Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Biologie: Academisch Schrijven: b. Evalueer - Status auteur

Informatievaardigheden voor biologen in drie werkcolleges

Crteria voor het beoordelen van een artikel via de status van de auteurs

  1. Is het artikel verschenen in een toonaangevend wetenschappelijk tijdschrift dan hoef je je weinig zorgen te maken: een slecht artikel van een slechte auteur zal niet snel verschijnen in een toptijdschrift. Dit heeft te maken met het peer-review proces: het - voorafgaand aan publicatie - beoordelen van een manuscript en het onderzoek wat daarin is beschreven door vakgenoten, meestal ook wetenschappelijke onderzoekers.
  2. Is de status van het tijdschrift minder duidelijk, dan heeft het zin om na te gaan of de auteur bekendheid en status geniet binnen het onderzoeksgebied:
    • Hoeveel publicaties heeft de onderzoeker op zijn naam?
    • Hoe vaak worden zijn publicaties geciteerd door andere wetenschappers?  

LET OP: zoek niet alléén op de eerste auteur van een publicatie maar ook de laatste! De eerste auteur is misschien nog maar kort in het veld werkzaam... De laatste auteur is meestal de leider van de onderzoeksgroep.

Lees hieronder welke handige functies Scopus heeft om auteurs te beoordelen

Voer daarna de opdracht uit

OPDRACHT: Status auteur

Ga terug naar het artikel  van Welch, Semlitsch & Gerhardt in Scopus

Vraag 55  Hoeveel artikelen van de hand van de 1e auteur AM Welch vindt Scopus?

Vraag 56  Hoe vaak zijn die in totaal geciteerd ?

Vraag 57  In welk instituut werkt AM Welch volgens Scopus?

Vraag 58  Hoeveel artikelen zijn er vanuit dit instituut verschenen?

Vraag 59  In welk tijdschrift verschijnen de meeste artikelen van dit instituut?

Zoeken naar gegevens over een auteur met Scopus

Voor gegevens over auteurs van een bepaald artikel ga je als volgt te werk:

  1. Zoek het artikel op zoals beschreven bij 'Status artikel'
  2. Klik op de betreffende auteurs voor meer informatie over de auteur (o.a. H-index)
  3. 'xx Documents' geeft aan hoeveel publicaties van deze auteur in Scopus zitten, 'Cited by xx documents' door hoeveel publicaties deze auteur geciteerd is. Klik op de getallen om een overzicht van de betreffende artikelen te zien.

Je kunt ook los van enig artikel gegevens over een auteur opzoeken; gebruikhiervoor de optie 'Author Search'