Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training USBO ONS: 5b. Overheidsinformatie

Rapporten van het Sociaal en Cultureel Planbureau

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is een wetenschappelijk instituut dat zelfstandig onderzoek doet. Op basis van dit onderzoek brengt het, gevraagd en ongevraagd, rapporten uit aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, ministeries en andere maatschappelijke en overheidsorganisaties.

Het SCP werkt vooral vanuit een sociaalwetenschappelijke invalshoek en geeft in het bijzonder aandacht aan de verhouding tussen overheid en burger.

Meer info over wat het SCP is en wat het SCP doet vind je op hun website:
www.scp.nl > over het SCP

De rapporten zijn gratis beschikbaar op internet (scp.nl > publicaties). Ze bevatten over het algemeen veel cijfers en zijn daarom nuttig voor een beschrijving van een situatie of probleem en voor het aantonen van een ontwikkeling of trend.

Let op: titels van boeken en rapporten zijn vaak algemener dan de afzonderlijke onderwerpen die erin voorkomen. Bijvoorbeeld: in De jeugd in Nederland, enkele cijfers... uit 2005 staat een overzichtelijk stukje over jeugdcriminaliteit.

Overheid.nl en Rijksoverheid.nl

De website Overheid.nl geeft toegang tot alle informatie van overheidsorganisaties in Nederland, zowel regionaal als landelijk.

Er is een speciaal tabblad voor Overheidsinformatie zoals Wet- en regelgeving en Officiele bekendmakingen.

De databank Wet- en Regelgeving bevat actuele en historische teksten van landelijk geldende verdragen, wetten en regelingen vanaf 1 mei 2002.

De databank Officiële Bekendmakingen bevat de Officiële Bekendmakingen (Staatscourant, Staatsblad, Tractatenblad, Gemeenteblad, Provinciaal blad, Waterschapsblad) van de overheid en de Parlementaire documenten vanaf 1 januari 1995.
Je kunt al deze bekendmakingen tegelijk zoeken of in onderdelen bijv. alleen in de Parlementaire documenten.

De website Rijksoverheid.nl is de gezamenlijke website van de 12 ministeries. Ministeries houden zich onder andere bezig met wetsvoorstellen, regels en beleidsplannen maken. Daarnaast vindt u op Rijksoverheid.nl informatie over de regering en het kabinet.

In de speciale LibGuide Wet- en regelgeving libguide icoon  vind je meer informatie over het zoeken en vinden van Nederlandse, buitenlandse, Europese en internationale wet- en regelgeving.

Website Europa.eu

Via de officiële website van de Europese Unie [europa.eu] is veel informatie te vinden over wetgeving, beleid, instellingen, documenten, etc. Dikwijls is de informatie via verschillende “routes” te vinden.

De startpagina geeft o.a. toegang tot  "EU volgens thema"

Je kunt ook zoeken op deze site met Google. Neem dan op in je zoekactie: site:europa.eu