Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Biologie: Academisch Schrijven: Open Science / Open Access

Informatievaardigheden voor biologen in drie werkcolleges

Kosten van Kennis

Je hebt nu via verschillende systemen artikelen gezocht. Toegang tot PubMed en Google Scholar is gratis, maar zoals je hebt gezien, kun je niet altijd de full text van een artikel bemachtigen. Daarvoor is een abonnement vaak noodzakelijk. Dat wordt betaald door de Universiteit, of de faculteit. Ook voor het gebruik van Scopus en Web of Science moet betaald worden en zijn dus niet door iedereen te gebruiken.

Er is al lange tijd kritiek op de vaak hoge kosten die universiteiten moeten maken, vooral voor de abonnementen op tijdschriften. Er wordt betaald voor toegang tot kennis die afkomstig is van diezelfde universiteiten. Een ander model van publiceren is Open Access, daarbij is en blijft het artikel gratis toegankelijk voor iedereen en voor altijd. Vaak worden er dan kosten per artikel voor gevraagd, maar na betaling komt het artikel gratis beschikbaar voor iedereen.

Lees de andere boxen over Open Access en let erop als je verder gaat zoeken en publiceren.

 

 

Geen Full Text via de UBU link??

De bibliotheek heeft abonnementen op veel tijdschriften, maar lang niet alles kun je full text vinden. Dit document laat een overzicht zien van veel gebruikte manieren om toch aan deze artikelen te komen.

How to get the PDF.pdf

how to get the PDF