Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

NE2V13003 Letterkunde Nederlands III: Middeleeuwen (NL): Het vinden van bronnen en literatuurgeschiedenissen

Opdracht

Voor het formuleren van een relevante onderzoeksvraag over jouw Middelnederlandse tekst, is het belangrijk om (indien mogelijk) een goede moderne editie te gebruiken. Lees deze tekst in een goede editie en zoek uit welk onderzoek er al naar is gedaan:

 1. Onderzoek of er een recente wetenschappelijke editie van je tekst is verschenen (dit is dan een primaire bron). Zo ja: noteer deze editie in Zotero. Gebruik secundaire literatuur voor informatie over je tekst, bijvoorbeeld een literatuurgeschiedenis (Stemmen op schrift, Wereld in woorden en Het gevleugelde woord) en/of de bronnen die worden genoemd onder ‘Vind secundaire literatuur’ (BNTL, DBNL, de Utrecht Library-ingang van WorldCat et cetera).
 2. Kies voor jouw onderzoek de meest recente wetenschappelijke editie. Beredeneer je keuze in een opmerking in Zotero.
 3. Lees de moderne editie van je tekst (maximaal 4000 regels) en maak een samenvatting van ca. 100 woorden (indien je gebruik maakt van de introductie van een editie of van een overzichtswerk, verwijs daar dan naar - inclusief paginanummers). Noteer dit in Zotero als een opmerking bij de verwijzing naar je Middelnederlandse tekst.
 4. Onderzoek je onderwerp, bijvoorbeeld door Middelnederlandse literatuurgeschiedenissen te raadplegen.
 5. Voeg een voorlopige onderzoeksvraag toe aan Zotero. Zet deze in een opmerking bij de verwijzing naar je Middelnederlandse tekst (samen met de samenvatting).

Ik heb al een titel

Indien je een specifiek boek nodig hebt, zoek dan naar de auteur en titel in de Utrechtse toegang naar WorldCat of dbnl.org.

Indien je een specifiek artikel uit een tijdschrift nodig hebt, zoek naar:

 • De auteur/titel in onze Google Scholar (with UBU link) . Dit is misschien de snelste weg, maar je zult niet alles vinden wat in Utrecht beschikbaar is.

 • De naam van het tijdschrift in de lijst van online tijdschriften. Zoek daarin naar het nummer waarin het door jou benodigde artikel zich bevindt.

 • Indien er alleen een papieren versie van het tijdschrift beschikbaar is: de naam van het tijdschrift in de Utrechtse toegang naar WorldCat.

 

Meer over zoeken in WorldCat in de LibGuide WorldCat

Literatuurgeschiedenissen

De meest relevante informatie over jouw Middelnederlandse tekst vind waarschijnlijk je in de volgende werken.

- Frits van Oostrom, Stemmen op Schrift: Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf het begin tot 1300, Bert Bakker, 2006.

- Frits van Oostrom, Wereld in woorden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf 1300-1450, Bert Bakker, 2013.

- Herman Pleij, Het gevleugelde woord. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf 1450-1560, Bert Bakker, 2007.

Deze overzichtswerken bieden niet alleen een boeiend overzicht van de volkstalige literaire activiteit in de Nederlanden tot 1560, maar verwijzen ook naar relevante studies over Middelnederlandse teksten en onderwerpen.

 1. Zoek jouw Middelnederlandse tekst/onderwerp in het register
 2. Kijk in welke hoofdstukken jouw tekst/onderwerp aan bod komt
 3. Zoek relevante literatuur over jouw tekst/onderwerp in de aantekeningen bij de hoofdstukken aan het eind van de literatuurgeschiedenissen (NB: de volledige verwijzingen kun je bij ‘Literatuur’ vinden).

 

Houd er rekening mee dat deze overzichtswerken alleen in het Nederlands en als fysiek boek beschikbaar zijn. Je vindt ze in de universiteitsbibliotheek, bijvoorbeeld in de binnenstad bij de sectie Nederlandse taal en literatuur (zie WorldCat voor een precieze verwijzing, voor Stemmen op schrift is dat bijvoorbeeld: NED: 18.11 85.17 *2006).