Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Biologie: Academisch Schrijven: OPDRACHT BLACKBOARD

Informatievaardigheden voor biologen in drie werkcolleges

Blackboard inlever opdracht

Voor aanvang van WC7 moet je een document inleveren via Blackboard, samen met een kort stuk tekst (richtlijn 200-300 woorden) waarin staat:
 
1. wat het hoofdonderwerp wordt van je mini-review
2. bij welk studiepad het aansluit en waarom
3. waarom het onderwerp je aanspreekt
4. welke zoektermen en synoniemen je kan gebruiken bij het zoeken naar relevante literatuur
5. welke stappen je hebt ondernomen om geschikte artikelen te vinden
6. genereer vervolgens een korte literatuurlijst van minimaal 5 artikel die je hebt gevonden over je onderwerp (in APA stijl) gebruikmakend van een referentiemanagementprogramma. Op Blackboard bij voorbereiding WC7 staat meer informatie over deze opdracht.

 

Deadline voor aanvang van WC7 op Blackboard à inleveren opdrachten à Voorbereiding WC7