Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

NE2V13003 Letterkunde Nederlands III: Middeleeuwen (NL): Opdracht

Opdracht

Maak een lijst met minimaal 5 titels van boeken/artikelen die voor jouw tekst relevant zijn.

 1. Bij voorkeur een combinatie van boeken en artikelen
 2. Alleen publicaties vanaf 2000, tenzij je een goede reden hebt om een oudere publicatie te gebruiken
 3. Voeg 2-4 relevante trefwoorden aan iedere titel toe. Maak hiervoor gebruik van de ‘tags’-optie.
 4. Voorzie iedere titel van een opmerking in Zotero. Verwerk hierin: relevante informatie over de auteur (discipline, specialisatie, positie) (max. 20 woorden); een paar regels waarin je aangeeft waarom de bron relevant is (max. 30 woorden); en in het geval van een boek: een indicatie (ja/nee) of er een recensie beschikbaar is en mogelijk een link naar deze recensie; in het geval van een artikel: een indicatie (ja/nee) of het tijdschrift waarin het artikel is gepubliceerd ge-peer-reviewed is.

Snel zoeken in DBNL en Google Boeken

Je kunt zoeken naar exemplaren van Nederlandse en Vlaamse edities, tijdschriftartikelen, recensies en (hoofdstukken uit) boeken in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (oftewel DBNL) en Google Books. Op die manier krijg je eenvoudig toegang tot deze publicaties. Let wel op: het kan zijn dat je via deze weg belangrijke publicaties over het hoofd ziet en veel titels aantreft die maar beperkt aansluiten op je onderwerp.

Snel zoeken in de Bibliografie voor Nederlandse taal- en letterkunde

In de Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap (ofwel BNTL) kun je zoeken naar beschrijvingen van Nederlandse, Vlaamse en internationale edities, tijdschriftartikelen, recensies en (hoofdstukken uit) boeken. Orden je resultaten op datum, de meest recente eerst. Gebruik “ “ als je naar woordgroepen zoekt (“Van den vos Reynaerde”) of gebruik ? of * om meer zoekresultaten te krijgen, bijvoorbeeld: Re?n*rt.

Snel of uitgebreid zoeken met MLA International Bibliography, Google Scholar en Narcis

Raadpleeg Google Scholar en MLA International Bibliography voor internationale publicaties over Nederlandse teksten of gerelateerde middeleeuwse genres of onderzoeksonderwerpen. Beide zoekmachines leveren beschrijvingen op van internationale wetenschappelijke tijdschriften, boeken, artikelen, recensies en (hoofdstukken uit) boeken – MLA International Bibliography met name op het gebied van taal en literatuur. Soms geven ze ook toegang tot deze publicaties. Beperk je resultaten voor een snelle zoektocht, tot peer-reviewed tijdschriftartikelen (dit impliceert dat ze van goede kwaliteit zijn). Houd er rekening mee dat Google Scholar en MLA vaak een link naar een gedigitaliseerde versie van publicaties verschaffen, maar dat je via de Universiteit Utrecht moet zijn ingelogd om hier toegang toe te krijgen. De MLA International Bibliography heeft zijn eigen LibGuide.

Narcis is het nationale portaal voor informatie over onderzoekers en hun werk. Het verschaft toegang tot wetenschappelijke publicaties, bijvoorbeeld proefschriften.

 

Een voorbeeld: De Middelnederlandse tekst Lanceloet en het hert met de witte voet is onderdeel van de Europese traditie van Arthurliteratuur. Voor jouw onderzoek kan het dus relevant zijn om literatuur te vinden over, bijvoorbeeld, het personage van Lanceloet in andere talen.

Relevante soorten artikelen en boeken

 • Een artikel in een tijdschrift met en zonder peer-review
  • Om de kwaliteit van wetenschappelijke artikelen te waarborgen, worden deze voor publicatie vaak aan een zogeheten peer-review onderworpen. Hierbij wordt onder andere gekeken of de auteur van het artikel een valide methode hanteert en een relevante onderzoeksvraag poneert. Zie bijvoorbeeld A. Taylor, ‘Was there a Song of Roland?', Speculum 76 (2001), pp. 28-65.
  • Bij wijze van vuistregel: verkies artikelen van tijdschriften met peer-reviews (dit wordt in het tijdschrift benoemd; raadpleeg anders de tijdschriftenlijst) boven artikelen van tijdschriften zonder peer-reviews.
 • Proefschrift
  • Een proefschrift is een boek over een specifiek onderwerp dat door een PhD-student is geschreven. Zie bijvoorbeeld: M. Veldhuizen, De ongetemde tong, Verloren, 2014 (ook in het Engels uitgegeven: Sins of the Tongue in the medieval West, Brepols Publishers, 2017). Zoek je een proefschrift? Dan is de webpagina Proefschriften een goede plek om te beginnen.
 • Geredigeerde bundels
  • Een bundel is een collectie van hoofdstukken/artikelen in een boek – soms gebaseerd op papers die wetenschappers en onderzoekers op congressen presenteren. Zie bijvoorbeeld: E. Kooper (ed.), Medieval Dutch literature in its European context, Cambridge, 1994, pp. 81-95.
  • Dit zijn vaak belangrijke bronnen voor onderzoek, maar ze zijn soms moeilijk te vinden. Deze LibGuide helpt ze te vinden.
 • Liber Amicorum

  • Een Liber Amicorum (Latijn voor ‘vriendenboek’) is een collectie van artikelen die door een groep collega’s aan één persoon is opgedragen, ter ere van diens jubileum of pensionering. Zie bijvoorbeeld: B. Besamusca, F. Brandsma en D. van der Poel (red.), Hoort wonder. Opstellen voor W.P. Gerritsen bij zijn emeritaat, Verloren, 2002.

 • Woordenboeken
 • Een woordenboek is een naslagwerk dat de betekenis van een woord geeft of aspecten van een taal beschrijft. Er zijn verschillende soorten woordenboeken. Voor onderzoek naar Middelnederlandse teksten is er een geweldig woordenboek beschikbaar, met 60,000 woorden uit de periode 1250-1550 en 400,000 citaten uit meer dan 4000 Middelnederlandse bronnen. Het Middelnederlandsch Woordenboek is een van de vijf woordenboeken van de Geïntegreerde Taalbank, http://gtb.inl.nl/ (vink hier de box van ‘MNW’ aan).

Zoeken of onderzoeken?