Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Biologie: Academisch Schrijven: Introductie

Informatievaardigheden voor biologen in drie werkcolleges

Training informatievaardigheden bij de schrijfcursus Biologie

Deze week krijg je van iemand van de Universiteitsbibliotheek een college en werk je zelf aan de opdrachten in deze LibGuide. De Universiteitsbibliotheek verzorgt de toegang tot artikelen en boeken waar je als UU student recht op hebt. Deze LibGuide bevat opdrachten om je bekend te maken met de verschillende systemen en hun werking.

Daarnaast is het doel dat je gaat zoeken naar informatie voor je eigen opdracht. Er is heel erg veel informatie beschikbaar, maar het kan lastig zijn precies die informatie te vinden die je helpt bij je eigen opdracht.

De vaardigheden die je leert; zoals het goed gebruik van informatiesystemen en referentie software kunnen je veel tijd schelen bij het maken van je eigen schrijfsels. Daarnaast zijn vaardigheden zoals het op waarde kunnen schatten van informatie van cruciaal belang, dit is weer bepalend is voor het niveau van je werk.

Instructies bij deze LibGuide

Deze LibGuide bestaat uit drie hoofdpagina's en verschillende sub-pagina's. Er zijn meer dan 50 opdrachten, de antwoorden vind je in een PDF op de volgende pagina. Houd de antwoorden bij de hand en controleer of je hetzlefde antwoord hebt. Er kunnen kleine verschillen zitten, sommige getallen veranderen door de tijd.

Je kunt naar de volgende pagina navigeren via de zwarte menubalk, of met de knoppen onderin. Als je de knoppen met rode tekst onderin gebruikt doorloop je uiteindelijk de hele LigGuide. De vragen zijn bedoeld om je wegwijs te maken in de verschillende systemen, als je niks nieuws leert van de opdrachten, sla dat deel dan over.


Opdrachten voor thuis

Je krijgt eerst algmene uitleg, daarna kun beginnen aan de opdrachten of met het installeren van een referentiemanagement programma. Beide heb je waarschijnlijk nodig voor de opdracht die je uiteindelijk op Blackboard moet inleveren. Dit vind je verderop in deze LibGuide.

TIPS

TECHNISCH

  • Houd de LibGuide die je nu leest  tijdens de hele training open.
  • Open andere sites (bijvoorbeeld zoeksystemen) in een apart venster of browsertab.
  • Links in deze Libguide zijn in het rood weergegeven en openen doorgaans in een nieuw venster.

INHOUDELIJK

  • Lees eerst de uitleg die bovenaan de meeste pagina's staat.
  • De opdrachten en vragen zijn in groen weergegeven
  • Voer de opdrachten in de gegeven volgorde uit.