Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Pedagogische Wetenschappen: Introductie

Zoekadvies voor studenten pedagogische wetenschappen

Op deze plek vind je advies over zoeken naar informatie voor projecten, papers, werkstukken of proefschriften op het gebied van de pedagogische wetenschappen.

Algemene informatie over de bibliotheek

Op de website van de bibliotheek vind je praktische informatie over openingstijden, het lenen van boeken en andere bibliotheekdiensten.
Meer specifiek vind je op de website informatie voor studenten, met onder andere informatie over trainingen informatievaardigheden, referentiebeheer, verantwoord gebruik van bronnen en het uploaden van je scriptie.

Daarnaast is de bibliotheekwebsite een geschikt startpunt voor je zoekacties. Je vindt hier informatie over literatuur zoeken en online toegang tot de digitale bronnen waar de bibliotheek een abonnement op heeft (tijdschriften, e-books, zoeksystemen).

plaatje van de Universiteitsbibliotheek Utrecht op het USP, ter illustratie

De papieren collectie (boeken en een paar tijdschriften) van pedagogiek bevindt zich op de derde verdieping in de bibliotheek op het Utrecht Science Park.

Hier vind je ook de collecties educatie, psychologie, sociologie en culturele antropologie plus een kleine collectie boeken op het gebied van methoden en statistieken.

Uitgelicht voor studenten pedagogiek:

testotheek

Een extra service die de bibliotheek biedt voor studenten pedagogiek is de testotheek.
Studenten pedagogiek hebben in principe automatisch toegang tot de collectie testen. Mocht dit toch niet het geval zijn, dan kan je je melden bij de balie van de bibliotheek op het Utrecht Science Park. Je moet dan wel een bewijs van inschrijving bij de opleiding pedagogiek mee nemen. Meer informatie over de testotheek vind je op de website van de universiteitsbibliotheek en in de LibGuide Bijzonder materiaal.

Online toegang tot digitale publicaties

Wil je een online artikel of digitaal boek lezen, of wil je zoeken in een bepaalde database?

Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen op verschillende manieren direct toegang krijgen tot digitaal materiaal waar de bibliotheek een licentie voor heeft.

Lees meer over deze verschillende opties op de website van de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Compass: Online informatievaardigheden trainingen

De Universiteitsbibliotheek Utrecht biedt een pakket online informatievaardighedentrainingen aan.

De basistraining Compass bestaat uit vier modules van circa 30 minuten die samen één geheel vormen, maar die je ook onafhankelijk van elkaar kunt doornemen:

  1. Zoeken naar en toegang krijgen tot informatie
  2. Opzetten van je zoekactie
  3. Evalueren van je bronnen
  4. Bronnen opslaan en gebruiken

Naast de basistraining Compass (EN en NL) bieden wij ook de Engelstalige trainingen:

Als je meer wilt weten over het zoeken naar literatuurbronnen, of meer wilt oefenen met de verschillende onderdelen van een zoekstrategie, ga dan naar Compass of Compass+.