Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

NE2V13003 Letterkunde Nederlands III: Middeleeuwen (NL): Het presenteren van onderzoek

Opdracht

David Eppstein, Wikimedia Commons, CC-BA-SA 3.0

Als onderdeel van de academische praktijk ontwerp je een onderzoeksvoorstel. Je maakt een onderzoeksposter en presenteert deze aan je medestudenten.

Voorwaarden voor de poster:
Titel

Wat is een doeltreffende titel voor je onderzoeksvoorstel? Probeer met je hoofdtitel de aandacht te trekken en wees informatief in je subtitel.

Onderzoeksvraag

Wat wil je precies te weten komen? Beschrijf in een enkele vraag wat het centrale vraagstuk van je onderzoek is. Leg in een paar regels uit wat je met deze vraag bedoelt. NB: de titel en onderzoeksvraag kunnen overlappen.

Basiisinformatie over Middelnederlandse tekst

[TITEL MIDDELNEDERLANDSE TEKST]

Auteur

 

Datering

 

Lokalisering

 

Overlevering, inclusief datering en verwijzingen (locatie van bibliotheek, naam van bibliotheek, kastnummer):
Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 129 A 10

 

Standaardeditie

 

Voorbeeld

Lanceloet en het hert met de witte voet

Auteur

Anoniem

Datering

Tweede helft van de 13e eeuw

Lokalisering

Brabant (?)

Overlevering, inclusief datering en verwijzing

Slechts één handschrift: Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 129 A 10 (The Lancelotcompilatie), fol. 188r-190r. Datering 1320-1325.

Standaardeditie

R. Zemel en B. Besamusca, ‘Lanceloet en het hert met de witte voet’. In: Besamusca, Bart (red.), Jeesten van rouwen ende van feesten. Een bloemlezing uit de Lancelotcompilatie, Verloren, 1999, pp. 181-210.

Fragment van Middelnederlandse tekst

Citeer een aantal relevante, karakteristieke regels uit je Middelnederlandse tekst

Wetenschappelijke inbedding van hoofdvraag

Binnen welk wetenschappelijk debat situeer jij je onderzoek? Omschrijf beknopt wat de huidige staat van dit debat is, ofwel: wat er al over jouw centrale onderwerp is gezegd of geschreven. Verwijs naar ten minste 5 relevante artikelen en boeken (geen overzichtswerken).

Relevantie/wetenschappelijke motivatie

Wat leveren de specifieke vraag en focus van jouw onderzoek op? Leg in een paar regels uit waarom je denkt dat jouw vraag relevant is voor academische (en eventueel bredere) discussies.

Uitvoering

Hoe ga je een antwoord op je hoofdvraag verkrijgen? Beschrijf hier kort (aan de hand van trefwoorden) wat je precies gaat onderzoeken en hoe je dat gaat doen. Concentreer je je op de overgeleverde exemplaren van jouw tekst, of op de literaire dan wel cultuurhistorische context ervan?

Andere voorwaarden

- Voeg een relevante en vrij te gebruiken afbeelding van hoge kwaliteit (minimaal 300dpi) toe

- Voeg het logo van de Universiteit Utrecht toe

- Vergeet je naam niet

- Gebruik een blad van minimaal A2-formaat

- Maak gebruik van software zoals PowerPoint, Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign of gratis grafische software.

Pitch

Bereid een boeiende ‘elevator pitch’ van 1 minuut, waarin je de poster aan je medestudenten en docent presenteert.

 

Gebaseerd op H. Oost, Circling around the question (Ivlos, UU, 2003).

Bron afbeelding: David Eppstein, Wikimedia Commons, CC-BA-SA 3.0

Voorbeelden van uitvoering

Overgeleverde exemplaren

Traceer de aantekeningen van gebruikers in de marges van het handschrift of druk

Literaire context

Zoek intertekstuele relaties tussen jouw tekst en een andere teksten

Cultuurhistorische context

Onderzoek de opvattingen die jouw tekst uitdraagt over mannen en vrouwen

Het ontwerpen van een poster

  • Ten behoeve van aantrekkelijkheid en leesbaarheid is het belangrijk om je poster een duidelijke opmaak te geven: geef informatie op grafische wijze weer, gebruik bullets, kopjes en kleuren
  • Belangrijke informatie moet van een afstand leesbaar zijn
  • Wees duidelijk en concreet in zowel poster als presentatie
  • Gebruik postertemplates van het internet (www.posterpresentations.com, www.postersessions.com)

  • Op de dag van de posterpresentatie: neem tape mee

Advies voor ontwerpen met PowerPoint: http://undergraduateresearch.as.ua.edu/presenting-your-work/making-posters/

Video: Een onderzoeksposter maken

Het printen van een poster

  • Lever je document in bij een printzaak in PDF-, JPEG-, PowerPoint-, of Adobe-format.
  • Zorg dat je bestand van voldoende resolutie en formaat is om met gedegen kwaliteit geprint te worden (je printgrootte moet voorafgaand aan het ontwerpproces worden vastgesteld)
  • Lever je bestand op tijd in bij de printzaak: zorg voor een speelruimte van ten minste twee dagen
  • Reken op kosten van 15-20 euro.

Auteursrechten

Zorg dat je niet met auteursrechten in de problemen komt

- Gebruik Googles ‘Geavanceerd zoeken naar afbeeldingen’-functie en selecteer ‘Onbeperkt te gebruiken of te delen’

- Gebruik afbeeldingen van Flickr of Wikimedia Commons