Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Scopus: Snel aan de slag

Wat is Scopus?

Scopus-logo

Scopus is een zoeksysteem met abstracts van artikelen en boekhoofdstukken op alle vakgebieden. Het bevat tevens de verwijzingen uit en citaties van die artikelen en hoofdstukken.

Gebruik de UBUlink-klein om toegang te krijgen tot de full text van een publicatie.

Waar vind je Scopus?

Je vindt Scopus bij de zoeksystemen van de Universiteitsbibliotheek. 
De database is toegankelijk voor studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht en het UMCU via Solis id of UMCU login.

Scopus instructie materiaal

Scopus tutorials

Scopus Support Center

Scopus LibGuide

Op Youtube is een kanaal waarin je meerdere Scopus tutorials kunt vinden.

Waarvoor gebruik je Scopus?

Zoeken van:

 • wetenschappelijke artikelen
 • boekhoofdstukken
 • citaties van artikelen (vanaf 1970)
 • citatiescore van auteurs (H-index)
 • citatiegegevens van de publicaties van auteurs
 • impactmeting (CiteScore, SJR, SNIP) van tijdschriften

Zoeken op onderwerp (documents)

Scopus search box

Zoek met trefwoorden in 'Documents' en kies daarbij de standaard optie  'Article title, Abstract, Keywords' of maak een keuze uit het drop down menu.
Gebruik Engelstalige zoektermen (als een andere taal niet nodig is).
Beperk indien gewenst op periode ('Date Range').

Zoeken naar literatuur via een artikel dat je al kent

Ga eerst naar het artikel dat je al kent, bijvoorbeeld met een zoekactie op auteursnaam en enkele woorden uit de titel (selecteer 'All Fields'); beperk eventueel op publicatiejaar.
Als je het artikel aanklikt krijg je 4 mogelijkheden om meer literatuur te vinden:

 1. Bekijk de referenties onder het abstract, dat zijn de bronnen waarnaar in dit artikel verwezen wordt (dan zoek je trug in de tijd)
 2. Via 'Cited by ' (rechter kolom) vind je recentere artikelen die naar dit artikel verwijzen
 3. Via 'related documents' (rechter kolom) vind je artikelen die verwant zijn aan jouw artikel
 4. Door het aanklikken van de auteursnaam: zo zie je of hij/zij meer over het onderwerp heeft geschreven

Wat vind je in Scopus

In Scopus vind je bronnen uit de:

 • health sciences (incl. de complete collectie van MEDLINE, verpleegkunde, tandheelkunde)
 • physical sciences (incl. scheikunde, natuurkunde, techniek)
 • social sciences (incl. Arts & Humanities, psychologie, economie, bedrijfskunde)
 • life sciences (incl. neurowetenschappen, biologie, farmacie) 

Soorten publicaties:

 • artikelen uit peer reviewed tijdschriften (incl meer dan 5500 open access tijdschriften)  
  • oudste record uit 1788
  • bulk vanaf 1969 (met referenties)
 • cited references (vanaf 1970) 
 • boeken en boekhoofdstukken (maar geen boekbesprekingen)
 • boeken reeksen
 • conference proceedings (alleen indien de volledige conferentie bijdrage wordt gepubliceerd, niet bij alleen conference abstracts)
 • artikelen die nog niet gepubliceerd zijn ( 'in press')
 • patenten
 • vind hier de meest recente Scopus Content Coverage Guide

Meer weten

Puur feitelijk

 • Dekkingsperiode: 19e eeuw tot heden; waar mogelijk worden tijdschriften geindexeerd vanaf volume 1; citatie-informatie vanaf 1970
 • Omvang: gegevens van >77 miljoen documenten uit >25.000 tijdschriften van >5.000 uitgevers
 • Standaardzoekmethode: EN (spatie=AND)
 • Standaard uitvoervolgorde: chronologisch (nieuwste bovenaan)
 • Afkorten op woordstam met: *
 • Afkomstig van: Elsevier
 • ID voor UU-gebruikers van de PapersApp: 21878

UBUlink: beschikbaarheid van digitale publicaties

In je zoektocht naar wetenschappelijke literatuur kom je soms de UBUlink tegen. Deze link geeft informatie over de beschikbaarheid van digitale publicaties via de universiteitsbibliotheek. De UBUlink verschijnt soms in de vorm van een gele knop, maar kan ook een tekstlink zijn.

Meer weten over alle vormen van toegang tot digitale publicaties? Ga naar de pagina Online Toegang.