Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training USBO ONS: Correct verwijzen: APA

Opdracht: verwijzingen maken volgens de APA-stijl

Maak van je gevonden documenten een referentielijst volgens de regels van de APA (American Psychological Association).

Enkele veel voorkomende verwijzingen vind je in deze LibGuide uitgewerkt op de pagina's APA: Verwijzen in de tekst en APA: Literatuurlijst

2. Waarom en hoe moet je verwijzen naar je bronnen?

Literatuurverwijzingen maken

Verwijzingen in de tekst moeten kort aangeven wat de bron is en moeten de lezer in staat stellen de literatuuropgave terug te vinden in de literatuurlijst aan het einde van een boek/hoofdstuk/artikel.

Citeerregels geven aan hóe geraadpleegde literatuur in de tekst, de literatuurlijst en in eventuele voet- of eindnoten genoteerd moet worden. De regels liggen vaak vast in een zogenaamde citatiestijl.

Bij USBO is de APA-style (American Psychological Association;  6e editie 2010 ) de standaard. De APA maakt gebruik van de Auteur/datum stijl ofwel teksthaken stijl: de verwijzingen naar de bron worden geheel of gedeeltelijk geplaatst binnen de tekst tussen teksthaken.

De begrippen: verwijzingen, referenties, citaties, bronvermelding, worden vaak als synoniem gebruikt.

Waarom is correct citeren van belang?

Correct citeren vergroot de leesbaarheid en controleerbaarheid/betrouwbaarheid van publicaties.

Door je bronnen correct en volledig te vermelden, maak je duidelijk welke informatie je van andere auteurs hebt overgenomen en waar de lezer de oorspronkelijke informatie kan vinden. Zo kan hij/zij controleren of je de informatie juist hebt weergegeven.

Goed citeren draagt bij aan de transparantie van wetenschappelijke communicatie en het voorkomen van plagiaat.

Ook maak je de lezer duidelijk hoe jouw publicatie zich verhoudt tot andere publicaties op hetzelfde terrein en wijs je op publicaties die interessant zouden kunnen zijn.

Meer over APA-stijl

De Universiteit van Tilburg heeft een beknopte Nederlandstalige handleiding gemaakt waarin wordt uitgelegd hoe je verwijzingen en referenties opstelt volgens de richtlijnen van de APA: APA handleiding Universiteit Tilburg. Alleen de belangrijkste voorschriften en veel voorkomende publicatietypen komen aan de orde.

De officiële 'Publication manual of the American Psychological Association' (6e editie., 2010) staat in de universiteitsbibliotheek. Er zijn meerdere exemplaren van deze officiële stijlgids aanwezig.

De American Psychological Association biedt op de website o.a. een free tutorial APA Style aan.