Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Inleiding Letterkunde/Literatuurwetenschap: Nederlands

Woordenboeken

Algemeen Letterkundig Lexicon: lexicon met meer dan 4000 termen op het gebied van de letteren in brede zin: literaire stromingen, periodes en genres; klassieke retorica en metriek; hedendaagse literatuurtheorie, populaire vormen van literatuur, editietechniek en boekwetenschap.

Zoeksystemen voor Nederlands

Bibliografie

Tekstverzameling

Boekbesprekingen

 • LiteRom: Ca. 65.000 full-text recensies van voornamelijk Nederlandstalige romans vanaf 1900.
 • Literom Wereldliteratuur: Recensies van in het Nederlands vertaalde buitenlandse literatuur. 

Alle zoeksystemen
Zoeksystemen voor de Nederlandse Taal- en Letterkunde

De talencollecties in de UB Binnenstad

Waar?

De talencollecties staan allemaal in de vleugel Keizerstraat van de Universiteitsbibliotheek binnenstad (Digitale plattegrond):

  • De collecties NED, DUI, en ENG zijn te vinden op de begane grond
  • De collecties ALW, FRA, ITASPA en KEL staan op de eerste verdieping  

Wat staat er in de talencollecties?

 • algemene studies over de taal- en letterkunde van een bepaald taalgebied. Hier staan bijvoorbeeld veel woordenboeken. 
 • taalkunde (van respectievelijk het Nederlands, Duits, Engels, Keltisch, Frans, Italiaans en Spaans) 
 • letterkunde (grootste gedeelte van de talencollecties). Dit onderdeel is op periode ingedeeld. Per periode vind je algemene studies en daarna de literaire auteurs uit die periode, alfabetisch gerangschikt, met primair werk (van de auteur), vertalingen en secundair werk (studies over die auteur). 
 • In de collectie Literatuurwetenschap (ALW) zijn boeken te vinden over theoretische en empirische literatuurwetenschap. De vergelijkende literatuurwetenschap is op periode ingedeeld.
 • Wil je precies weten hoe de boeken in jouw collectie gerangschikt zijn, onder welke rubriekcodes ('signaturen' genoemd)? Kijk dan naar de specifieke 'plaatsingssystematiek' voor jouw collectie: NederlandsLiteratuurwetenschapEngelsKeltischDuitsFransItaliaans en Spaans.