Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Biologie: Academisch Schrijven: c. Sneeuwbalmethode

Informatievaardigheden voor biologen in drie werkcolleges

Zoeken met de Sneeuwbalmethode in PubMed en Google scholar

 Lees de boxen met informatie en voer de opdrachten uit.

OPDRACHT: Sneeuwbalmethode in PubMed

Ga terug naar PubMed, naar het resultaat van je eerste zoekactie (voor het artikel van Vethaak)

PubMed heeft een aantal handige links om verder te zoeken met de sneeuwbalmethode, het toont bijvoorbeeld in de rechterkolom een aantal ´Similar articles´. Ook kun je eenvoudig verder zoeken naar andere artikelen van dezelfde auteur(s) door op een naam te klikken.

Vraag 16  Hoeveel 'soortgelijke' artikelen vindt PubMed?

Vraag 17  Hoeveel daarvan zijn een Review?

Vraag 18  Hoeveel publicaties van A.D.Vethaak vindt PubMed? (klik op zijn naam)

Vraag 19  Hoe zoekt PubMed op een auteursnaam?

OPDRACHT: Sneeuwbalmethode in Google scholar

Ga terug naar Google scholar, naar de pagina met het resultaat van je eerste zoekactie (Vethaak et al. 2005).

Ook Google scholar heeft verschillende manieren waarmee je snel kunt onderzoeken of er soortgelijke relevante artikelen zijn, bijvoorbeeld via 'Related articles' of via de naam van auteur.

Vraag 20  Hoeveel gerelateerde artikelen vindt Google scholar?

Vraag 21  Waardoor verschilt dit met het aantal in PubMed?

Vraag 22  Hoeveel artikelen kan Google scholar vinden waarbij AD Vethaak één van de auteurs is? (klik door zodat je alles ziet)

Vraag 23  Waardoor verschilt dit met het aantal in PubMed?

Training Pubmed

In de aparte LibGuide Training PubMed leer je vaardigheden om efficiënt in PubMed te zoeken. Deze training wordt onder meer gebruikt in het onderwijs bij de Faculteit Geneeskunde.

De training bestaat uit 6 onderdelen:

 • Zoeken in PubMed
 • MeSH
 • Advanced Search
 • Tips & Trucs
 • Méér vinden
 • Referentiebeheer
   

Veel succes!     

 

 

Wat biedt PubMed?

 • Meer dan 25 miljoen biomedische referenties uit ruim 5600 Life science tijdschriften uit meer dan 80 landen. De dekkingsperiode is vanaf 1946. PubMed wordt dagelijks bijgewerkt door U.S. National Library of Medicine.
 • Automatische 'vertaling' van ingetypte zoekwoorden in officiële, wetenschapelijke zoektermen (MeSH)
 • Bij elk artikel links naar aanverwante of gerelateerde artikelen
 • Diverse filters, om bij veel treffers nader in te zoomen
 • Specifieke fiters, bijvoorbeeld voor klinische vragen (Clinical Queries)

Wat biedt Google scholar (en wat niet)?

Waarin zoekt Google Scholar eigenlijk?

In de full text van tientallen miljoenen publicaties, vooral tijdschriftartikelen. De gegevens over publicaties die Google Scholar toont komen uit verschillende bronnen:

 1. Websites/platforms van wetenschappelijke tijdschriftuitgevers die Google toestaan hun tijdschriften doorzoekbaar te maken. Enkele uitgevers (waaronder het Nederlandse Kluwer) doen dit niet.
 2. Uit Google Books. Een selectie titels in Google Books wordt ook getoond in Google Scholar. Google Books op zijn beurt wordt gevuld via uitgevers en met door Google gescande bibliotheekboeken.
 3. Uit de algemene webindex van Google. Geheel automatisch worden op basis van hun structuur en inhoud teksten die zeer waarschijnlijk wetenschappelijk zijn aan de index van Google Scholar toegevoegd. Het gaat hier om bijvoorbeeld versies van artikelen die auteurs op hun eigen site hebben gezet.
 4. Via literatuurlijsten van publicaties in Google Scholar zelf. Met een speiaal algoritme worden items uit de literatuurlijsten [van publicaties in Google Scholar zelf] óók apart opgenomen in Google Scholar. Deze worden aangeduid met [CITATION] en er is meestal maar zeer beperkte informatie over beschikbaar. Van deze publicaties doorzoek je met Google Scholar dus ook niet de volledige tekst, tenzij ze er ook via een andere weg in zitten. Deze rudimentaire verwijzingen kun je uitzetten.
 5. Wetenschappelijke archieven (repositories) van universiteiten, voor zover die goed toegankelijk zijn voor Google
 6. Preprint en working paper archieven (zoals ArXiv in de natuurwetenschappen)

 

Wat vind je NIET met Google scholar?

 1. Tijdschriften en e-books van uitgevers die niet aan Google Scholar meewerken.
 2. Tijdschriften van uitgevers die (nog) niet door Google benaderd zijn, vooral in de niet-Engelstalige wereld.
 3. Tijdschriften en boeken die alleen gedrukt beschikbaar zijn en die ook niet op andere door Google doorzochte sites genoemd staan.
 4. Sommige oudere jaargangen/afleveringen van tijdschriften die nooit (goed) gescand zijn.

Effectief gebruik van PubMed

Om efficiënt te zoeken in PubMed moet je een zoekactie goed voorbereiden. Als je zomaar begint met zoeken, krijg je vaak veel te veel treffers, die lang niet allemaal relevant zijn. Een goed begin is het halve werk!

 • Neem de  LibGuide Zoekstrategie  vooraf door.
 • Hou je uitgebreide search bij in een Word document.
 • Train jezelf met de LibGuide Training New PubMed , of
 • Bekijk verschillende quick tours en tutorials op de Online training website van PubMed.
 • Maak een NCBI account aan zodat je je zoekstrategie kunt bewaren en jezelf kunt laten attenderen op nieuwe resultaten n.a.v. deze zoekstrategie.