Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Inleiding Letterkunde/Literatuurwetenschap: MLA stijl

MLA: voorbeeld van een citatiestijl

Citeerregels geven aan hóe geraadpleegde literatuur in de tekst, de literatuurlijst en in eventuele voet- of eindnoten genoteerd moet worden. De regels liggen vaak vast in een zogenaamde citatiestijl.

Elk vakgebied heeft zijn eigen publicatiecultuur en bijbehorende stijl van citeren. Citatiestijlen zijn er in vele soorten en maten. Literatuurwetenschappers maken vaak gebruik van de MLA stijl (van de Modern Language Association)

Hieronder volgen een aantal voorbeelden voor je literatuurlijst, uitgevoerd volgens de 8e editie (2016) van de MLA stijl. 

MLA stijl: Boek met één auteur

Achternaam, voornaam. Titel: Ondertitel. Uitgever, jaar van uitgave.  

* Jameson, Fredric. The Cultural Turn: Selected Writings on Postmodernism 1983-1998. Verso, 1998. 

Let erop op dat je de achternaam van de auteur eerst zet. Dat is handig, want in de eigenlijke tekst van je essay verwijs je naar een bron door de achternaam en het paginanummer van een auteur op te nemen. Wanneer de lezer vervolgens naar je bibliografie gaat kan zij/hij snel de bron terugvinden via de achternaam.

MLA stijl: Artikel uit een bundel

Achternaam, voornaam. “Titel van het Artikel.” Titel van het boek: Ondertitel van het boek, edited by voornaam achternaam van de samensteller van het boek. Uitgever, jaar van uitgave, pp. begin- en eindpagina van het artikel. 

* Gorz, André. “The Conditions of Post-Marxist Man.” Postmodernism: A Reader, edited by Thomas Docherty. Columbia University Press, 1993, pp. 344-354. 

De titel van het artikel wordt dus niet cursief gemaakt, maar tussen aanhalingstekens gezet. De titel van de bundel maak je wel cursief. 

MLA stijl: Artikel uit een online wetenschappelijk tijdschrift

Achternaam, voornaam. “Titel van het Artikel.” Naam Tijdschrift, volume, nummer, jaar van uitgave, pp. paginanummers als ze er zijn, URL, DOI of permalink. Datum waarop de website laatst bezocht werd door jou.

* Shaviro, Steven. “Post-Cinematic Affect: On Grace Jones, Boarding Gate, and Southland Tales.” Film-Philosophy, vol. 14, no. 1, 2010, pp. 1-102, www.film-philosophy.com/index.php/f-p/article/viewArticle/220. Accessed 2 August 2010.

 

MLA stijl: Boek met meerdere auteurs

Achternaam, voornaam, and voornaam achternaam. Titel: Ondertitel. Uitgever, jaar van uitgave.

* Hardt, Michael, and Antonio Negri. Empire. Harvard University Press, 2000. 

Houd dezelfde volgorde van auteurs aan als in het boek. Merk op dat alleen de naam van de eerste auteur begint met de achternaam. Wanneer er meer dan twee auteurs zijn, vermeld dan alleen de eerste auteur, gevolgd door “et al.”. De andere auteurs hoef je dan niet meer te vermelden (“et alii” betekent "en anderen”).

MLA stijl: Artikel uit een wetenschappelijk tijdschrift

Achternaam, voornaam. “Titel van het Artikel.” Naam van het tijdschrift, volume, nummer, jaar van uitgave, pp. begin- en eindpagina.

* Stanford Friedman, Susan. “Definitional Excursions: The Meanings of Modern/Modernity/Modernism.” Modernism / Modernity, vol8, no. 3, 2001, pp. 493-513.

 

 

MLA stijl: Pagina van een website of krant

Achternaam, voornaam. “Titel van de Pagina.” Titel van de Website, datum waarop de webpagina gepubliceerd werd (indien beschikbaar), URL, DOI of permalink. Datum waarop de website laatst werd bezocht door jou. 

* Blooijs, Joost de. “Tiqqun. Een weerwoord.” nY Web, 5 mei 2010, www.ny-web.be/showtime/tiqqun-een-weerwoord.html. Accessed 2 August 2010.

Wanneer je een pagina van een website of een online krant citeert, begin dan met de auteur, als deze bekend is. Als de auteur niet bekend is, begin je met de titel. Vervolgens de naam van website of online krant.

MLA stijl: Samengesteld boek (bundel artikelen)

Achternaam, voornaam, editor. Titel: Ondertitel. Uitgever, jaar van uitgave.

* Docherty, Thomas, editor. Postmodernism: A Reader. Columbia University Press, 1993. 

 

 

MLA stijl: Artikel uit een (gedrukte) krant of weekblad

Achternaam, voornaam. “Titel van het Artikel.” Titel van de krant of het magazine, dag, maand, jaar, begin- en eindpagina.

* Pole, Steven. “Big Fish, Little Fish.” New Statesman, 5 March 2007, pp. 57-58. 

 

 

MLA stijl: Blogpost of post of iets dergelijks

Achternaam, voornaam of bijnaam van de blogger. “Titel van de post.” Naam van de Website, datum van publicatie, URL, DOI of permalink. Datum waarop de website laatst werd bezocht door jou. 

* Dean, Jodi. “Complexity (not worth the effort).” I Cite, 7 July 2010, jdeanicite.typepad.com/i_cite/2010/07/complexity-not-worth-the-effort.html. Accessed 2 August 2010.