Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Pedagogische Wetenschappen bachelor Pedagogisch Practicum: Sneeuwbal- en citatiezoeken

Opdracht 3

ONLINE PRIKBORD VOOR VRAGEN

Heb je een vraag? Ga naar het online prikbord!
Deze manier van online onderwijs en ondersteuning is nieuw voor ons. Laat ons weten wat je ervan vond!  Wij stellen je feedback zeer op prijs.

Opdracht 3 A sneeuwbalzoeken

In de werkgroep heb je de gegevens gekregen van een reviewartikel dat hoort bij het door jullie gekozen thema. Aan de hand van dit artikel gaan jullie op zoek naar relevante literatuur voor jullie thema. 

​1. Zoek het artikel op in Web of Science, Scopus of Google Scholar* en bekijk de literatuurlijst (references). Kies voor dit practicum ten minste 2 artikelen uit deze lijst die relevant zijn voor jullie eigen vraagstuk (zie hierbij ook opdracht 6) en noteer de gegevens op het antwoordformulier zodat je ze later weer terug kunt vinden. Baseer je bij je keuze niet alleen op de titel, je moet een artikel ook kunnen begrijpen en gebruiken. Zoek het artikel op en lees in ieder geval het abstract.

De full text van de artikelen lezen en evt downloaden? Gebruik hiervoor de UBU link.

Zoektip: kopieer de DOI (Digital Object Identifier) zonder doi: of doi.org/ en beperk in Scopus en Web of Science het zoeken tot DOI.

* het artikel van thema 8 is alleen in Google (Scholar) te vinden.

Opdracht 3 B: citatiezoeken

Bij citatiezoeken ga je in een citatiedatabase (Web of Science, Scopus en Google Scholar) op zoek naar artikelen die een al eerder gevonden artikel geciteerd hebben.

Viana, A. G., Beidel, D. C., Rabian, B. (2009). Selective Mutism: A review and integration of the last 15 years. Clinical Psychology Review, 29, 57-67.​

1. Zoek het hierboven genoemde artikel van Viana op in Scopus en bekijk daar de artikelen die dit artikel geciteerd hebben. Hoeveel vind je er? Kies er een paar en kijk eens verder of die ook zelf weer geciteerd worden.
2. Zoek het artikel ook op in Web of Science. Hoeveel citerende artikelen vind je daar? En zijn dit weer andere? Klik ook hier even door om verdere citaties te bekijken.
3. Kijk dan ook eens in Google Scholar naar de daargenoemde citaties? Wat zijn de overeenkomsten en wat zijn de verschillen?

Je kunt nu met je eigen artikel gaan citatiezoeken. Maar let op, niet alle artikelen hebben (al) citaties (thema 1 en 7) of maar een paar (thema 8 en 10). Uiteraard kun je ook citatiezoeken met artikelen die je op een andere manier gevonden hebt. Het is een handige manier om recent(er) bronnenmateriaal te vinden. Noteer gevonden artikelen op je invulformulier.

Eindopdracht: Voor je eindopdracht moeten jullie uiteindelijk minimaal 10 nieuwe artikelen gevonden hebben. Dat hoeft niet allemaal nu in dit practicum (probeer liever alle opdrachten te doen), maar je kunt hier wel een goed begin maken en vragen stellen als je ergens tegenaan loopt.

Zoekmethodes

​Systematisch zoeken is met zelfgekozen zoektermen gaan zoeken in zoekmachines of databases die literatuur op een bepaald vakgebied (of in meerdere/alle vakgebieden tegelijk) doorzoekbaar maken (maar let op niet altijd zijn die bronnen ook voor jou toegankelijk), met de bedoeling zo veel mogelijk literatuur op dat onderwerp te vinden. 

Sneeuwbalmethode: je zoekt op basis van een geschikt artikel dat je al gevonden hebt. Dus je zoekt bijvoorbeeld andere artikelen van diezelfde auteur of op trefwoorden die je in dat artikel tegen komt. Meest voorkomend is het zoeken in de literatuurlijst van een artikel dat je als geschikt beoordeeld hebt. Dit sneeuwbalzoeken gaat terug in de tijd naar oudere publicaties.

Citatiezoeken: hierbij zoek je bij een artikel op in welke andere artikelen dit artikel geciteerd wordt, bekijk je die artikelen en ga je (indien mogelijk) ook daarvan kijken wie dit artikel geciteerd heeft, etc. Dan ga je vooruit in de tijd naar nieuwere artikelen. Hou er wel rekening mee dat een recent gepubliceerd artikel nog geen of weinig citaties kan hebben. Citatiezoeken doe je in speciale citatieindexen als Web of Science en Scopus, maar het kan ook in Google Scholar.

Zoek meer artikelen van dezelfde auteur: een auteur publiceert vaker over hetzelfde onderwerp. Zoek de auteur eens op in verschillende databases of in Google (profielpagina, ResearchGate).

Hoe herken ik een artikel?

Een referentie naar een tijdschriftartikel bestaat meestal (maar niet altijd) uit de volgende onderdelen:

  • auteur(s)
  • titel van het artikel
  • titel van het tijdschrift
  • jaar van uitgave
  • jaargang (volume) en/of nummer (issue)
  • paginanummers
  • artikelen in online tijdschriften hebben vaak een identificatienummer (DOI) waarmee het artikel altijd terug te vinden is.

Volgende stap

Het volgende onderdeel gaat over het zoeken op onderwerp.