Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Bijzonder Materiaal: Testotheek

Introductie

De Universiteitsbibliotheek Utrecht beheert een (beperkte) collectie testmateriaal. Onder testmateriaal verstaan we o.a. tests (bijv. intelligentietests, persoonlijkheidstests), vragenlijsten en observatieschalen. Testmateriaal kan gebruikt worden voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek en is alleen beschikbaar voor studenten en medewerkers van de opleidingen Pedagogiek en Psychologie van de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Alle praktische informatie rond de collectie testmateriaal is te vinden op de website van de Universiteitsbibliotheek UtrechtHier vind je ook meer informatie over lenen en toegang voor medewerkers onder het kopje Toegang en Autorisatie.

Geregistreerd en ongeregistreerd testmateriaal

De COTAN is de Commissie Testaangelegenheden Nederland van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). De COTAN heeft als doel de kwaliteit van tests en testgebruik in Nederland te bevorderen. Beoordelingen van testmateriaal worden gepubliceerd in de COTAN Documentatie.

In wetenschappelijk onderzoek wordt niet altijd gewerkt met officieel geregistreerd testmateriaal. Vaak ontwerpen onderzoekers zelf testmateriaal zonder dat dit officieel beoordeeld wordt op kwaliteit. Het vinden van ongeregistreerd testmateriaal is lastig. Vaak wordt de titel of het construct dat het beoogt te meten niet voldoende ontsloten en kan het materiaal niet of moeilijk met behulp van zoekmachines gevonden worden.

Hoe zoek ik in de collectie van de Testotheek?

Typ in het zoekveld in WorldCat: testotheek, gevolgd door een combinatie van een of meer woorden (of afkortingen) uit de titel van de test en/of de naam van de auteur.

In de kolom links op het scherm kun je filteren op 'Utrecht University Library' zodat alleen het Utrechts materiaal getoond wordt. 

Zie je een titel niet staan in de zoekresultaten, vink dan ‘Group related editions’ uit (en filter op Utrecht University Library).

De term: Available - for reference only betekent hier dat dit materiaal voor een beperkte groep (studenten en medewerkers van pedagogiek en psychologie) te leen is.

In het overzicht van zoekresultaten wordt maar van één exemplaar van de test de beschikbaarheid getoond. Klik op de titel van de test om de beschikbaarheid van alle aanwezige exemplaren te bekijken en om vervolgens de test aan te vragen.

Als je een test wilt lenen klik dan op de Titel van de test  en vervolgens in de gedetailleerde weergave op de Request item @UU button.

‚ÄčMeer info over WorldCat

Waar vind ik informatie over tests?

Stel je bent op zoek naar testen op het gebied van intelligentie of taalontwikkeling, waar vind je die dan?

Als je op zoek bent naar (of meer wilt weten over) een test op een bepaald gebied dan kun je het beste zoeken in één of meerdere van onderstaande databases:

De online COTAN Documentatie
De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) beoordeelt een breed scala aan tests, toetsen en vragenlijsten die in Nederland worden gebruikt en bij de COTAN ter beoordeling zijn aangeboden. In de online COTAN Documentatie vindt u een compleet en actueel overzicht van deze beoordelingen en aanvullende informatie.

De Databank Instrumenten van het Nederlands Jeugdinstituut
Deze databank bevat beschrijvingen van 128 instrumenten die beroepskrachten in de jeugdsector ondersteunen bij hun oordeels- en besluitvorming. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie

Meetinstrumenten
Overzicht van psychologische meetinstrumenten uit het Tijdschrift voor psychiatrie, met informatie over verkrijgbaarheid en/of gratis download

Andere zoeksystemen
In het overzicht van zoeksystemen van het vakgebied Psychologie vind je ook bestanden als HaPI (Health and Psychosocial Instruments)PsycINFO en Scopus.
Deze geven over het algemeen gegevens over artikelen in wetenschappelijke tijdschriften of boeken waarin tests of vragenlijsten genoemd worden, maar zul je meestal niet de vragenlijsten zelf of andere voor het afnemen benodigde informatie tegenkomen.

  • In PsycINFO kun je via;Multi-field Search zoeken in het veld Tests & Measures
  • De APA heeft een FAQ pagina over het zoeken naar informatie over tests

Weet je eenmaal welke test je nodig hebt, dan kun je kijken of die test in de testotheek beschikbaar is via WorldCat.

Nederlandse uitgevers van testmateriaal

Je kunt ook veel informatie over tests vinden bij de uitgevers.
Enkele belangrijke uitgevers van testen in Nederland:

Hoe krijg ik een test in handen?

Als je in WorldCat een geschikte test of vragenlijst hebt gevonden, kun je deze aanvragen: klik op Request item @UU en vul je gegevens in. De test wordt dan voor je opgehaald en klaargezet bij de servicebalie van de Universiteitsbibliotheek Uithof.

Op de webpagina van de Testotheek onder Aanvragen via WorldCat vind je verder nog informatie over:

  • hoelang het duurt voordat je aangevraagd testmateriaal kunt ophalen
  • uitleentermijn, verlengen en inleveren
  • het aanschaffen van test/scoreformulieren

Let op! In verband met copyright is het niet toegestaan testmateriaal te fotokopiëren. Je wordt geacht alléén de door de uitgever geleverde materialen (scoreformulieren, antwoordbladen etc.) te gebruiken.

Aanvragen voor onderwijsdoeleinden

Testmateriaal kan, ook voor langere duur voor onderwijs binnen de faculteit Sociale Wetenschappen (FSW) worden gebruikt.

Ben je docent bij de faculteit (en heb je een lenerspas en autorisatie voor het lenen van testmateriaal), dan kun je in WorldCat zelf testmateriaal voor een cursus aanvragen.

  1. Vul in het veld Opmerkingen het gewenste aantal exemplaren en de gewenste periode van onderwijs in.
  2. Stuur een mailtje aan bibliotheek@uu.nl met daarin de titels van alle gereserveerde tests.

Vraag materiaal voor onderwijs minimaal 2 weken voor aanvang van de cursus aan.

Reserveringen voor onderwijs krijgen voorrang boven reguliere reserveringen, maar zijn niet altijd zichtbaar in WorldCat.