Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training USBO ONS: 3. Zoektermen
 

Opdracht: Zoektermen bedenken

Bedenk zoektermen die relevant zijn voor je onderwerp.

Gebruik de suggesties op deze pagina.

Zoektermen vertalen

Zorg dat je beschikt over Engelse vertalingen of equivalenten.

De UU heeft licenties op
diverse woordenboeken, zoals
de echte Van Dale-woordenboeken

Of gebruik Google Translate

Bij sommige websites kun je de taal wisselen.

Zoektermen bedenken

Het bedenken van de juiste zoektermen is een van de belangrijkste onderdelen van je zoekstrategie.

Ga bij elk onderdeel van je zoekvraag op zoek naar de bijbehorende termen. Denk hierbij aan:

 • ​synoniemen (trouwerij / bruiloft)
 • bredere termen (universiteit / hoger onderwijs)
 • smallere termen (kinderen / kleuters)
 • verwante termen (training / coaching)
 • antoniemen (termen met een tegenovergestelde betekenis, zoals ouder en kind of ziek en gezond)
 • personen en instanties die belangrijk zijn voor je onderwerp
 • termen die iets zeggen over tijd en ruimte (bijv. periodes, eeuwen, plaatsnamen, landen) 

Denk bij elk van deze termen ook aan de verschillende woordvormen:

 • bijvoorbeeld enkelvoud / meervoud 
 • werkwoordvervoegingen
 • zelfstandig / bijvoeglijk naamwoord e.d.)
 • spellingsvarianten (labor / labour)
 • gebruikte afkortingen
 • vertaling naar voor onderwerp en vakgebied relevante talen

​Corrigeer je zoektermen naar aanleiding van wat je tegen komt in je zoekresultaten. Als je dit van het begin af aan doet zie je snel welke (nieuwe) termen de juiste resultaten opleveren en welke niet. Herhaal dit zolang als nodig.

Je hoeft niet alles zelf te verzinnen. Maak gebruik van hulpmiddelen:

 • woorden uit een verkenning op bijvoorbeeld Wikipedia
 • woorden uit de zoekresultaten van zoekmachines
 • woorden uit reeds gevonden bronnen, bijvoorbeeld door de auteur meegeleverde trefwoorden (author keywords)
 • woordenboeken
 • thesauri (overzichten van geselecteerde woorden of concepten en hun onderlinge relatie binnen een bepaald interesse- of vakgebied, vaak aangeboden bij grote zoeksystemen)

Oefening: Zoektermen: soorten en maten

Voorbereiden: Zoektermen: met verschillende woorden hetzelfde omschrijven

We nemen een zoekterm onder de loep: fiets

Bedenk een aantal alternatieve zoekwoorden voor het woord fiets:

 1. geef een aantal synoniemen
 2. geef een aantal termen voor specifieke, bijzondere vormen van fietsen
 3. geef een of meer algemenere, bredere term voor dit middel om je te verplaatsen

Synoniemen

Specifieke fietsen

Algemenere termen

Oefening: Voorbereiden: zoektermen bedenken

Voorbereiden: Zoektermen bedenken

Onderwerp van je paper is: Veroorzaakt televisiekijken gedragsstoornissen bij kinderen

Bedenk een aantal zoekwoorden voor ieder van de aspecten van het onderwerp (televisiekijken, gedrag en kinderen)

televisiekijken

gedrag

kinderen