderdeel van je zoekvraag. 

Als je dit goed opzet blijven er hele relevante resultaten over.

Zoektermen combineren

In PubMed kun je zoektermen combineren met behulp van de zogenoemde ‘Boolean operators’ AND, OR en NOT. Als twee zoektermen gecombineerd worden met AND, zoekt PubMed alleen naar die treffers waar beide zoektermen in voorkomen. Bij OR zoekt PubMed naar alle treffers waar één of beide zoektermen in voorkomen. NOT geeft alle treffers waar de eerste term wel, maar de tweede term niet in voorkomt.

Figure on Boolean logic

Als je meer dan twee zoektermen wilt combineren, is het aan te raden haakjes te gebruiken. Zonder haakjes voert PubMed de commando’s AND, OR en NOT namelijk uit in de volgorde waarin ze aangeboden worden. Dit levert soms ongewenste resultaten op!

Stel dat je op zoek bent naar artikelen over vaccinatie tegen de Mexicaanse griep. Als je nu de zoekactie als volgt opstelt:

vaccination AND swine flu OR H1N1

zul je artikelen vinden waarin de woorden ‘vaccination’ en ‘swine flu’ beide voorkomen, én artikelen waarin de term ‘H1N1’ voorkomt (maar die misschien helemaal niet over vaccinatie gaan).

De juiste manier om deze zoekactie te formuleren is dan ook:

vaccination AND (swine flu OR H1N1)