Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training USBO ONS: 2. Onderwerp
afbakenen

Opdracht: afbakenen

Preciseer je thema om tot een specifiek onderwerp te komen. Laat je inspireren door de uitleg op deze pagina.

Afbakenen onderwerp

Preciseer je thema om tot een specifiek onderwerp te komen. Dit is belangrijk omdat je uiteindelijk gaat beoordelen of gevonden informatie relevant is, dit wil zeggen: bijdraagt aan het antwoord op je vraag.
Hoe specifieker je je onderwerp kunt benoemen, hoe gerichter je kunt zoeken en hoe beter je kunt beoordelen of gevonden documenten (literatuur, regelgeving, statistiek, beleidsdocumenten) relevant zijn of niet.

Begin bijv. met het nauwkeurig beantwoorden van deze vragen: wie? wat? waar? wanneer? hoe? en waarom? en definieer alle begrippen.  

Een handige techniek om je onderwerp in kaart te brengen is het maken van een zogenaamde mindmap: je pakt een vel papier, zet je onderwerp in het midden en schrijft relevante associaties en deelonderwerpen daaromheen. Door middel van lijnen verbind je de (deel)onderwerpen met elkaar. Zo visualiseer je je onderwerp en 'alles wat er mee te maken heeft'.

Veel thema's kun je vanuit verschillende invalshoeken bekijken (bijvoorbeeld ethisch, psychologisch, sociologisch, filosofisch, historisch, economisch, juridisch enz). Benoem de invalshoek(en) vanuit waaruit je je onderwerp onderzoekt. 

In de speciale LibGuide zoekstrategie lees je meer over het opzetten van een zoekstrategie.

Oefening: Onderwerp inperken

Oefening: onderwerp inperken

Je moet een paper schrijven over auto-ongelukken, maar zo'n onderwerp is veel te algemeen, veel te breed.

Hoe ga je dit inperken?

1. Perk dit onderwerp in met de volgende vier vragen:

Wanneer? (tijdsperiode)
Waar? (plaats)
Wie? (door wat of wie)
Wat? (gevolg, oorzaak etc.)

 

2. Formuleer nu in een zin welke vraag je wil beantwoorden?

    Onderzoeksvraag:          

 


Created by the UCLA Library and used with permission.
Creative Commons License
The content of this work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.

Mindmapping

Mindmapping is a nice technique  that can help you specify your research question. This video explains how.