Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Pedagogische Wetenschappen bachelor Pedagogisch Practicum: Onderwerp:

opdracht 4

ONLINE PRIKBORD VOOR VRAGEN

Heb je een vraag? Ga naar het online prikbord!

Opdracht 4

Naast zoeken via een literatuurlijst of via citaties is het (systematisch) zoeken op onderwerp een goede manier om aan literatuur te komen.

Lees eerst de informatie op deze pagina.

1. Ga dan aan de slag met je thema en bedenk (indien nodig) een meer afgebakende zoekvraag waarmee je literatuur gaat zoeken (dit hoeft nog niet een definitieve zoekvraag te zijn, het gaat in dit practicum om het principe).

Noteer de zoekvraag op het antwoordformulier.

2. Ga vervolgens op zoek naar zoektermen bij de verschillende onderdelen van je zoekvraag en noteer die ook op je formulier. Kijk hierbij naar de informatie in de boxen hiernaast met betrekking tot synoniemen, alternatieve spelling etc. Maak ook goed gebruik van titel- en trefwoorden die je aantreft in al gevonden artikelen. Gebruik Engelstalige zoektermen!

Noteer de gekozen zoektermen op het antwoordformulier.

NB In de speciale LibGuide Zoekstrategie vind je meer informatie over een zoekvraag formuleren en zoektermen bedenken.

Afbakenen van je onderwerp

Soms zijn onderwerpen nog te algemeen om als zoekvraag bij het zoeken naar literatuur te gebruiken. Bij een onduidelijke of te ruim geformuleerde vraag vind je vaak te veel en niet relevante titels. Binnen een hoofdonderwerp moet je dan op zoek gaan naar subthema’s.

Door je te oriënteren op literatuur die je vindt kun je steeds meer helder krijgen wat precies jouw vraag is. Tijdens het zoeken kom je er ook achter of je ergens (te) veel of juist (te) weinig over kunt vinden en kun je je onderwerp nog verder afbakenen op basis van wat je vindt (of juist niet vindt).

Hulpmiddel: Probeer een antwoord te vinden op de volgende vragen:

 • Wie zijn er bij betrokken bij je onderwerp?
 • Wat houdt je onderwerp in? (definieer begrippen, wat wil je precies weten/onderzoeken)
 • Waar komt je onderwerp voor (bijv. lokatie, land, stad/platteland)?
 • Wanneer komt je onderwerp voor (tijdsperiode)?
 • Waarom gebeurt je onderwerp of waarom is dat een probleem?
 • ‚ÄčOp welke manier (ook wel: hoe) gebeurt je onderwerp?

Het is niet altijd nodig (of mogelijk) op alle vragen een antwoord te hebben.

Formuleer dan een heldere en specifieke zoekvraag.

Algemeen voorbeeld:

Niet handig zijn formuleringen als:

 • Ik zoek informatie over depressie.
 • Ik zoek informatie over depressie en jongeren.

Beter is de volgende formulering:

 • Ik zoek Engelstalige (en wellicht ook Nederlandstalige) bronnen over depressie bij kinderen in de basisschoolleeftijd uit vluchtelingengezinnen.

Zoektermen bedenken

Ga vervolgens bij je zoekvraag de juiste zoektermen zoeken. Splits hierbij je zoekvraag op in de verschillende onderdelen (zoals populatie, interventie, uitkomst) en zoek bij elk van deze onderdelen zoektermen.

 Denk hierbij ook aan alle verschillende soorten termen:

 • synoniemen (huwelijk --> echtverbintenis, maar let op óók trouwerij of bruiloft)
 • bredere termen (universiteit --> hoger onderwijs)
 • smallere termen (kinderen --> kleuters)
 • verwante termen (coaching --> training)
 • antoniemen (woorden met tegenovergestelde betekenis, zoals 'ouder' en 'kind' of 'ziek' en 'gezond')
 • vertaling naar voor onderwerp en vakgebied relevante talen (meestal Engels, de meeste databases en zoekmachines zijn in het Engels)
 • personen en instanties die belangrijk zijn voor je onderwerp
 • denk bij elk van deze termen ook aan de verschillende woordvormen (enkelvoud, meervoud e.d.), spellingsvarianten (labor en labour bijv), eventuele afkortingen (ADHD), en terminologie die varieert in de tijd (bijv geestelijk gehandicapten vs mensen met een verstandelijke beperking)

Volgende stap

De volgende stap is het zoeken op onderwerp