Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Scopus: Meer weten

Zoektermen combineren en afbreken

In Scopus kun je zeer gericht zoeken met deze operatoren en wildcards:

"... ..." 'loose phrase': woorden naast elkaar maar niet persé in die volgorde en inclusief enkelvoud- / meervoudvarianten.
N.B. In veel andere bestanden hebben "... ..." een andere functie! Zie Zoektermen combineren en afbreken op de stam
{.. ...} 'exact phrase': woorden precies zo gespeld en in die volgorde
AND  
OR  
AND NOT  
W/n woorden moeten binnen n woorden van elkaar staan
* (truncatieteken) op deze plaats kunnen 0, één of meer letters staan.
Bijv. vaccin* = vaccin OR vaccines OR vaccination etc.
? wildcard voor één willekeurige letter

 

Meer over operatoren bij Scopus 

Te veel resultaten, wat nu?

Als je teveel resultaten hebt om allemaal te tonen/bekijken:

 • Pas de sorteervolgorde aan: sorteer op relevantie of aantal citaties per artikel
 • Specifieker zoeken met specifiekere termen of door een extra inhoudelijk aspect aan je zoekvraag toe te voegen (links, 'search within results')
 • Zoeken beperken op 'Subject Area'
  - Scopus kent 4 grote onderwerpsgebieden: Life Sciences, Physical Sciences, Health Sciences en Social Sciences & Humanities
 • Zoekresultaat beperken met de aangegeven Subject Areas, links van het resultaat
 • Zoekresultaat beperken op 'Document type', bijvoorbeeld reviews; een systematic review is een overzichtsartikel waarin de resultaten van wetenschappelijk onderzoek over een bepaald onderwerp worden samengevat
 • Zoekresultaat beperken met een van de andere limiteermogelijkheden

Te weinig resultaten, wat nu?

Als je te weinig resultaten krijgt, kun je:

 • Minder specialistische termen te gebruiken;
 • Je zoekvraag verbreden door alternatieven voor je zoektermen toe te voegen in een OR-relatie (bijvoorbeeld: segregation OR discrimination);
 • Je zoekvraag verbreden door woordvarianten mee te nemen: ofwel in een OR-relatie (bijvoorbeeld: segregation OR segregated) ofwel door je zoektermen af te breken op de woordstam (trunkeren) als de zoekmachine dat ondersteunt (bijvoorbeeld: segregat*);
 • Je zoekvraag verbreden door een aspect/variabele er uit weg te laten;
 • Nog eens controleren of al je termen wel correct gespeld zijn!
 • Andere zoekmachines en databases gebruiken.

aanpassen/aanscherpen voor deze specifieke zoekmachine/database

Attenderingen

Van je zoekactie kun je een attendering aanmaken.
Gebruik 'Login' of maak een account aan met 'Create account'

Doe na het inloggen een zoekactie op onderwerp of auteur.

Klik daarna in de werkbalk linksboven op Set alert voor ontvangst van een e-mail (in de mail ontvang je een link naar nieuwe artikelen in Scopus) en klik op 'Create'.
Of klik op  Set feed voor ontvangst van artikelen in je RSS-reader.

Wil je weten of bepaalde artikelen worden geciteerd?
Klik dan bij het betreffende artikel op 'Set Alert' in de rechterkolom.

Zoeken op onderwerp

Gebruik Engelstalige zoektermen.

Vaak kun je je beperken tot de stam van het woord aangevuld met een * (zie Zoektermen combineren en afbreken).

Beperk zo nodig op periode ('Date Range').

Zoeken naar een auteur

 1. Klik op de tab 'Author Search'; volg het voorbeeld op het scherm
 2. Kies de gewenste auteur voor meer informatie over de auteur (o.a. H-index)
 3. Onder 'Documents'  staan de artikelen van deze auteur

Informatie over opgenomen tijdschriften

 1. Ga naar het beginscherm  en klik op Sources (boven de zoekbalk)
 2. Zoek een tijdschrift op via een zoekactie op vakgebied, titel, ISSN of uitgever
 3. Via het menu aan de linkerkant kun je de resultaten nog verfijnen (bv alleen open-access tijdschriften, tijdschriften uit het hoogste kwartiel, conferentieverslagen, etc.)
 4. klik op 'apply' om te bevestigen
 5. Bovenaan de lijst kun je ook kiezen voor het exporteren van alle titels naar een excel-document
 6. Klik op de titel van het tijdschrift waarvan je de details wil bekijken
   

Je vindt per tijdschrift informatie over:

 • Elsevier houdt sinds 1996 alle gegevens over citaties bij, dus CiteScore, SJR en SNIP worden berekend vanaf die datum
 • CiteScore: het gemiddelde aantal citaties per artikel dat in het tijdschrift gepubliceerd wordt
 • SJR= SCImago Journal Rank: de SJR meet de 'gewogen citaties' van het tijdschrift, waarbij de weging afhangt van vakgebied en prestige  (SJR) van het tijdschrift. De SJR meting beslaat een periode van 4 jaar.
 • SNIP= Source Normalized Impact per Paper: SNIP meet het feitelijke aantal citaties ten opzichte van het verwachte aantal citaties binnen het vakgebied. De meting beslaat een periode van 4 jaar.
 • CiteScore Rank & Trend geven aan hoe het tijdschrift scoort binnen het vakgebiied
 • Scopus content coverage: geeft per jaar aan hoeveel artikelen gepubliceerd zijn en geeft een overzicht van het aantal citaties per jaar
 • Je kunt ook meerdere tijdschriften onderling vergelijken: volg de stappen 1, 2, 3, 4, 6, zoals hierboven vermeld en klik dan rechtsboven op 'compare sources'. Het eerstgekozen tijdschrift staat al klaar, de overige tijdschriften kun je aan de grafiek toevoegen.

Bekijk voor meer informatie de tutorial over het analyseren van tijdschriften

Resultaten analyseren

Naast alle limiteeropties kent Scopus ook een uitgebreide analysefunctie om inzicht te krijgen in je resultaten.

Klik na een zoekactie op analyze-Scopus  boven de lijst met treffers.
Scopus geeft in een aantal grafieken een overzicht van de opbouw van het resultaat:

 • Year
 • Source title
 • Author name
 • Affiliation name
 • Country
 • Document type
 • Subject area
 • Funding sponsor

Scopus en Web of Science

De markt voor 'multidisciplinaire citatie databases' word gedomineerd door Web of Science and Scopus. Web of Science is ouder (opgericht in 1961) en heeft een goede reputatatie onder academici. Scopus is een relatief jonge concurrent (opgericht in 2004), maar is inmiddels bekend over de hele wereld. De databases zijn steeds meer op elkaar gaan lijken, maar er zijn toch enkele belangrijke verschillen. 

Scopus

 • >23.000 tijdschriften (met bredere dekking in zuidelijk, centraal en oostelijk Europa & Azie), Scopus indexeert alleen de wetenschappelijke bijdragen, niet de editorials of boekbesprekingen
 • >210.000 boeken en (steeds meer) hoofdstukken met alle daarbij horende citatie-informatie
 • Kijk hier voor de meest recente cijfers: Scopus Content Coverage Guide
 • Bevat meer dan 450.000 documenten van voor 1900
 • Bevat gegevens over citaties van artikelen gepubliceerd vanaf 1970
 • Meer artikelen bevatten naast een referentie ook een samenvatting (in WoS vanaf 1991/92 for Sociale wetenschappen en vanaf 2000 voor Kunst & Geschiedenis)
 • Betere ondersteuning voor het zoeken naar auteur
 • Er zijn veel applicaties van derden met speciale functionaliteiten beschikbaar
 • Een hogere limiet voor downloaden (20.000 downloads)
 • Betere dekking op het gebied van techniek, geowetenschappen en sociale wetenschappen 

Web of Science

 • >21.000 tijdschriften
 • >116.000 boeken
 • Kijk hier voor de meest recente cijfers: Web of Science Summary of Coverage
 • Alle items binnen een tijdschrift worden geïndexeerd: editorials, letters to the editor, obituaries, introductions to special issues, book reviews etc.
 • Bevat gegevens over citaties van artikelen gepubliceerd vanaf 1900
 • Goede dekking van boekreviews (niet in Scopus), een voordeel voor geschiedenis- en kunstonderzoekers
 • Kan zoekresultaat sorteren op basis van het aantal citaties
 • Integratie Web of Science ResearcherID met Publons 
 • Link binnen WoS met de Journal Citation Reports, een overzicht van tijdschriften uit de WoS en hun indexering

Ook Google Scholar en Microsoft Academic Search zijn multidisciplinaire wetenschappelijke databases met citatiegegevens, maar de functies voor citatieanalyse zijn bij die twee zoekmachines veel beperkter dan bij WoS en Scopus en de betrouwbaarheid wordt iets lager ingeschat.

Zoeken naar een 'half known item'

Soms weet je ongeveer welk artikel je zoekt, maar niet helemaal. Je hebt bijvoorbeeld een tip gekregen van een belangrijk artikel op jouw vakgebied.

Voorbeeld: je weet een onderwerp en een woord uit de tijdschrifttitel
Het gaat over 'liquid crystals' en is verschenen in een tijdschrift met het woord 'polymer' in de titel.

 • Ga naar 'Document Search', selecteer 'All Fields' en vul in 'liquid crystals'.
 • Open een extra zoekbalk met addsearchfield-Scopus 
 • Selecteer hier 'Source title' (via het dropdown menu) en vul het woord 'polymer' in.

Feed met de nieuwste UU-artikelen

Scopus kan ook feeds genereren, zoals die met nieuwe artikelen van UU-onderzoekers hieronder. Voor het maken van een dergelijke feed moet je een speciaal Scopus-rss-feeds-account aanmaken (dat staat los van je eventuele gewone Scopusaccount)

Loading ...

Volgorde treffers aanpassen: sorteren op datum of relevantie?

De volgorde van je zoekresultaten kan van belang zijn, omdat je vaak niet verder dan de eerste 10 of 20 treffers kijkt.

Standaard staan de resultaten op publicatiejaar geordend (Date (newest)).
Je kunt je resultaten ook op andere manieren sorteren, bijvoorbeeld op relevantie, meest geciteerde of oudste artikelen. Ook kun je alfabetisch sorteren op eerste auteur of op de titel van de bron.

Gebruik daarvoor het dropdown menu.

Sort-by_Scopus

Sorteren op relevantie

Sorteren op relevantie wordt ook wel aangeduid als 'relevance ranking'.
Daarbij gelden criteria als:

 • hoe vaak komen de zoektermen in het document voor
 • waar in het document komen de zoektermen voor: in de titel, de samenvatting, vooraan of achteraan
 • hoe bijzonder is een zoekterm binnen een document in vergelijking met de andere gevonden documenten

 

Jargon in klare taal

 • H-index: index voor de wetenschappelijke productiviteit en impact van een wetenschapper.
 • Affiliation: de organisatie (universiteit, laboratorium etc.) waaraan een auteur verbonden is