Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Biologie: Academisch Schrijven: c. Evalueer - tijdschrift - impact factor

Informatievaardigheden voor biologen in drie werkcolleges

Tijdschrift als criterium

Nature wijst >90% artikelen afJe kunt de wetenschappelijkheid (maar niet per se ook de kwaliteit) van een tijdschriftartikel deels afleiden uit het tijdschrift waarin het is gepubliceerd. Als het goed is staat in het tijdschrift of op de site van het tijdschrift welke criteria het tijdschrift hanteert. Veel wetenschappelijke tijdschriften controleren deze via een zogenaamd peer review proces. Hiervoor wordt het artikel blind voorgelegd aan door de redactie uitgezochte deskundigen (dat kan wereldwijd zijn). Het tijdschrift waar een stuk uit komt garandeert zo een soort minimale wetenschappelijke kwaliteit. Het betekent echter niet dat artikelen uit peer reviewed tijdschriften altijd beter zijn dan die uit tijdschriften zonder peer review.

Als een (modern) tijdschrift is opgenomen in het bestand Web of Science of Scopus mag je er van uitgaan dat het peer reviewed is. In andere gevallen zul je dat zelf moeten controleren op de site van het tijdschrift of in de tijdschriftenlijst.

Tijdschriften stellen soms zeer hoge eisen aan artikelen en sommige wijzen meer dan 90% van de ingediende artikelen af, voor een flink deel al voorafgaand aan de peer review. Die zogenaamde rejection rate kan een tijdschrift zelfs status geven.

Eisen die tijdschriften stellen betreffen altijd originaliteit en belang voor de (voortgang van de) wetenschap. Daarnaast zijn er veel extra eisen zoals helderheid van het betoog, taal en de juiste verwijzingen. Soms wordt ook geëist dat data openbaar worden gemaakt.

Maar let op: ook zwaar wetenschappelijke tijdschriften bevatten soms niet-wetenschappelijke stukken, zoals ingezonden brieven, boekbesprekingen, nieuws, commentaren, opinie en redactionele inleidingen. Deze zijn vaak uitgezonderd van de peer review controle. Je gaat er dus ook anders mee om als je ze gebruikt.

Mag je Wikipedia gebruiken?

Gebruik van Wikipedia is niet verboden!

WikipediaWikipedia is handig voor:

  • Verkenning van een onderwerp
  • Zoektermen vinden en checken om snel te zien of de term staat voor wat je denkt
  • Feiten achterhalen of controleren (maar zorg voor double-check!)
  • Cruciale publicaties vinden verwezen
  • Publieke kennis toetsen: hoe wordt er in een invloedrijk naslagwerk over een onderwerp geschreven
  • Snelle vertaaltool, vooral voor concepten waarvoor reguliere (online) woordenboeken geen oplossing bieden

Lees ook wat Wikipedia zelf schrijft over gebruik van Wikipedia in onderzoek

Tijdschrift evalueren - impact factor

  • Vul de titel van een tijdschrift in, bijv het tijdschrift waar je artikel van artikel van werkcollege 8 in staat, onder 'Go to journal profile'  (kies of bevestig de juiste titel uit de lijst die verschijnt onder het invulvakje)
  • Je komt dan in het overzicht van gegevens (metrics) van dit tijdschrift (Key indicators). Neem de tijd om hier rond te kijken. Klik je op 'Graph' dan wordt onder de tabel een grafiek van de desbetreffende kolom getoond.
  • Noteer de meest recente Impact Factor van het tijdschrift, in 2016 was dat bij Nature 40.137
  • Zo'n Impact Factor is een cijfer dat op zichzelf niet veel zegt. Je moet het altijd bekijken in de context van soortgelijke tijdschriften. In een andere categorie kan een op het oog lage impact factor toch betekenen dat  het tijdschrift tot de beste in haar groep behoort. Om te kijken hoe het tijdschrift zich verhoudt tot andere vergelijkbare tijdschriften klik je op de knop 'Rank' onder de tabel. Je krijgt dan een nieuwe tabel die aangeeft op welke plek in de rangorde het tijdschrift staat binnen de categorie waarin het is ingedeeld. In het geval van Nature is dat de categorie 'Multidisciplinary sciences'.  Nature staat daar op plek 1 van de 64 en dus in het bovenste kwart (Q1) van de lijst.

In de JCR is ook een training video Journal Citation Reports beschikbaar (te vinden onder de Help button in de balk bovenaan).


 

Impact Factor - nadelen

Zoals je hierboven al hebt kunnen lezen is niet elk artikel uit een tijdschrijft met een hoge impact factor beter dan een artikel uit een willekeurig ander tijdschrift. Toch wordt er vaak veel belang gehecht aan dit getal. Hieronder een figuur uit een artikel van Nature, waarin de nadelen van de nadruk op de impact factor worden besproken. Een van de partijen die deze nadelen onder de aandacht willen brengen zijn de tijdschriften met een hoge impact factor zelf. Bekijk de de figuur hieronder en als je nog meer wilt weten, lees het artikel.

 

Callaway, Ewen. 2016. “Beat It, Impact Factor! Publishing Elite Turns against Controversial Metric.” Nature News 535 (7611): 210. https://doi.org/10.1038/nature.2016.20224.