Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Biologie: Academisch Schrijven: Citeren

Informatievaardigheden voor biologen in drie werkcolleges

Literatuurmanagement

Je hebt nu flink wat literatuur gezocht, gevonden en beoordeeld. Via de volgende (en laatste!) pagina kom je bij een korte handleiding voor een van de literatuurmanagement programma's ProQuest/Refworks uit. Als je de stappen doorloopt, kun je binnen een paar minuten al je eigen referentie opslaan en gebruiken in Word of Google Docs.

Citeren inleiding

Bij het schrijven van een scriptie of paper maak je bijna altijd gebruik van werk van anderen. Het is belangrijk correct te verwijzen naar de bronnen die je aanhaalt. Hoe en waarom je dat doet vind je in deze LibGuide.

Plagiaat

Plagiaat: het hergebruik van materiaal zonder bronvermelding.

Het is binnen de wet toegestaan delen van teksten aan te halen zonder dat het als plagiaat wordt gezien, mits je dat doet met (correcte) bronvermelding. Hoe je op een correcte manier wetenschap beoefent is vastgelegd in verschillende codes/gedragsregels, onder andere de door de VSNU vastgestelde The Netherlands Code of Conduct for Scientific Practice.

Waarom is plagiaat erg?

Verwijzen naar literatuur in een tekst, en literatuurlijst

Wetenschappelijke tijdschriften hanteren strenge regels voor het verwijzen en het maken van een literatuurlijst. Het niet goed verwijzen naar de gebruikte literatuur kan tot gevolg hebben dat een artikel wordt geweigerd. Als je gaat publiceren krijg je dus beslist te maken met deze regels. Je kunt je er vanaf het eerste jaar in bekwamen.

In de (bio)medische wetenschappen worden twee verschillende manieren gebruikt voor het verwijzen naar literatuur:

  1. In de tekst wordt verwezen naar de achternaam van de auteur en het jaar van publicatie; in de literatuurlijst staan de referenties op alfabetische volgorde van auteursnaam;
  2. In de tekst krijgt elke referentie een volgnummer; in de literatuurlijst staan de referenties op volgorde waarin ze in de tekst zijn genoemd.

Het is belangrijk dat alle verwijzingen in de tekst ook daadwerkelijk in de literatuurlijst aanwezig zijn, en omgekeerd dat er geen publicaties in de literatuurlijst staan waarnaar niet verwezen wordt.

Wat is citeren

Citeren is het letterlijk overnemen van een tekst uit een publicatie.

Voorwaarden citeren

Citeren is toegestaan, mits aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • De bron is op de juiste manier vermeld;
  • Het citaat is letterlijk (onvertaald) overgenomen;
  • Het begin en einde van het citaat is duidelijk aangegeven (bijv. met aanhalingstekens of inspringing).

Waarvoor gebruik je citaties?

Een citaat gebruik je om een punt te verduidelijken, of als je de oorspronkelijke formulering van een ander wilt analyseren.

Waar moet ik op letten bij citeren?

Je mag een citaat niet gebruiken als vervanging van je eigen tekst. Je verslag mag dus nooit bestaan uit aan elkaar geplakte citaten. Dat is plagiaat, ook als je wél naar de bron verwijst!

Let er bij citeren op dat je het citaat niet uit de originele context haalt. Als het citaat bijvoorbeeld ironisch bedoeld is, moet dat duidelijk blijken als je citeert. Je moet dus altijd citeren in overeenstemming met de bedoeling van de oorspronkelijke auteur.

Hoeveel mag ik citeren?

Hoeveel je precies mag citeren is afhankelijk van het doel waarmee je citeert en van de lengte van de brontekst. Het is moeilijk om daar duidelijke regels voor te geven. Soms is één regel voldoende, een andere keer heb je een hele alinea nodig. Als vuistregel kun je aanhouden dat voor elke regel die je citeert je zelf twee regels probeert te schrijven waarin je het citaat bespreekt.

Literatuurmanagement - RefWorks | EndNote | Mendeley | Zotero

Er zijn erg veel verschillende referentiemanagers, hieronder vind je de vier meest gebruikte. Elk heeft zijn voor en nadelen. Zotero en Mendeley zijn vrij eenvoudig te installeren op bijna elk systeem. EndNote is een betaald programma dat je via MyWorkplace van de UU kunt draaien, vooral handig met hele grote aantallen artikelen. RefWorks is ook te gebruiken via de UU en kan met Google Docs worden geïntegreerd. Probeer in ieder geval een van deze vier te intsalleren via deze link.

 

 


 

mendeley zotero

refworksendnote