Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Pedagogische Wetenschappen bachelor Pedagogisch Practicum: Deel 2

Introductie deel 2

Deze LibGuide hoort bij het pedagogisch practicum van de cursus Pedagogische systemen in de baby- en kindertijd (PSBK) voor studenten Pedagogische Wetenschappen (bachelor 1) en biedt ondersteuning bij de verschillende stappen die gezet moeten worden bij het zoeken naar, vinden van en gebruiken van (wetenschappelijke) bronnen.

Het eerste deel gaat over het zoeken en vinden van literatuur. Dit tweede deel zal gaan over het zoeken naar andere soorten bronnen.

Aan de orde komen:

Zoeken naar krantenartikelen,
Beeld en geluid,
Blogs en websites,
Rapporten en statistieken 
Betrouwbaarheid van online bronnen
Verwijzen in APA stijl, deel 2
Samenvatting en feedback

Opdracht

Dit practicum sluit aan bij jullie opdracht om een media analyse te maken:

Wat wordt er in de Nederlandse media geschreven over jullie vraagstuk?

Gebruik in elk geval:

- 5 krantenartikelen, waarvan er 2 van een nieuwssite mogen komen

- 1 blog, column of interview van of met een cliënt of een jongere van bijvoorbeeld een site van een patiëntenvereniging of belangenorganisatie. Bij jonge kinderen zal dit meestal een ouder als belangenbehartiger zijn.

- 1 blog, column of interview van of met een ouder, of een discussie op een forum voor ouders

- 1 voorlichtingssite van de overheid, een instelling of ouderorganisatie

- 1 documentaire

 

Je kunt bij deze training gebruik maken van het aangeboden antwoordformulier (je kunt ook die van het eerste deel verder gebruiken). Dat is handig bij het maken van de opdrachten en helpt je de gevonden bronnen voor je eindopdracht weer terug te vinden.

Volgende stap

Kijk eventueel eerst nog naar de pagina's Rapporten en statistieken

Of ga aan de slag met krantenartikelen