Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Biologie: Academisch Schrijven: Open Science / Open Access

Informatievaardigheden voor biologen in drie werkcolleges

Kosten van Kennis

Je hebt nu via verschillende systemen artikelen gezocht. Toegang tot PubMed en Google Scholar is gratis, maar zoals je hebt gezien, kun je niet altijd de full text van een artikel bemachtigen. Daarvoor is een abonnement vaak noodzakelijk. Dat wordt betaald door de Universiteit, of de faculteit. Ook voor het gebruik van Scopus en Web of Science moet betaald worden en zijn dus niet door iedereen te gebruiken.

Er is al lange tijd kritiek op de vaak hoge kosten die universiteiten moeten maken, vooral voor de abonnementen op tijdschriften. Er wordt betaald voor toegang tot kennis die afkomstig is van diezelfde universiteiten. Een ander model van publiceren is Open Access, daarbij is en blijft het artikel gratis toegankelijk voor iedereen en voor altijd. Vaak worden er dan kosten per artikel voor gevraagd, maar na betaling komt het artikel gratis beschikbaar voor iedereen.

Lees de andere boxen over Open Access en let erop als je verder gaat zoeken en publiceren.

 

 

Wat is Open Access?

Open Access logoOpen Access verzorgt direct, gratis en online toegang tot wetenschappelijke publicaties. Deze publicaties zijn gevrijwaard van de copyright restricties van veel uitgevers. Open Access biedt de mogelijkheid om de zichtbaarheid van iedere vorm van wetenschappelijk onderzoek te maximaliseren. Open Access is ook mogelijk in combinatie met peer review.

Geen Full Text via de UBU link??

De bibliotheek heeft abonnementen op veel tijdschriften, maar lang niet alles kun je full text vinden. Dit document laat een overzicht zien van veel gebruikte manieren om toch aan deze artikelen te komen.

How to get the PDF.pdf

how to get the PDF

Open Access-zoekmachines

Open AccessHoewel Google Scholar en in veel mindere mate Scopus (ontsluit 2800 OA-tijdschriften) en Web of Science (ontsluit 725 OA-tijdschriften) artikelen uit Open Access (= voor de gebruiker gratis en vrij te gebruiken) tijdschriften hebben opgenomen kan het als je op een andere manier geen toegang krijgt handig zijn te kijken of een artikel te vinden is in zoekmachines die alleen of vooral Open Access-materiaal (inclusief door auteurs via repositories gedeelde content) vinden:

  • NARCIS: zoekmachine voor de Nederlandse wetenschappelijke productie (>40% Open Access)
  • Base: doorzoek >3100 (universitaire) wetenschappelijke archieven, de grootste Open Access-zoekmachine
  • Paperity: een nu nog wat kleinere (170,000 Gold OA papers) Open Access zoekmachine die bijzonder is omdat alle artikelen op de site van de zoekmachine zelf te lezen en full text doorzoekbaar zijn.
  • DOAJ-search: in Open Access tijdschriften gepubliceerde artikelen
  • OAIster: > 1100 (universitaire) wetenschappelijke archieven met o.a. pre-prints
  • DOAB: geeft een overzicht van peer reviewed e-books gepubliceerd in Open Access
  • OATD: vrij toegankelijke proefschriften en doctoraalscripties, afkomstig van meer dan 800 universiteiten, colleges en onderzoeksinstituten wereldwijd

Wil je achterhalen welke tijdschriften Open Access zijn, kijk dan in de Directory of Open Access Journals. Daar staan er meer dan 9000. Wist je trouwens dat de ook de UU Open Access-tijdschriften uitgeeft?