Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Biologie: Academisch Schrijven: d. Citatiezoeken

Informatievaardigheden voor biologen in drie werkcolleges

Zoeken naar literatuur via een 'sleutelreferentie'

Bij 'Citatiezoeken' ga je meestal uit van een sleutelpublicatie over het onderwerp. Vaak is dit een primair onderzoeksartikel gepubliceerd in een toonaangevend tijdschrift.

Het principe achter deze manier van zoeken is dat in wetenschappelijke publicaties altijd wordt verwezen naar bronnen waarop wordt voortgebouwd of die zijn geraadpleegd. Dat doet de schrijver van de sleutelpublicatie, maar óók degenen die deze sleutelpublicatie weer raadplegen bij hún onderzoek.

Vooral zoeksystemen zoals Scopus en Web of Science zijn heel geschikt voor citatiezoeken omdat doordat hierin tamelijk complete citatie-informatie van elk artikel is opgenomen, zowel 'achteruit' als 'vooruit'. Door eenvoudig deze citatie-links bij de sleutelpublicatie te volgen krijg je over hetzelfde onderwerp zowel eerder verschenen artikelen te zien (waarnaar wordt verwezen in deze sleutelpublicatie) als nieuwere artikelen (die verwijzen naar deze sleutelpublicatie).

Een voorbeeld:

File:Batesplate ArM.jpgBatesian mimicry is de situatie waarbij de verschijningsvorm van een ongevaarlijk organisme zodanig verandert dat het sprekend lijkt op een zeer gevaarlijk organisme.

Voor het onderwerp ‘batesian mimicry’ is onderstaand artikel een sleutelreferentie

Frequency-dependent Batesian mimicry Pfennig, D.W., et al. Nature, 410:323 (2001)

OPDRACHT: Citatiezoeken met Scopus

Plak de titel van het artikel van Pfennig in de zoekbox van Scopus en zoek het op

TIP: Kopieer en plak de titel tussen "dubbele aanhalingstekens" om exact deze titel te vinden.

Klik op de titel van het artikel en beantwoord dan de volgende vragen:

Vraag 24  hoeveel referenties zitten er in deze sleutelpublicatie?

Vraag 25  Hoe vaak is deze sleutelpublicatie zélf geciteerd in latere artikelen?

Vraag 26  Klik op 'View all xx citing documents' In welk jaar werd dit artikel het vaakst geciteerd?


Scopus heeft ook handige functies om met andere vormen van de Sneeuwbalmethode verder te zoeken, bijvoorbeeld naar andere artikelen van dezelfde auteurs of naar artikelen met specifieke eigenschappen, zoals taal, publicatieperiode etc.. Ga terug naar de pagina met het sleutel artikel.

Vraag 27  Hoeveel 'Related documents' vindt Scopus 'based on authors'?

Vraag 28  Hoeveel van die related documents zijn Reviews? TIP: zie in de linkerkolom onder 'Document type'

OPDRACHT: Citatiezoeken met PudMed

Zoek via de titel het artikel van Pfennig op in PubMed

Vraag 29  Hoeveel treffers krijg je?

Vraag 30  Waarom staat het artikel met deze exacte titel niet bovenaan? TIP: Verwijder de filters uit eerdere opdrachten met Clear all en kijk in de rechterkolom onder [Search details]

Zoek verder naar het artikel van Pfennig, door de onderin de lijst te kijken of 'Pfennig' aan je search toe te voegen.

Klik op de titel van het artikel en beantwoord dan de volgende vragen:

Vraag 31  Kun je hier de referenties in deze sleutelpublicatie zien en/of daarop doorklikken?

Vraag 32  Hoeveel 'Cited by' meldt PubMed?

Vraag 33  Waardoor is dat veel minder dan Scopus toont?

 

Ook met PubMed kun je verder zoeken met andere vormen van de sneeuwbalmethode:

Vraag 34  Hoeveel artikelen vindt PudbMed van de drie auteurs samen?

Vraag 35  Waardoor is dat minder dan Scopus vindt? 

Scopus: multidisciplinair, uitgebreide citatiegegevens

Scopus biedt zeer goede mogelijkheden om het netwerk van citaties tussen artikelen te volgen.

Scopus is een grote multisiciplinaire zoekmachine voor ongeveer 55 miljoen wetenschappelijke tijdschriftartikelen en congresbijdragen met als belangrijkste kenmerken:

  • View references = oudere publicaties waarnaar wordt verwezen in dit artikel
  • Cited by = nieuwere publicaties die verwijzen naar dit artikel
  • Standaard staan de nieuwste bovenaan, maar je kunt ook sorteren op relevantie of op aantal citaties
  • Veel tijdschriften zijn ontsloten vanaf de eerste jaargang (soms zelfs vóór 1900)
  • Alle met Scopus doorzochte bronnen zijn peer reviewed
  • Er is vrijwel uitsluitend Engelstalig materiaal opgenomen

In de speciale LibGuide Scopus UBU LibGuide Scopus staan de details van de vele zoekmogelijkheden en extra's van Scopus.

Web of Science: multidisciplinair, uitgebreide citatiegegevens

Web of Science is een nog grotere multisiciplinaire zoekmachine: het bevat meer dan 1 miljard  wetenschappelijke tijdschriftartikelen en congresbijdragen! Ook hier kun je heel goed Citatiezoeken of een andere vorm van zoeken met de  Sneeuwbalmethode toepassen.

Bij elk een artikel krijg je diverse mogelijkheden om verwante literatuur te vinden:

  • Cited References: publicaties waarnaar in het artikel verwezen wordt.
  • View all ... citing articles of Times cited: jongere publicaties die naar dit artikel verwijzen.
  • View related records: publicaties met (deels) dezelfde literatuurverwijzingen.
  • Aanklikbare auteursnaam: wat heeft hij/zij nog meer geschreven (vaak over hetzelfde of een aanverwane onderwerp)

De 'Citation Map' geeft een grafische weergave van verwijzingen van/naar het artikel.