Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

NE2V13003 Letterkunde Nederlands III: Middeleeuwen (NL): Introductie

Deze LibGuide is bedoeld voor BA-studenten Nederlandse taal en cultuur, met name voor studenten van de cursus Nederlandse Letterkunde III: Middeleeuwen. Deze LibGuide verschaft handvatten voor het ontwerpen van een onderzoeksvoorstel.

Deze LibGuide helpt bij:

 • Het vinden van bronnen (handschriften en oude drukken, secundaire literatuur)

 • Het beoordelen van en verwijzen naar bronnen

 • Het uiteenzetten van onderzoek in een posterpresentatie

 

Opdracht: Maak een onderzoeksvoorstel

Casestudy: De ontdekking van een middeleeuws tekstfragment

Stel je voor, je helpt je oude buurvrouw Rosa met verhuizen. Tijdens het dragen van een doos valt er een blad op de grond. Je raapt het op en ziet dat het een bruinachtige, losse pagina is, met zwarte en rode letters op de voor- en achterkant. Je hart begint te kloppen: wat is dit oude ding? Je probeert de tekst te lezen en herkent in sommige woorden een soort van ‘archaïsch Nederlands’. Rosa geeft je toestemming om op onderzoek uit te gaan. Je vraagt een medestudent om hulp. Jullie spreken af om de ontdekking gedurende de komende weken te onderzoeken. Samen ontwerpen jullie een onderzoeksvoorstel voor een academisch artikel hierover. Als onderdeel van de academische praktijk delen jullie dit voorstel in een posterpresentatiel met medestudenten, maar eerst zullen jullie de tekst moeten identificeren.

Leerdoelen

 • Door een onderzoeksvoorstel te ontwerpen vergaren studenten kennis over de verkennende fase van academisch onderzoek.

 • Studenten ontwikkelen wetenschappelijke attitudes en vaardigheden: een onderzoekende houding, creativiteit, samenwerking, specialisatie, kritisch denken-en-doen en het delen van resultaten met de academische gemeenschap

 • Door relevante academische publicaties te vinden en te beoordelen, leren studenten om voort te bouwen op bestaande kennis.

 • Studenten leren met het software-instrument Zotero te werken om hun resultaten te ordenen.

Voor je begint

Tijdens deze cursus heb je het literatuurmanagementprogramma Zotero nodig, volg deze instructies voor installatie.

Utrechtse studenten ontdekken fragment van 14e-eeuwse 'Natuurkunde van het geheelal'

Drie UU studenten hebben ontdekt dat een fragment met een onbekende bron een onderdeel is van Natuurkunde van het geheelal, een leerdicht over de kosmos, uit het einde van de veertiende eeuw.

Door de tekst over donder, bliksem en duivels te transcriberen en in Google te zoeken, konden ze andere edities van dezelfde tekst opsporen.

Zie: https://www.uu.nl/nieuws/studenten-ontdekken-fragment-van-14e-eeuwse-natuurkunde-van-het-geheelal

Een ander voorbeeld van een ontdekt fragment: https://www.kb.nl/blogs/middeleeuwen/verloren-gewaand-rijmbijbel-fragment-teruggevonden

Beoordelingscriteria toetsing

 • Het navolgen van de richtlijnen

 • Kwaliteit van onderzoeksvoorstel (vraag, selectie van gebruikte literatuur, relevantie, methode)

 • Nauwkeurigheid van stijl, bewoording en verwijzingen

 • Kwaliteit van de posterpitch

 • Proces van wekelijkse voorbereiding (inclusief de kwaliteit van verwijzingen en aantekeningen in Zotero)

Zotero

Online toegang

Studenten en medewerkers van de UU hebben overal en altijd online toegang tot de collectie. Voor advies over toegang klik hier.

De bibliotheek: online en ter plekke

University Library City Centre

Je kan altijd en overal met je onderzoek beginnen. Zowel zoeksystemen als de literatuur zelf zijn vaak online beschikbaar. Maar de bibliotheek als plek waar je fysieke boeken kunt vinden blijft belangrijk.

 • Raadpleeg onze collectie (bijvoorbeeld via het collectieoverzicht van Nederlands of geschiedenis).
 • Breng een bezoek aan Bijzonder Collecties waar je Middeleeuwse handschriften en drukken kunt vinden.
 • Het je hulp nodig om toegang te krijgen tot literatuur? Heb je specifieke vragen over de collectie of diensten van de bibliotheek? Neem contact op met je vakspecialist Hanna de Vries of email de bibliotheek op bibliotheek@uu.nl