Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Inleiding Letterkunde/Literatuurwetenschap: Intro
 

Zoekadvies voor Literatuurwetenschappers

Deze LibGuide ondersteunt studenten en docenten van het college Inleiding Literatuurwetenschap (voorheen heette deze cursus De Kracht van Literatuur).

Je leert hier zoeken naar informatie voor literatuurwetenschappelijke presentaties en werkstukken. Je krijgt advies over het zoeken, vinden, beheren, evalueren en verwerken van informatie.

Andere LibGuides

Dit is slechts één van onze LibGuides met tips, theorie en training bij het zoeken naar en gebruiken van wetenschappelijke informatie. Check het overzicht van alle gidsen

Filpje over de LibGuides van de UU

Zoekstrategie: wat, waar, hoe?

Voor een effectieve zoekstrategie kun je jezelf 4 vragen stellen:

1.    Wat zoek ik?
a. Over welk onderwerp zoek je informatie?
b. In welk type document kun je die informatie vinden?
Formuleer dan een goede zoekvraag met de meest geschikte zoektermen.

2.    Waar zoek ik
Kies de geschikste databank/catalogus/website en die keuze is weer afhankelijk van het antwoord op vraag 1a en b. De bibliotheek geeft per vakgebied toegang tot zoeksystemen.

3.    Hoe zoek ik?
a. Zoek efficiënt: gebruik relevante zoektermen in de juiste combinatie en benut de functionaliteit van de databank/zoekmachine;
b. Er zijn verschillende zoekmethodes. De bibliografische/systematische methode (met zoektermen zoeken in wetenschappelijke zoekmachines) en de sneeuwbal/citatiemethode (uitgaan van iets wat je al hebt) zijn de belangrijkste. Hoe je deze methodes precies kunt inzetten, hangt af van de mogelijkheden die het zoeksysteem biedt.

In de LibGuide Zoekstrategie lees je meer over het opzetten van een zoekstrategie.

4.    Hoe selecteer/beoordeel ik?
a. Geeft de gevonden informatie antwoord op je onderzoeks(deel)vraag en
b. Is de kwaliteit van deze informatie goed?
Ga voor antwoorden op deze vragen naar de LibGuide Bronnen evalueren.

Welke soorten bronnen gebruiken?

De belangrijkste soorten bronnen voor literatuurwetenschap zijn:

  • Artikelen in wetenschappelijke tijdschriften
  • Wetenschappelijke boeken, inclusief proefschriften
  • Boekbesprekingen en recensies in kranten, opiniebladen en tijdschriften
  • (Online) tekstbestanden met primaire literatuur
  • Encyclopedieën en handboeken
  • Woordenboeken, voor de vreemde talen

 

De UB: veel online, maar niet alles!


Veel bronnen kun je tegenwoordig online lezen en verzamelen, waar je ook bent. Maar niet alles. Je vindt in de UB Binnenstad behalve studieplekken ook veel publicaties over literatuurwetenschap:

Kun je het niet zelf vinden, vraag het vooral aan de servicebalie!