Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Evidence Based Practice (EBP) in de praktijk: PubMed

Zoeken in PubMed

 

PubMed is een grote, internationaal gebruikte zoekmachine van de database Medline. Er zitten verwijzingen in naar ruim 30 miljoen artikelen.

Op deze pagina krijg je een eerste introductie in het zoeken in PubMed. Werk deze instructie door, en bekijk daarna ook de informatie over:

Heb je al iets meer ervaring met zoeken in medische databases, neem dan onze trainingsLibGuide PubMed door. Hierin staat o.a. hoe je in PubMed gericht kunt zoeken met trefwoorden (MeSH termen).

Waar zijn de bronnen te vinden

Alle bronnen zijn te vinden op de website van de Universiteitsbibliotheek: www.uu.nl/bibliotheek > Literatuur zoeken  > Zoeksystemen > Alle zoeksystemen alfabetisch. Ga naar PubMed.

Je zoekvraag uitwerken in PubMed

 1. Begin met een duidelijke zoekvraag, opgesplist in verschillende onderdelen volgens de PICO-methode.
   
 2. Maak een tabel waarbij je voor ieder onderdeel in je vraagstelling de zoektermen kunt invullen waarmee je gaat zoeken.  Noteer hier gaandeweg ook de synoniemen waarmee je wilt zoeken.
   
 3. Om de termen voor de verschillende PICO-onderdelen te vertalen naar het Engels, raadpleeg bv. Wikipedia of een (online) woordenboek. Via de Universiteitsbibliotheek kun je bv. de Van Dale woordenboeken online raadplegen.
   
 4. Bij het zoeken naar EBP-literatuur is het belangrijk dat je voor iedere term die je hebt ingevuld onder een PICO-onderdeel zoekt met:de belangrijkste synoniemen. Maak hiervoor gebruik van je eigen kennis en ervaring, al bekende artikelen, informatie op internet, tekstboeken etc.

Zoeken in velden

Om je zoekacties systematisch op te bouwen kun je gebruik maken van de ‘Search Builder’ in ‘Advanced search’.

Je vindt de link naar ‘Advanced search’ onder het standaard zoekscherm van PubMed.

PubMed - Advanced Search

 

Met de ‘Builder’ kun je voor elke zoekterm aangeven binnen welk veld deze gezocht moet worden. Standaard staat ‘All Fields’ ingesteld, PubMed zoekt dan zowel op de letterlijk ingevoerde zoektermen als op MeSH-termen.

Screenshot Search builder

Om een zoekactie op te bouwen kun je in elke regel van de ‘Builder’ een  zoekterm invoeren (en kiezen in welk veld de term gezocht moet worden). De ingevoerde zoektermen verschijnen automatisch in de zoekregel bovenaan het scherm.  Voor elke nieuwe zoekterm geef je aan hoe je deze met de eerder toegevoegde zoektermen wilt combineren: met AND, OR of NOT. Er verschijnt automatisch een nieuwe zoekregel indien nodig.

Ten slotte klik je op ‘Search’ of  ‘Add to history’ om de zoekactie uit te voeren. Kies je voor ‘Search’, dan ga je naar het scherm met zoekresultaten. Kies je voor ‘Add to history dan blijf je  in het ‘Advanced Search’ scherm en kun je direct een nieuwe zoekactie uitvoeren of zoekacties combineren.

Screenshot searchbuilder- adding search

 

Bij uitgebreide zoekacties kun je het beste eerst zoeken met afzonderlijke zoektermen voor elk onderdeel van je zoekactie, en deze later combineren. Bij ‘History’ in Advanced Search vind je een lijst met alle zoekacties die je in deze sessie hebt uitgevoerd. Je kunt zoekacties handig combineren door de nummers van de zoekacties in te typen in de bovenste zoekregel (klik hiervoor eerst op Edit‘), gescheiden door AND of OR. Bijvoorbeeld: #1 AND #2.

 

Zoektermen combineren

In PubMed kun je zoektermen combineren met behulp van de zogenoemde ‘Boolean operators’ AND, OR en NOT. Als twee zoektermen gecombineerd worden met AND, zoekt PubMed alleen naar die treffers waar beide zoektermen in voorkomen. Bij OR zoekt PubMed naar alle treffers waar één of beide zoektermen in voorkomen. NOT geeft alle treffers waar de eerste term wel, maar de tweede term niet in voorkomt.

Figure on Boolean logic

Als je meer dan twee zoektermen wilt combineren, is het aan te raden haakjes te gebruiken. Zonder haakjes voert PubMed de commando’s AND, OR en NOT namelijk uit in de volgorde waarin ze aangeboden worden. Dit levert soms ongewenste resultaten op!

Stel dat je op zoek bent naar artikelen over vaccinatie tegen de Mexicaanse griep. Als je nu de zoekactie als volgt opstelt:

vaccination AND swine flu OR H1N1

zul je artikelen vinden waarin de woorden ‘vaccination’ en ‘swine flu’ beide voorkomen, én artikelen waarin de term ‘H1N1’ voorkomt (maar die misschien helemaal niet over vaccinatie gaan).

De juiste manier om deze zoekactie te formuleren is dan ook:

vaccination AND (swine flu OR H1N1)